دیدار اعضای کمیسون خدمات شهری با مردم محله مارکار

دیدار اعضای کمیسون خدمات شهری با مردم محله مارکار

اعضای کمیسون خدمات شهری شورای اسلامی شهر یزد به ریاست دکتر کاشفی زاده به همراه مهندس امینی مقدم معاون خدمات شهری شهرداری با حضور در جمع مردم محله مارکار ، مشکلات اهالی را از نزدیک بررسی کردند.

به گفته سخنگو و روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد - بلاتکلیفی زمینهای رها شده، نبود فضای پارک برای ساکنین آپارتمانها، وجود خانه های متروکه ودیوارهای قدیمی در معابر اصلی که احتمال ریزش را دارد از مهمترین مشکلات اهالی بود که در دیدار با اعضای کمیسون مطرح نمودند.

در پایان مقرر شد که شهرداری و شهرسازی به همراه میراث فرهنگی یک بازدیدی از این محله داشته باشند تا برداشتی تخصصی از منطقه انجام شود  و بعد از بررسی ها برای احداث پارک و رفع مشکلات برنامه ریزی شود.