دیدار رئیس و اعضای شورای شهر با سفیر کرواسی

دیدار رئیس و اعضای شورای شهر با سفیر کرواسی

در دیدار اعضای شورای شهر و شهردار یزد با سفیر کرواسی حول محورهای توسعه گردشگری، حمل و نقل ریلی، هوشمندسازی شهر، بازیافت، نقش نزدیکی های فرهنگی در توسعه مراودات اقتصادی بحث و تبادل نظر شد.