راهکارهای همکاری شهرهای یزد، گرجستان و عراق بررسی شد

راهکارهای همکاری شهرهای یزد، گرجستان و عراق بررسی شد

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، کمیته گردشگری و سلامت شورای شهر یزد با حضور دبیرکمیسیون گردشگری و سلامت ایران و عراق، نماینده اقتصادی آیت الله سیستانی ودبیر کل گردشگری و سلامت ایران و گرجستان برگزار شد.
در این‌جلسه پیرامون برنامه ریزی های مشترک برای شهرهای یزد گرجستان و عراق در مبحث گردشگری و سلامت بحث و تبادل نظر شد.
آزادی رییس کمیسیون گردشگری خواستار شناخت ظرفیت های شهر یزد در مبحث گردشگری شد و افزود‌‌: در این‌زمینه باید ظرفیت های شهر ها شناسایی تا اقدامات لازم و همچنین برنامه ریزی انجام شود.
قمی عضو شورای شهر یزد هم با اشاره جهانی شدن شهر یزد بر استفاده از این فرصت برای تعامل سه شهر تاکید کردو ادامه داد از ظرفیت های آن حداکثر استفاده شود. 
عامری عضو دیگر شورا هم‌در این جلسه خواستار بررسی موارد مورد نظر مسافران ‌و خواسته گردشگران شد و گفت: در ارتباط مشترک باید خواسته مورد نیاز گردشگران بررسی و در جهت آن خواسته برنامه ریزی های مطلوب صورت پذیرد. 
بررسی وضعیت پرواز مستقیم بین استان های مورد نظر و توجه به توریسم درمانی از دیگر مباحثی بود که در این کمیته مطرح شد.