زیرساخت های مورد نیاز سرمایه گذاری از سوی دولت مهیا شود

زیرساخت های مورد نیاز سرمایه گذاری از سوی دولت مهیا شود

رئیس کمیسیون میراث فرهنگی، گردشگری و روابط بین الملل شورای شهر یزد با اشاره به مشکلات بخش خصوصی و زیرساخت ها برای سرمایه گذاری گفت: از جمله این زیرساخت ها تقویت فرودگاه شهید صدوقی یزد است که تعداد پروازها، نبود پروازهای خارجی و گران بودن هزینه ها در استان نشان می دهد که این فرودگاه زیبنده یک شهر جهانی نیست.
سیدحسین آزادی اظهار داشت: در حوزه پروازهای خارجی مشکلاتی وجود دارد که با پیگیری های صورت گرفته در دوره وزیر قبل راه و شهرسازی قرار بود مرتفع شود اما با تغییر در این وزارتخانه به فراموشی سپرده شده است.