دیدار اعضای شورای اسلامی شهرو شهردار یزد با مدیر کل جدید راه و شهرسازی استان

دیدار اعضای شورای اسلامی شهرو شهردار یزد با مدیر کل جدید راه و شهرسازی استان

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد

رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر به همراه مهندس محمد رضا عظیمی زاده شهردار یزد  با دکتر محمد رضا نقصان محمدی مدیر کل جدید راه و شهرسازی استان دیدار و انتصاب وی را تبریک گفتند.

در این دیدار اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار ضمن تبریک از انتصاب دکتر محمد رضا نقصان به عنوان مدیر کل جدید راه و شهرسازی استان ، برای وی آرزوی توفیق وموفقیت نمودند و در خصوص موضوعات مختلف در   مختلفی در راستای همکاری های فی مابین به بحث و گفتگو پرداختند.

گفتنی است دکتر محمد‌رضا نقصان محمدی، دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه یزد با مدرک دکترا در رشته معماری  رییس پژوهشکده معماری بومی مدیر گروه شهرسازی در دانشگاه یزد و همچنین رییس مجتمع هنر و معماری را در کارنامه خود دارد.