دیدار با کارکنان اورژانس

دیدار با کارکنان اورژانس

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد

تنی چند از اعضای شورای اسلامی شهر یزد با حضور در مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی یزد  با مسوولین و کارکنان این مرکز دیدار نمودند.

در این دیدار که رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوفی و پرسنل مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان حضور داشتند، اعضای شورای اسلامی شهر یزد  ضمن تبریک روزاورژانس  ، از پوشش کامل امدادی و حضور بموقع و بهنگام نيروهای اورژانس در محل حوادث تقدیر و تشکر کردند.