رسیدگی و تعیین وضعیت طرح باغ بزرگ شهر

رسیدگی و تعیین وضعیت طرح باغ بزرگ شهر

رییس کمیسیون عمران شورای شهر یزد از تقلیل محدوده باغ بزرگ شهر و حل مشکل بیست ساله ساکنین این منطقه خبر داد.
در کمیسیون عمران و صحن علنی شورای اسلامی شهر در هفته جاری، با توجه به درخواست ها و شکایات متعدد مردمی و کارشناسی نبودن طرح باغ بزرگ شهر و عدم تحقق پذیری آن، پیشنهاد تقلیل محدوده طرح مذکور مورد تصویب قرار گرفت.
بنا به گزارش شهرداری، علی رغم نظارت و کنترل شهرداری های مناطق ۱ و ۴ و اخطارهای متعدد در سال‌های اخیر، ساخت و سازهای غیرمجاز در این محدوده شکل گرفته که اکثرا توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقا گردیده است. در این زمینه اعلام شد قبلا محدوده باغ بزرگ شهر به مساحت 11 هکتار مشخص شده بود که امکان تحقق پذیری آن پایین بوده و عملا پس از سال ها نه تنها اجرایی نشده بلکه موانعی را برای مالکین و ساکنین جهت ساخت و ساز مجاز و اخذ پروانه ایجاد نموده است.
محسن عباسی هرفته افزود: در مصوبه اخیر، مساحت محدوده با توجه به برداشت های میدانی و بررسی های صورت گرفته، بر اساس پیشنهاد معاونت معماری و شهرسازی شهرداری به یک سوم کاهش یافته است. بدیهی است معدود باغات خارج از محدوده جدید، کماکان مشمول قانون باغات بوده و حفظ آن ها ضروری ست.
این مصوبه پس از تایید کمیته تطبیق و کمیسیون ماده ۵ اجرایی خواهد بود.