ديدار اعضاي شوراي اسلامي شهر و شهردار يزد با اهالي محله مصلي

ديدار اعضاي شوراي اسلامي شهر و شهردار يزد با اهالي محله مصلي

اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد به اتفاق شهردار ،  معاونت خدمات شهري و مدير ناحيه تاريخي شهرداري با اهالي محله مصلي ديدار و گفتگو كردند.

در اين ديدار اهالي مصلي مسائل و مشكلات محله از جمله عدم وجود سرويس بهداشتي عمومي و كمبود پاركينگ درون محله اي و تعريض معابر را عنوان و خواستار ايجاد آنها در محل شدند.

در ادامه، رئيس شوراي اسلامي شهر ، شهردار و معاونت خدمات شهري و مديرناحيه تاريخي شهرداري در راستاي رفاه حال شهروندان از برخي ساختمانهاي مخروبه و زمينهاي افتاده جهت تملك و آزادسازي بازديد نمودند.