سومين جلسه كميسيون شهر هوشمند و بهبود روشها شورای اسلامی شهر یزد

سومين جلسه كميسيون شهر هوشمند و بهبود روشها شورای اسلامی شهر یزد

سومين جلسه كميسيون شهر هوشمند و بهبود روشها شورای اسلامی شهر یزد با حضور اعضاي كميسيون و جهانگرد دبير كانون تفكر شهر هوشمند، سالاري مدير منطقه ویژه علم و فناوری، فداكار مديركل ارتباطات وفناوري ارتباطات استان، فعالی رئیس شورای سازمان فاوا، يكشنبه 26 آذر با دستور كار گزارش عملكرد و دستاوردهای كانون تفكر هوشمند و همچنین گزارش تفاهم نامه سه جانبه شورای شهر، شهرداری و منطقه ويژه در خصوص توسعه علم و فناوری تشكيل گرديد.
در ابتداي جلسه، حمیدرضا قمی رئیس کمیسیون شهر هوشمند و بهبود روش ها گزارشی از دستاوردهای کانون ارائه و تصریح کرد: با بررسی های صورت گرفته سعی کردیم تا شاخص ها را بومی سازی نموده که حاصل آن بیانیه چشم انداز شهر هوشمند می باشد.
وی افزود: البته هیچ بیانیه ای کامل نیست و باید در هر دوره بروزرسانی شود.
قمی خاطرنشان ساخت: این چشم انداز باید توسط شورای شهر نظارت و پیگیری گردد.
فداکار مديركل ارتباطات، فناوري اطلاعات استان با اشاره به مطالعات صورت گرفته در خصوص هوشمندسازی گفت: در حال حاضر باید پروژه های هوشمندسازی تهیه و به مرحله اجرا گذاشته شود.
تجملیان عضو کانون تفکر شهر هوشمند در ادامه با اشاره به اصلاح فرایندهای شهری اظهارداشت: باید ساختارهایی تعریف نمود تا تخلف در سطح شهر نداشته باشیم.
در ادامه رئیس کمیسیون با اشاره به اهمیت تعریف پروژه های هوشمندسازی در سطح شهر خاطرنشان ساخت: باید پروژه هایی تعریف شود که در زندگی مردم ملموس باشد.
سالاری مدیرعامل منطقه ویژه علم وفناوری گزارشی از روند چگونگی انعقاد تفاهم نامه سه جانبه بین شورای شهر، شهرداری و منطقه ویژه در خصوص توسعه علم و فناوری ارائه نمود.
در ادامه، عملكرد كانون تفكر هوشمند و همچنين تفاهم نامه سه جانبه شورای شهر، شهرداری و منطقه ويژه در خصوص توسعه علم و فناوری ارائه شد و پس از بحث وتبادل نظرو استماع نظرات مخالف و موافق اعضای کمیسیون و میهمانان حاضر در جلسه، موارد ذيل مورد تصويب قرار گرفت:
در جلسات آتی، تحلیل مطالعات و دستاوردهای انجام شده در کانون تفکر شهر هوشمند و تعریف پروژه های هوشمندسازی در دستورکار کمیسیون قرار گیرد.
همچنین ضمن در اختیار گذاشتن بیانیه چشم انداز به اعضای کمیسیون جهت مطالعه و بررسی، مقررگردید دو هفته آینده، جزئیات بیانیه چشم انداز توسط مسئولین مربوطه مطرح و بررسی گردد.