رئیس شورای شهر یزد نماینده استان در شورای عالی استان‌های کشور شد

رئیس شورای شهر یزد نماینده استان در شورای عالی استان‌های کشور شد

در انتخابات هيات رئيسه شوراي اسلامي استان، غلامعلی سفید به عنوان نماینده استان یزد در شورای عالی استان‌های کشور انتخاب شد
انتخابات هيات رييسه شوراي اسلامي استان يزد، با حضور استاندار يزد و تمامي اعضاء، در استانداری برگزار شد.
در این جلسه که به منظور انتخاب «رييس»، «نايب رييس»، «منشي»،«سخنگو» و«نمايندگان استان در شوراي عالي استان‌ها» براي یک سال آينده برگزار شد، راي گيري مخفي با برگه راي انجام شد.
بعد از قرائت آراء اخذ شده «سيد‌علي  اكبر رضواني» با كسب شش راي از مجموع 10 راي ماخوذه به عنوان«ریيس» شوراي اسلامي استان، عليرضا ابويي با كسب هفت راي از مجموع 10 راي به عنوان نائب ریيس شوراي اسلامي استان، پوراحمديان با كسب 10 راي از مجموع 10 راي ماخوذه به عنوان منشي و حميدرضا آخوند زرديني با كسب 10 راي از مجموع 10 راي ماخوذه به عنوان سخنگوي شوراي اسلامي استان یزد انتخاب شدند.  
«غلامعلي سفيد» و «ميرابوالقاسمي» به ترتيب با كسب 9 و شش راي از مجموع 10 راي ماخوذه به عنوان نمايندگان شوراي اسلامي استان در شوراي عالي استان‌های کشور انتخاب شدند.