رئیس شوراي اسلامي شهر يزد در بيانيه اي  روز سوم خرداد را تبریک گفت

رئیس شوراي اسلامي شهر يزد در بيانيه اي  روز سوم خرداد را تبریک گفت
 به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد، سيد علي محمد ميرحسيني در اين پيام آورده است: روز خلق حماسه جاويد حسيني، روز پيروزي خون بر شمشير، روز ملي مقاومت و ايثار فرا رسيد، روزي كه رزمندگان كفر ستيز اسلام با دست خالي و توكل الهي دشمن تا بن دندان مسلح را با ذلت و خواري از خرمشهر بيرون راندند و غيرت و شرف ايران و ايراني را به دنيا نشان دادند.