سخنگوي شوراي شهر يزد : بافت تاريخي يزد نمادي از انديشه فرهنگ و تمدن گذشتگان ماست

سخنگوي شوراي شهر يزد : بافت تاريخي يزد نمادي از انديشه فرهنگ و تمدن گذشتگان ماست
به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهريزد،  وحيدرضا خباززاده در خصوص بافت تاريخي يزد اظهار داشت:   بافت تاريخي يزد نمادي از انديشه فرهنگ و تمدن گذشتگان ماست و تمام مردم  در حفظ و صيانت از آن كوشا باشند ، گذشتگان با ايجاد چنين فضايي موجبات امنيت و آرامش جامعه خويش را فراهم كرده بودند و اين وظيفه امروز بر عهده تك تك ما مي باشد.
اين عضو شوراي شهر يزد با تاكيد بر لزوم حفظ نمادهاي فرهنگي و تمدن هر جامعه گفت: بافت تاريخي يزد با  ۷۴۳هكتار وسعت، به دليل پيوستگي و بناهاي منحصربه فرد، مورد توجه گردشگران داخلي و خارجي است و اهتمام ويژه با همكاري مردم و دستگاههاي‌اجرايي براي حفظ و احياي اين‌ميراث گذشتگان ضروري است.
وي يادآور شد: متاسفانه به دليل عدم توجه، قسمت هاي وسيعي از بافت تاريخي يزد خالي از سكنه شده كه اين مسئله موجب بروز برخي مشكلات عديده در بافت گرديده است.
سخنگوي شوراي شهر يزد با تاكيد بر حفظ بافت تاريخي به عنوان يك سرمايه ملي گفت: بافت تاريخي امروز از جهات مختلف نيازمند سرمايه گذاري بخش خصوصي و دولتي است كه اين امر بايد با كمك تمامي ارگانها صورت گيرد.
خباززاده با بيان برخي از مشكلات بافت تاريخي يزد گفت: مشكلات اجتماعي، بهداشتي ،امنيتي و ديگر مشكلات كوچك و بزرگ در بافت تاريخي به راهكار علمي و عملي احتياج دارد كه هم موجب حفظ بافت تاريخي شده و هم مشكلات را به حداقل برساند.
سخنگوي شوراي شهر تاكيد كرد: شورا مصمم است مسائل پيرامون بافت تاريخي را با حضور تمامي كارشناسان و متخصصين بررسي و راهكار مناسب و عملي براي حفظ و بهره برداري از اين پتانسيل ارزشمند در شهرارائه دهد.
خبازاده در خصوص سخنان يكي از اعضاي شوراي شهر در يك برنامه تلویزيوني گفت: ايشان به عنوان يك عضو شورا نظر خود را گفته است، نبايد آن را به ديدگاه مجموعه شوراي شهر يزد تعميم داد چرا كه مجموعه شوراي شهر وجود بافت تاريخي در مركزيت شهر را يك پتانسيل بالقوه و مهم مي داند كه بايد با برنامه ريزي، كار كارشناسي و تعامل با سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري آن را به صورت بالفعل درآورد.