ديدار معاون امور استاندار و اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد با فرزند شهيد


 

مهندس سيدحسيني معاون امور عمراني استاندار و اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد با فرزند شهيد عظيمي نيا ديدار كردند.
در اين ديدار مشكلات و مسائل اين فرزند شهيد مورد بررسي قرار گرفت و معاون امور عمراني استاندار دستورات لازم جهت رفع آنها صادر نمود.
گفتني است آقاي عظيمي نيا فرزند محترم شهيد مدتي است به علت بيماري در در منزل بستري مي باشد.