روساي کمیسيون هاي فرهنگی اجتماعي ، تحول اداری و املاك ، برنامه وبودجه شورای اسلامی شهر یزد مشخص شدند

روساي کمیسيون هاي فرهنگی اجتماعي ، تحول اداری و املاك ، برنامه وبودجه شورای اسلامی شهر یزد مشخص شدند

درسومین سال ازدوره چهارم شورای اسلامی شهر یزد، اعضای کمیسيونهاي فرهنگی اجتماعي، تحول اداري واملاك، برنامه و بودجه، بعد از راي گيري، روساي این کمیسيونها را انتخاب كردند.

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد- در این دوره، امیرحسین رادمنش به عنوان رئیس ومنشی کمیسيون فرهنگي اجتماعي شوراي شهر يزد و سیده حمیده وزیری به عنوان نائب رئیس اين کمیسيون انتخاب شدند.

مهدی‌کاشفی‌زاده،وحیدرضاخباززاده‌یزدی،سیدمحمدعلی‌پاک‌نژاد،حجت‌الاسلام‌حمیدرضامطهریان و محمدفقیه‌خراسانی از دیگر اعضای این کمیسيون می باشند.

همچنین درجلسه انتخاب هیئت رئیسه کمیسيون تحول اداري و املاك شورای اسلامی شهر یزد، محمدفقیه خراسانی به عنوان رئیس، عزت یادگار به عنوان نائب رئیس اين كميسيون تعيين شدند.

مرتضی شایق، حجت‌الاسلام‌حمیدرضامطهریان ودکترمهدی کاشفی‌زاده از دیگر اعضای کمیسيون تحول اداری و املاك شوراي اسلامي شهر يزد می باشند.

گفتني است وحيدرضاخباززاده يزدي به سمت رئيس ومحمد فقيه خراساني به سمت نائب رئيس و مليحه اميني به سمت منشي كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر يزد نائل شدند.

حجت الاسلام مطهريان، اميرحسين رادمنش، سيدمحمدرضامدرسي، سيدمحمد علي پاك نژاد از ديگر اعضاي كميسيون برنامه وبودجه شوراي اسلامي شهر يزد مي باشند.