رئيس شوراي شهر يزد : بايد از فرصت سوزي اجتناب كرد

رئيس شوراي شهر يزد : بايد از فرصت سوزي اجتناب كرد
 رئيس شوراي شهريزد گفت از امكان خدمت فراهم شده در جهت منافع مردم حركت خواهيم كرد و از فرصت سوزي دوري مي كنيم.
  به گزارش روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد سيد علي محمد ميرحسيني در مراسم توديع و معارفه شهردار جديد يزد با اعلام اينكه رويكرد شوراي سوم شهر اجتناب از فرصت سوزي است گفت : شورا سعي دارد از فرصت ايجاد شده در جهت خدمت به مردم بهره ببرد و اين در حالي است كه اعضاي شورا با همدلي و تفاهم در اين مسير قدم مي گذارند .
  وي به تلاش براي برقراري روابط سازنده با ديگر دستگاههاي اجرائي اشاره كرد و گفت شوراي سوم تلاش دارد با راه اندازي سايت و انتشار نشريه و حضور نزديك با مردم در   محله هاي مختلف زمينه پيشرفت و ارتباط با مردم را داشته باشد .
رئيس شوراي شهر با تقدير از فعاليت هاي دوره هاي گذشته شوراي شهر يزد گفت شورا و مردم و شهردار سابق يزد با حركت هاي شجاعانه خود پروژه ها و بسترهاي مناسبي را براي تسريع و پيشبرد امور فراهم كرده اند .
وي به نحوه انتخاب شهردار جديد يزد اشاره كرد و گفت از بين گزينه هاي مختلف از قبيل استانداران ،شهرداران ،فرمانداران و مديران كل استان در نهايت مهندس سيد علي اكبر ميروكيلي با سابقه 16 ساله در شهرداري به اين سمت انتخاب شده است.
رئيس شوراي شهر يزد به حمايت اعضاي شوراي شهر از شهردار جديد اشاره كرد و گفت اميدوارم پس از 4 سال كارنامه درخشاني داشته باشيم.