دیدار اعضای شورای شهر یزد با دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر

دیدار اعضای شورای شهر یزد با دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر

اعضای شورای اسلامی شهر یزد با دبیر ستاد امربه معروف و نهی از منکر دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار در خصوص ترویج فریضه امر به معروف و نهی از منکر و همکاری ورا و شهرداری با این ستاد بحث و تبادل نظر گردید.