دیدار نوروزی اعضای شورای اسلامی شهر یزدباحجت الاسلام معزالدینی وحجت الاسلام مدرسی

دیدار نوروزی اعضای شورای اسلامی شهر یزدباحجت الاسلام معزالدینی وحجت الاسلام مدرسی

اعضای شورای اسلامی شهر یزد با حجت الاسلام معزالدینی وحجت الاسلام مدرسی دیدار و گفتگو کردند.