راه اندازی سامانه شفافیت شهرداری اقدام مهم شورای پنجم در سال 1397 است

راه اندازی سامانه شفافیت شهرداری اقدام مهم شورای پنجم در سال 1397 است

ونوس عامری عضو شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به اینکه تصویب قانون تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا در قانون اساسی یکی از دستاوردهای ارزشمند انقلاب اسلامی گفت :شوراها باید پل ارتباطی بین مردم و حاکمیت ودولت باشندو نقش مغفول مانده مدیریت یکپارچه شهری را انجام دهند چرا که لازمه توسعه شهرها  داشتن  مدیریت یکپارچه شهری  است .
رئیس کمیسیون بودجه و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر افزود :در سال 1397 در حدود یکصد و 12 جلسه در کمیسیون بودجه و سرمایه گذاری شورای شهر تشکیل شده که حاصل آن تصویب نود مصوبه و بررسی نه پروژه سرمایه گذاری بوده است عامری همچنین از شهروندان خواست تا در جهت توسعه شهر و انجام پروژه های شهری با شهرداری مشارکت کنند .
عامری  راه اندازی سامانه شفافیت شهرداری وتشکیل کمیته حسابرسی و نظارت دقیق بر عملکرد شهرداری را از جمله اقدامات شورای پنچم دانست و عنوان کرد این کمیته با تشکیل 35 جلسه حساب سالهای 94 تا 96 ، ده سازمان شهرداری و سالهای 95 و 96 شهرداری را با دقت و وسواس بررسی کرده نقاط ضعف را شناسایی و راهکارهای مورد نیاز در جهت رفع ایرادها را طراحی و تصویب کرده است .
رئیس کمیسیون بودجه وسرمایه گذاری شورای اسلامی شهر بیشترین برجستگی بودجه شورا در سال جاری را جداسازی آب شرب از آب فضای سبز ، جمع آوری روان آب هادر سطح شهر و کانالیزه مردن آن ها ، توجه ویژه به برنامه های شهروند محورو ایجاد مکان هایی برای گرد هم آمدن شهروندان در سطح شهر و محلات دانست .
وی بررسی آسیب های اجتماعی و رسیدگی به زنان و کودکان آسیب دیده را از جمله اولویت های اجتماعی مهم شورای پنجم دانست و خاطر نشان کرد  برای زنان و کودکان آسب دیده زیر ساخت ها و مکان های ویژه ای در نظر گرفته می شود تا با یادگیری مهارت های لازم و انجام مشاوره های روانی و اجتماعی و برقراری امنیت خاطر برای این شهروندان ازآنها حمایت کنند.