دیدار رئیس شورای اسلامی شهر یزد و شهردار با مدیرکل صداوسیما مرکز یزد

دیدار رئیس شورای اسلامی شهر یزد و شهردار با مدیرکل صداوسیما مرکز یزد

در دیدار رئیس شورای اسلامی شهر و شهردار یزد با مدیرکل صداوسیما گوشه ای از برنامه های سال ۹۷ دو ارگان ارائه شد.
در این دیدار سفید رییس شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به این نکته که در بحث های فرهنگی نیاز است که صداوسیما به طور ویژه ورود پیدا کند، گفت : این تعامل و همکاری در این زمینه باید بیشتر ایجاد تا برنامه های فرهنگی با سرعت بیشتری اطلاع رسانی شود.
جمالی نژاد شهرداریزد هم با اشاره به این نکته که شهر یزد ظرفیت بالای فرهنگی و هنری را دارد، گفت:  مردم ظرفیت بالایی برای همراهی دارند و در این زمینه صداوسیما به عنوان یک رسانه ملی در بعد های مختلف هنری و فرهنگی میتواند اطلاع رسانی نماید
گفتنی است ساخت فیلم هایی در باب یزد و معرفی شهر جهانی یزد و میراث فرهنگی و معنوی آن از دیگر مباحث مطرح شده در این نشست بود