رئيس شوراي اسلامي شهريزدخبرداد:اعتبارناحيه تاريخي بالغ بر3 برابر افزايش يافت

رئيس شوراي اسلامي شهريزدخبرداد:اعتبارناحيه تاريخي بالغ بر3 برابر افزايش يافت
 
رئيس شوراي اسلامي شهريزد ضمن بيان اختصاص اعتبار 5/1 ميليارد توماني براي گسترش پارك كوهستان درسال جاري،خاطرنشان ساخت: امسال اعتبار ناحيه تاريخي شهرداري يزد نسبت به سال گذشته بالغ بر 3 برابر افزايش يافته است.
سيد علي محمد ميرحسيني با اشاره به اينكه شوراي شهرامسال را سال مشاركت مردم در سازندگي شهر نامگذاري نموده است، گفت: در سالهاي گذشته مسئله هبه و ارزش افزوده بدون برنامه خاصي صورت مي گرفت ولي در سال جاري بر اساس p100 برابر ارزش منطقه اي زمين سنجيده مي شود كه نبايد حداكثر از30 درصد ما به التفاوت ارزش زمين قبل و بعد از اجراي طرح تجاوزكند.
وي ضمن بيان اينكه سال گذشته پروژه هاي ميادين شهداي محراب و امام حسين  (ع) در زمان مقرر به اتمام رسيد اظهار داشت: در صدد آنيم پروژه هاي نيمه تمام نظير كارخانه كمپوست ، امام علي (ع) ، بلوار خاتم ، پل راه آهن همافر، ساماندهي ميدان آقا بابايي و ترمينال مسافربري شهردر سال جاري به اتمام برسد.
ميرحسيني با اشاره به ساماندهي بلوارآزادگان و انجام بخشي از پروژه پل چهارراه معلم در سال جاري ، خبرداد: امسال تعريض و آزادسازي حدفاصل ميادين ابوذر و شهداي محراب انجام مي گيرد.
وي ساماندهي زمينهاي متروكه و مزاحم را از جمله مقوله هاي مهم شهري دانست و اظهار اميدواري كرد كه درسال جاري اين زمينها شناسايي و با حصاركشي فلزي ساماندهي شوند .
ميرحسيني اظهارداشت: مطالعات حمل و نقل سبك يا اتوبوس برقي بر روي رودخانه شهربا توجه به مصوبه شورا صورت خواهد گرفت‌.
وي با اشاره به اينكه بودجه سال 87 شهرداري 700 ميليارد ريال مصوب گرديد، گفت: گسترش شورايارها، رفع مشكل روشنايي شهربا همت شهرداري و توزيع برق، نصب پله برقي ، هوشمند كردن چراغ راهنما ونظارت تصويري ترافيك، تشكيل معاونت حمل ونقل و ترافيك، انجام مطالعات حمل ونقل ريلي، برون سپاري امور از ديگر مصوباتي است كه براي سال جاري برنامه ريزي شده است.
رئيس شوراي اسلامي شهريزد با اشاره به اينكه در سال گذشته 110 جلسه علني شورا و درمجموع251 جلسه توسط كميسيونها تشكيل گرديد، تصريح كرد: تشكيل شورا يارها و سازمان فرهنگي تفريحي و نصب پلهاي عابر پياده در سطح شهر از ديگر اقداماتي بودند كه طي سال گذشته انجام شد.                                                                                                                                                                                                     
 
                                                                                                                                                               «روابط عمومي شوراي اسلامي شهر يزد»