ديدار اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد با مديركل ميراث فرهنگي استان


 

ديدار اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد بامحوريت كميسيون عمران و توسعه شورا با مديركل ميراث فرهنگي ، گردشگري و صنايع دستي استان ديدار و گفتگو كردند.
در اين ديدار اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد ضمن تبريك به مناسبت انتصاب شايسته ايشان به عنوان مديركل ميراث فرهنگي خواستار تعامل بين مجموعه هاي شهرداري و شوراي شهر و ميراث فرهنگي در راستاي رفع مشكلات موجود در بافت تاريخي و همچنين ايجاد پاركينگ درون محله اي و معابر در بافت قديم و جذب سرمايه گذار جهت احياي اين بافت شدند.
محمد مهدي شرافت مديركل ميراث فرهنگي ، گردشگري و صنايع دستي استان گفت : در ابتدا بايد درد و مشكلات اساسي بافت را شناسايي نمود و سپس آنها را رفع كرد.
وي خاطرنشان ساخت : متولي بافت قديم شهر است و متولي شهر ، شهرداري مي باشد و بافت قديم جز باارزش شهر است.
مهندس شرافت ضمن بيان اينكه تنها نبايد به ميراث فرهنگي توجه نمود بلكه بايد به صنايع دستي و گردشگري نيز توجه ويژه اي كرد ؛ خواستار راهنمايي اعضاي شوراي شهر در تمام زمينه هاي فرهنگي شامل ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري شد.
وي با بيان اينكه شناسايي و شناساندن و حفظ و حراست از بافت قديم وظيفه اين اداره مي باشد، اظهارداشت : در راستاي شناساندن و حفظ بافت ، مردم محلات مي توانند به خوبي از آن حمايت و حفاظت نمايند كه براي اين مشاركت همت و كمك شوراي شهر و شهرداري نياز مي باشد.
 مديركل ميراث فرهنگي ، گردشگري و صنايع دستي استان خاطرنشان ساخت : گرفتن مجوزهايي براي احياي بافت تاريخي در دستوركار اين اداره مي باشد.