رونمایی از پوستر اولین جشنواره ملی فیلم کوتاه ساباط یزد

رونمایی از پوستر اولین جشنواره ملی فیلم کوتاه ساباط یزد


رونمایی از پوستر اولین جشنواره ملی فیلم کوتاه ساباط یزد

در دویست و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر یزد و با حضور اعضای شورا، شهردار یزد، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و عوامل اجرایی؛ پوستر اولین جشنواره ملی فیلم کوتاه ساباط یزد رونمایی شد.
این جشنواره با حمایت شورای اسلامی شهر یزد، سازمان فرهنگی شهرداری و اداره کل فرهنگ و ارشاد با موضوع میراث جهانی، تاریخی و معنوی برگزار می شود.