راه اندازی دستگاه نمونه‌گیری آزمایشگاهی تشخیص بیماری های عفونی با حمایت شورای اسلامی شهر

راه اندازی دستگاه نمونه‌گیری آزمایشگاهی تشخیص بیماری های عفونی با حمایت شورای اسلامی شهر


دستگاه نمونه‌گیری آزمایشگاهی (تشخیص بیماری های عفونی (PCR)، خریداری شده به همت شهرداری و شورای اسلامی شهر یزد، شنبه هفدهم اسفند ماه ۹۸ در بیمارستان شهید صدوقی پس از گذراندن موفقیت آمیز تست های اولیه و تکمیلی راه اندازی شد.
با استقرار این دستگاه در یزد امکان انجام روزانه ۹۰ تست کرونا فراهم می‌شود. این دستگاه با توجه به قابلیت های بالا، کاربردهای مؤثری  دیگری نیز در حوزه های دیگر بهداشت و درمان به ویژه تشخیص بیماری های عفونی در استان یزد خواهد داشت.
شورای اسلامی شهر و شهرداری یزد برای کادر خدوم پزشکی و پرستاری بیمارستان شهید صدوقی (ره) و کلیه زحمتکشانی که در خط مقدم مبارزه با کرونا در حال فعالیت هستند، آرزوی سلامت و توفیق روز افزون دارد.