رئیس کمیسیون عمران شورای شهر یزد نایب رییس کمیسیون معماری شهرسازی کلانشهرهای کشور شد

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر یزد نایب رییس کمیسیون معماری شهرسازی کلانشهرهای کشور شد

در اولین جلسه مجمع روسای کمیسیون های معماری شهرسازی کلانشهرها و مراکز استانها که روز چهارشنبه 12 تیرماه با حضور معاون وزیر کشور، معاون وزیر راه و رئیس شورای عالی استان ها، محسن عباسی هرفته رییس کمیسیون معماری، شهرسازی و عمران شورای شهر یزد با رای اعضا؛ به نایب رییسی این مجمع انتخاب شد.
رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران نیز رییس این مجمع شد.
اعضای این مجمع، روسای کمیسیون های معماری، شهرسازی و عمران کلانشهرها و شهرهای مراکز استان ها هستند.