رئیس جمهور و مقامات پای هفت سین یزدی

رئیس جمهور و مقامات پای هفت سین یزدی

به همت شهرداری و کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر یزد، سفره هفت سین با نمادهای یزد در دفتر ریاست جمهوری پهن و رئیس جمهور و مقامات جلسات خود را پای این سفره برگزار نمودند.