دو فوریت طرح بازنگری در مکان یابی دوربین های سرعت سنج تصویب شد

دو فوریت طرح بازنگری در مکان یابی دوربین های سرعت سنج تصویب شد

برابر این طرح که در یکصد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر یزد مصوب شد؛ شهرداری مکلف می شود تا ۱۵ اردیبهشت سال آینده با تعامل دستگاه های ذیربط و رعایت نکات کارشناسی، طرح جانمایی جدید دوربین های سطح شهر را بصورت لایحه به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.‌
همچنین شهرداری در مدت یاد شده امکان اطلاع رسانی آنی به مالک وسیله نقلیه را فراهم نماید.‌