روشنایی با ایمنی و تصادفات رابطه مستقیم دارد

روشنایی با ایمنی و تصادفات رابطه مستقیم دارد
به گزارش سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد - با توجه به اینکه روشنایی با ایمنی و تصادفات رابطه مستقیم دارد و انتقاد یکی از اعضای شورا در خصوص روشنایی سطح شهر، یکصد ونوزدهمین جلسه کمیسیون عمران وتوسعه شورای اسلامی شهر یزد با حضور مدیرعامل برق منطقه ای یزد وهیات همراه برگزار گردید.
مدیرعامل برق منطقه ای یزد در پاسخ به انتقاد یکی از اعضا شورای شهر از وضعیت روشنایی موجود شهر، در مجموع وضعیت روشنایی معابر شهر را مناسب ارزیابی نمود واعلام کرد: در راستای بهینه سازی وضع موجود در حال حاضر کلیه لامپ های رشته ای در سطح شهر جمع آوری و لامپ های کم مصرف جایگزین شده است.