ساماندهی و جانمایی پل های عابر پیاده سطح شهر

ساماندهی و جانمایی پل های عابر پیاده سطح شهر

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، در جلسه كميسيون بودجه، درآمد پایدار وسرمایه گذاری که روز شنبه 29مهرماه برگزارشد موضوع ساماندهی و جانمایی پل های عابر پیاده سطح شهر مورد بررسی قرار گرفت.
عامری عضو کمیسیون بودجه با اشاره به پل های عابر پیاده زیادی که در سطح شهر نصب شده گفت: این پل ها علاوه بر اینکه مردم از آن استفاده ای نمی کنند منظر نازیبایی را برای شهر ایجاد کرده است.
وی در ادامه افزود: این پل ها فقط منبع در آمدی برای افرادی است که در آن تبلیغات می کنند و باید قبل از نصب این گونه پل ها، ابتدا در مورد بررسی لازم صورت گیرد و در مکان هایی که نیاز است بصورت مکانیزه نصب شود.
آزادی نائب رئیس کمیسیون ضمن تاکید بر جانمایی پل ها و توجه به اولویت ها گفت: نصب اینگونه پل ها در سطح شهر حتما باید ساماندهی و جانمایی شود.
مقرر شد با توجه به گستردگی این موضوع، در کمیسیون عمران شورای شهر یزد بصورت کارشناسی بررسی لازم صورت گیرد و به صحن شورا ارجاع شود.