رئیس شورا و محسن ابوترابی با خانواده شهید هدایتی دیدار کردند

رئیس شورا و محسن ابوترابی با خانواده شهید هدایتی دیدار کردند

غلامعلی سفید و محسن ابوترابی با حضور در منزل شهید انقلاب محمدرضا هدایتی با مادر شهید دیدار کردند.
ساخت سردیس شهید هدایتی و نصب در محل شهادت در دهه فجر آغاز خواهد شد.