زمینه‌ای برای انتقال دانش به نیروها و شرکت‌های داخلی شهر فراهم شود

زمینه‌ای برای انتقال دانش به نیروها و شرکت‌های داخلی شهر فراهم شود

به گزارش خبرگزاری تسنیم یزد، حمیدرضا قمی عصر امروز در نشست نود و چهارم شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به اینکه مهدی جمالی‌نژاد به عنوان شهردار یزد با وجودی که نیروهای توانمندی در اطراف خود داشت حتی یک نفر را از اصفهان و یا دیگر شهرها به عنوان مشاور و یا سایر عناوین همراه خود نیاورد اظهار داشت: این که در یک پروژه از ظرفیت‌های غیریزدی استفاده شود را نباید به عنوان اشتباه تلقی کرد.

وی تصریح کرد: این توهم یا این تردید همچنان وجود دارد که آیا اجرای این پروژه در توان بخش خصوصی داخل استان نبود و جواب دادن به این سوال هم بسیار سخت است چرا که ما شرایط اولیه‌ای را اجرا نکردیم.

رئیس کمیسیون شهر هوشمند شورای اسلامی شهر یزد بیان کرد: اقدامی که حتما باید در به کارگیری ظرفیت‌های غیربومی و غیر یزدی انجام شود، این است که بتوانیم زمینه‌ای برای انتقال دانش این شرکت‌ها به نیروها و شرکت‌های داخلی فراهم شود.

قمی گفت: این که نگاه ما به تقویت بخش خصوصی داخلی باشد نکته مهمی است که باید در تمام عملکردهای ما دیده و لمس شود و برای همین است که چنین حساسیت هایی در ارتباط با پروژه های شهری یزد به وجود می آید.

وی با اشاره به اینکه چنین مباحثی بهتر است قبل از طرح در صحن شورا در کمیسیون مربوطه مطرح شود گفت: البته این که در صحن هم چنین موضوعی مطرح شود بد نیست و نشان از عزمی است که در شورا برای شفاف‌سازی فعالیت‌ها وجود دارد.