سامانه SDI شهرداری یزد ارائه و بررسی شد

سامانه SDI شهرداری یزد ارائه و بررسی شد

سامانه SDI یا زیرساخت داده های مکانی سامانه ای است که از سال ۸۹ در شهرداری یزد برنامه نویسی و کار آن آغاز شد. 
این سامانه دارای ویژگی های مختلفی از جمله برداشت اطلاعات و ممیزی کردن آن بدون وابستگی به دست و به صورت نرم افزاری خواهد بود که نمونه هایی از آن در برداشت بیش از ۲۴۰ هزار کد پستی شهری است که با همکاری اداره پست انجام گرفت و برداشت اطلاعات مربوط به مکان های شهرداری منطقه ۳ در اختیار اداره پست قرار گرفت تا در ارائه خدمات استفاده شود.
عمده ترین لایه های اطلاعاتی که شهرداری در بستر این نرم افزار به روز می کند املاک است و پروژه ای انجام شد تا دقیق ترین اطلاعات برای هر ملک در این برنامه ثبت گردد و تمام داده ها به صورت نظام مند مشخص و قابل استفاده است. در این برنامه اصناف، وضعیت معابر، اطلاعات آماری آپارتمان ها، شبکه فاضلاب، پارکینگ های سطح شهر، املاک، وضعیت خدمات آتش نشانی و... به تفکیک شناسایی و ثبت شده است.