رييس كمسيون فرهنگي، اجتماعي شوراي شهر يزد: همايش آموزشي مسئولين جشن هاي نيمه شعبان محلات يزد برگزار مي شود

رييس كمسيون فرهنگي، اجتماعي شوراي شهر يزد: همايش آموزشي مسئولين جشن هاي نيمه شعبان محلات يزد برگزار مي شود
رييس كمسيون فرهنگي، اجتماعي شوراي شهر يزد از برگزاري  همايشي تحت عنوان همايش آموزشي مسئولين جشن هاي نميه شعبان محلات يزد خبر داد.
به گزارش روابط عمومي شوراي شهر يزد ، حجه الاسلام والمسلمين محمد مهدي حرزاده، در خصوص مصوبات آخرين جلسه كمسيون فرهنگي، اجتماعي شوراي شهر يزد، اظهار داشت: در اين جلسه مقرر شد، همايشي تحت عنوان همايش آموزش مسئولين جشن هاي نيمه شعبان در محلات يزد ، مرداد ماه سالجاري برگزار شود.
وي هدف از برگزاري اين همايش را غني سازي جشن هاي مردمي در نيمه شعبان عنوان كرد و گفت: به نظر مي رسد جشن هاي اين ايام از محتواي لازم برخوردار نيست، لذا بهتر است با برگزاري چنين همايشي اين مراسم هاي مذهبي از  محتواي لازم برخوردار شود.
حجه الاسلام والمسلمين حرزاده يادآور شد: اين همايش 20 مردادماه سالجاري در يزد برگزارخواهد شد.
در خصوص محور فعاليت هاي اين كمسيون در سالجاري گفت: فرهنگ سازي براي حجاب و پوشش اسلامي در جامعه و همچنين فرهنگ سازي براي ازدواج آسان، به عنوان دو محور اصلي  برنامه هاي اين كمسيون مصوب شده است.