رییس شورای شهر یزد نماینده شورای عالی استانها در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی شد

رییس شورای شهر یزد نماینده شورای عالی استانها در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی شد