سخنگوي شوراي شهر يزد جزييات طرح مداومت كاري اعضاي شورا را در تيرماه تشريح كرد

سخنگوي شوراي شهر يزد جزييات طرح مداومت كاري اعضاي شورا را در تيرماه تشريح كرد
خباززاده با تشريح جزييات طرح مداومت كاري اعضاي شورا در تيرماه  گفت: بر اساس اين طرح اعضاي محترم با حضور در شورا  پاسخگوي مراجعات مردمي خواهند بود.
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد، وحيد رضا خباززاده در خصوص طرح مداومت كاري اعضاي شوراي شهر اظهار داشت: بر اساس اين طرح كه به تصويب شورا رسيده است، هركدام از اعضا موظف هستند در تاريخ مشخص شده در شورا حضور داشته و پاسخگوي مراجعات شهروندان باشند.  وي افزود: بر اساس اين طرح، آقاي سيد علي محمد ميرحسيني، رييس شوراي شهر در تاريخ هاي 18، 25 تيرماه، آقاي محمد فقيه خراساني، رييس كمسيون برنامه وبودجه  در تاريخ  14، 21 و 28 تيرماه، آقاي محمدرضا كوچك زاده، رييس كمسيون عمران و توسعه شهري در روزهاي 23 و 30 تيرماه از ساعت 9 صبح الي 12 ظهر در شوراي شهر حضور خواهند داشت.
سخنگوي شوراي شهر تاكيد كرد: آقاي ناصر پارسائيان، رييس كمسيون خدمات شهري در تاريخ هاي 24 و 31 تيرماه، حجه الاسلام حرزاده، رييس كمسيون فرهنگي، اجتماعي شوراي شهر در تاريخ  20 تيرماه، حجه الاسلام مطهريان، عضو كمسيون فرهنگي، اجتماعي در تاريخ16 تيرماه، خانم وزيري، عضو كمسيون فرهنگي، اجتماعي در تاريخ 13 و 27 تيرماه، خباززاده، عضو كمسيون عمران و توسعه شهري در تاريخ 17 تيرماه در شورا شهر موظف به اجريا اين طرح هستند. وي يادآور شد: آقاي ميرحسيني، رييس شورا روزهاي دوشنبه هر هفته  در محل شورا پاسخگوي مراجعات مردمي  بوده و خانم حيدري، منشي شورا همه روزه از ساعت 7 الي 30/8 در شورا حضور خواهند داشت.