رونمايي از كارت شهروندي و نرم افزارشهربين

رونمايي از كارت شهروندي و نرم افزارشهربين

مراسم رونمايي از كارت شهروندي و نرمافزار شهربين با حضور دكترسورنا ستاري معاونت علم و فناوري رياست جمهوري و رئيس بنيادنخبگان، اعضاي شورا، استاندار و مسئولين استاني و شهرستان، شهردار و مديرعامل سازمان فاواشهرداري برگزار گرديد.

دراين مراسم تفاهم نامه اي سه جانبه بين شهرداري، پارك علم و فناوري و معاونت علم و فناوري رياست جمهوري امضا و منعقد گرديد.