دیدار با اهالی محله کوچه بیوک

دیدار با اهالی محله کوچه بیوک

با حضور غلامعلی سفید، محسن ابوترابی، مهدی کاشفی زاده از اعضای شورای اسلامی شهر، فرهمند معاون شهرسازی و کشفی پور مدیر منطقه ناحیه تاریخی شهرداری
این دیدار که دوشنبه 15 بهمن ماه در مسجد فاطمه الزهرا برگزار شد، محور 18 متری کوچه بیوک، پارکینگ درون محله ای، طرح بازآفرینی و ایجاد فضای سبز مورد بررسی قرار گرفت.