دويست ‌وچهل وششمین جلسه چهارمين دوره شوراي‌اسلامي شهريزد

صورتجلسه

دويست ‌وچهل وششمین جلسه شوراي‌اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 18 روز شنبه مورخ 5/10/94 با حضور اکثریت اعضاء تشكیل گرديد :

در ابتدا ریاست شورا باسلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) ،پیشاپیش فرارسیدن سالروز میلاد سراسر با سعادت پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) وهمچنین ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت امام جعفر صادق(ع) را برهمگان تبریک وتهنیت عرض نمود واز خداوند متعال خواست ما را از رهروان واقعی آن امامان بزگوار وسایر ائمه اطهار(ع) قراردهد و درآخرت همه ما را ازشفاعت آنان بهره مند سازد. وی در ادامه با گرامیداشت روز بلایای طبیعی وایمنی خواهان دقت بیشتر مردم درساخت و سازها با اخذ مجوزهای لازم از سوی مراجع مربوطه گردید .

سپس آقای فقیه خراسانی باعرض تبریک ولادت حضرت محمد(ص) وحضرت امام جعفر صادق(ع) و با اشاره موارد پیش بینی شده در قانون مالیات های مستقیم که تمامی سازمان های وابسته به شهرداری از پرداخت هرگونه مالیات معاف می باشند خواهان پی گیری جدی این موضوع از سوی شهرداری گردید و پیشنهاد نمود شهرداری دراین زمینه نسبت به برگزاری کلاس های آموزشی برای کسب تجربه بیشتر برای کارکنان خود به خصوص درامور مالی اقدام نماید.ایشان در ادامه با توجه به ضرورت ایجاد دسترسی برای ساکنین و اهالی محترم شهرک طوبی ،خواستار بررسی واجرای آن از سوی شهرداری گردید .

درادامه جلسه آقای شایق باعرض تبریک این ایام خجسته ،درخصوص آلودگی هوا درشهر یزد بدلیل وجود کارخانجات صنعتی وکوره ها درحاشیه شهر و در راستای جلوگیری ازهرگونه شیوع بیماری به خصوص بیماری های ریوی برای مردم خواهان تشکیل کمیته ای از شورا و شهرداری جهت پی گیری این موضوع گردید .

سپس آقای عظیمی زاده شهردار محترم گزارشی از مأموریت خود به بندرعباس که با حضور جمعی از شهرداران سراسر کشور و اعضای شوراها برگزار شده بود از مطالب و مباحث مطرح شده درآن جلسه از جمله بررسی ونظارت دیوان محاسبات بر درآمدهای اختصاصی شهرداری ، ارزش افزوده برای شهرداریها و نیز بیانیه صادرشده جهت استحضار اعضای شورا مطالبی را عنوان نمود.  

 

مصوبات :

    تمدید مهلت    

1- لایحه دوفوریتی شماره 940049277- 5/10/94 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره941003896- 5/10/94 :

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن و بازگشت به تبصره 2 بند ب ردیف 13 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال جاری مبنی بر اعطای مهلت جهت محاسبه سطوح خدمات آن دسته از مودیانی که اسناد ماده 147 آنها صادره قبل از تاریخ ابلاغ اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری ها می باشد، بر مبنای 10 درصد تا پایان آذرماه سال جاری و نظر به اتمام مهلت مندرج در تبصره مذکور، بدینوسیله پیشنهاد می نماید در صورت صلاحدید جهت مساعدت به آن دسته از مودیانی که تا پایان آذرماه موفق به تسویه حساب عوارض فوق الذکر نشده اند، مهلت مذکور از زمان تصویب و ابلاغ به مدت یک ماه تمدید گردد.خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد .عظیمی زاده – شهردار یزد »

موضوع درصحن علني شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق ، پیشنهاد فوق صرفاً با تمدید مهلت یکماه مورد تصویب قرار گرفت .

 

    تملک پلاک ثبتی واقع در طرح پارکینگ و تعریض گذر کوچه مهتاب    

2- لایحه شماره 940045613- 16/9/94 شهرداری ثبت دبیرخانه شورابه شماره941003620- 16/9/94 :

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك  ششدانگ  پلاك ثبتي 8582  بخش 4 يزد واقع در طرح پاركينگ و تعريض گذر كوچه مهتاب واقع در بلوار شهيد منتظر قائم  به كد نوسازي شماره 1 – 3 – 35 – 19 – 2 به وكالت آقاي ناصر شكوهي اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده بدون محاسبه امتيازات برق و آب و گاز جمعاً مبلغ 000/000/764/1 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين  كه با توجه به عدم اعتبار در سال جاري مقرر شد پس از انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري و تحويل ملك طي دو قسط  از ابتداي خردادماه سال 1395  در وجه مالک پرداخت گردد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي حاجی رضایی جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي           مي گردد. عظیمی زاده – شهردار یزد »

موضوع درصحن علني شورا مطرح ، با عنایت به بررسی های بعمل آمده در کمیسیون برنامه وبودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون وپس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق ، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت .

 

    فروش زمین مازاد متعلق به سازمان پزشکی خیریه حضرت سیدالشهداء (ع)  

3- لایحه شماره 940047147- 25/9/94 شهرداری ثبت دبیرخانه شورابه شماره941003719- 25/9/94 :

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، با عنايت به اينكه قسمتي از پلاك  9614  بخش 4  يزد به كد نوسازي8001 – 39 – 28 – 2 متعلق به سازمان پزشكي خیریه حضرت سيد الشهدا (ع) در طرح اجرايي 35  متري مسيل خرمشاد قرار گرفته و سابقاً توسط شهرداري تملك گرديده است، ليكن پس از اجراي طرح مذكور و براساس سند مالكيت اصلاحي ارائه شده ؛ مشخص گرديد مساحت زمين باقيمانده 395  مترمربع بيشتر از متراژ باقيمانده مندرج در توافقنامه ميباشد  لذا با عنايت  به درخواست  مالك  جهت خريد آن از شهرداري موضوع به هيات ارزياب شهرداري  ارجاع و هيات مذكور مساحت مذکوررااز قرار هرمترمربع 000/000/19 ريال جمعاً به مبلغ 000/000/505/7 ارزيابي نمودند كه مالك ميبايست در وجه شهرداري پرداخت نمايد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصويري از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 15542102001( فروش اموال غیر منقول) اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي حاجی رضایی جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظیمی زاده – شهردار یزد »  

موضوع درصحن علني شورا مطرح ، با عنایت به بررسی های بعمل آمده در کمیسیون برنامه وبودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون وپس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق ، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت .

 

     تملک پلاک ثبتی واقع در طرح تعریض خیابان کاشانی  

4- لایحه شماره 940045749- 16/9/94 شهرداری ثبت دبیرخانه شورابه شماره941003628- 17/9/94 :

«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن،پيرو لايحه شماره 502/940024649مورخ 28/5/94 و عطف به نامه شماره 941002173 مورخ7/6/94 آن شورا، به استحضار مي رساند قسمت درمسیرپلاك 1937 بخش 5  به كد نوسازي1– 8002 – 6 – 39 – 2 ومعوض هاي در نظر گرفته براي آن ،  مجدداً  توسط هيأت كارشناسان رسمي مورد ارزيابي قرارگرفت كه براساس كارشناسي انجام شده غرامت ملك درمسير از قرار هر مترمربع 000/000/40 ريال جمعاً به مبلغ 000/000/400/58 ريال تعيين كه اوقاف از شهرداري بستانكار مي باشد و با نظر مساعد اعضاي جلسه آزادسازي و به دليل همكاري در آزادسازي مسير و تعاملات با اداره اوقاف  و همچنين عدم درخواست ارزش افزوده برباقيمانده ملك مذكور از طرف اوقاف مقرر گرديد حق تشرف  پلاك  فعلا محاسبه نگردد و در ازاي غرامت پلاك مذكور قطعات يك الي پنج وقطعه يازده از اراضي تجاري تفكيكي ميدان شهداي محراب جمعاً به مبلغ 000/100/577/58 ريال به ايشان واگذار و مابه التفاوت آن به مبلغ 000/100/177ريال بستانكاري شهرداري مي باشد كه قرارشد درحسابهاي في مابين لحاظ و منظور گردد. علي هذا باعنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي خواهشمند است موضوع رادر شوراي اسلامي شهر مطرح ودرصورت موافقت مراتب راجهت اقدامات بعدی امر به ابلاغ فرمایید. ضمناً در صورت نياز آقاي محمد حاجی رضایی جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظیمی زاده – شهردار یزد »

 موضوع درصحن علني شورا مطرح ، با عنایت به بررسی های بعمل آمده در کمیسیون برنامه وبودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون وپس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق ، پیشنهاد فوق مشروط به انتقال سند زمین درمسیر به نام شهرداری برابرضوابط ومقررات ،مورد تصویب قرار گرفت .

 

     تملک پلاک ثبتی بی بی زهرا و بی بی فاطمه حسینی نسب      

5- لایحه شماره 940043805- 5/9/94 شهرداری ثبت دبیرخانه شورابه شماره 941003499- 5/9/94:  

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، به استحضار مي رساند در گذشته  قسمتي از پلاك 5234  بخش 4 يزد به منظور اجراي طرح بلوار شهيد جوكار تملك گرديده كه شهرداري يزد  در نظر دارد  نسبت به تملك دوسهم ديگر از شش سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاك مذكور به كد نوسازي شماره  9019 - 69-13-3 متعلق به خانم بي بي فاطمه و بي بي زهرا حسيني نسب  اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ  000/200/096/1 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين كه مالك بستانكار شهرداري مي باشد كه مي بايست طي دو قسط در وجه ايشان پرداخت گردد . ليكن نظر به  اينكه پروژه مذكور  داراي كسري اعتبار  مي باشد موضوع در كميته اعتبارات مطرح و مقرر شد  در صورت امكان از رديف تملك و آزادسازي ميدان امام علي (ع) به كد 15310200014  تأمين اعتبار گردد و ايشان موظف به انتقال رسمي اسناد در طرح به نام شهرداري و تحويل ملك مي باشند . علي هذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده ، خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح ودر صورت موافقت مراتب را امر به ابلاغ فرماييد .ضمناً در صورت نياز آقاي محمد حاجي رضايي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظیمی زاده – شهردار یزد »  

موضوع درصحن علنی شورا مطرح باعنایت به بررسی های بعمل آمده در کمیسیون برنامه وبودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف، موافق پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       طرح اجرایی شبکه 24 متری دانش پایه      

6- نامه شماره 940047995- 29/9/94 شهرداری ثبت دبیرخانه شورابه شماره 941003802- 30/9/94: 

« رئیس محترم شورای اسلامی شهر یزد موضوع : ارسال طرح اجرایی شبکه 24 متری دانش پایه با سلام و صلوات برمحمد وآل محمد(ص) احتراماً چهارنسخه طرح اجرایی شبکه 24متری دانش پایه منشعب از بلوار نواب صفوی به انضمام گزارش توجیهی و کپی نقشه وضع موجود محدوده و CD طرح به پیوست ارسال می گردد. مستدعی است پس از بررسی و تایید، نتیجه را به شهرداری اعلام نمایند. عظیمی زاده –            شهردار یزد »  

موضوع درصحن علنی شورا مطرح باعنایت به بررسیهای بعمل آمده در کمیسیون عمران و توضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف، موافق طرح اجرایی فوق مورد تأیید قرار گرفت .

 

       لزوم رعایت اشرافیت و حسن همجواری درآپارتمانی پیشگامان کویر

7- رونوشت نامه شماره 62249-1/9/94 مدیرکل اداره راه وشهرسازی ثبت دبیرخانه شورا بشماره 941003428- 1/9/94 درخصوص عدم اشرافیت وحسن همجواری درپروژه آپارتمانی شرکت پیشگامان کویر یزد واقع در بلوار جمهوری اسلامی کوچه شمس موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های بعمل آمده در کمیسیون عمران و توضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق مقررگردید شهرداری برابر ضوابط و مقررات تا رفع تخلفات از ادامه هرگونه عملیات ساختمانی ممانعت وجلوگیری بعمل آورد .

 

       تملک پلاک ثبتی متعلق به حمیدرضا میرحسینی واقع در طرح گذر 10 متری نور  

8- نامه شماره 940046232- 18/9/94 شهرداری ثبت دبیرخانه شورابه شماره 941003660- 18/9/94: 

« رئیس محترم شورای اسلامی شهر یزد موضوع : پلاک 17181 بخش 8 یزد واقع درطرح گذر 10 متری نور با سلام و صلوات برمحمد وآل محمد(ص) احتراماً عطف به مصوبه  بند 8  صورتجلسه مورخ  06/08/94 در خصوص تملك پلاك 17181 بخش 8  يزد متعلق به حميد رضا ميرحسيني كه در طرح گذر 10 متري نور قرار گرفته است به پيوست تصوير نظريه معاونت شهرسازي ومعماري مبني  بر عدم امكان اصلاح طرح مصوب به دليل ساخت وسازهاي موجود و وجود معبر در طرح مصوب ارسال مي گردد  لذا خواهشمند است دستور فرماييد ضمن بررسي موضوع نسبت به تعيين تكليف لايحه شماره 502/940034806 مورخ 20/7/94  اقدام نمايند. عظیمی زاده – شهردار یزد »  

موضوع درصحن علنی شورا مطرح باعنایت به بررسی های بعمل آمده درکمیسیون عمران و توضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق مقرر گردید شهرداری برابر توافق نامه و درجهت مساعدت به مالک ،ملک را تملک نماید .

 

       تملک پلاک ثبتی متعلق به محمد منصوری 

9- لایحه شماره 940040466- 20/8/94 شهرداری ثبت دبیرخانه شورابه شماره 941003255- 20/8/94: 

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، شهرداري يزد در نظر دارد به منظوراحداث پارکینگ نسبت به تملك تمامي  پلاك ثبتي 10/1794 بخش 8 يزد به كد نوسازي شماره 1 - 3-15-36-2 متعلق به آقاي  محمد منصوري اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 500/067/870/1 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين كه بامالک توافق گردیدبستانكاري ايشان مبلغ 000/000/870/1 ريال  باشد  و با توجه به درخواست وی به عنوان معوض يك قطعه زمين تحت پلاك 11/1466 بخش 3 يزد از اراضي تفكيكي خيابان مهدي با كاربري تجاري جمعاً به مبلغ 000/000/960/1 ريال به ايشان واگذار و مابه التفاوت آن كه  مبلغ 000/000/90 ريال ميباشد ،  هنگام انتقال سند معوض در وجه شهرداري پرداخت نمايند . ليكن نظر به  اينكه پروژه مذكور فاقد رديف اعتباري پيش بيني شده در سال جاري ميباشد موضوع در كميته اعتبارات مطرح و مقرر شد از محل
كد تملك و حق كسب وپيشه غرفه هاي پارك شادي به كد 15310200042  كاهش و  به کد 15310200047 تملک و آزادسازی پارکینگ منطقه دو اضافه  گردد که ايشان موظف به انتقال رسمي اسناد در طرح بنام شهرداري و تحويل ملك مي باشند . علي هذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است ، خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح ودر صورت موافقت امر به ابلاغ فرماييد. ضمناً در صورت نياز آقاي محمد حاجي رضايي  جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظیمی زاده – شهردار یزد »

موضوع درصحن علنی شورا مطرح باعنایت به بررسی های بعمل آمده در کمیسیون برنامه وبودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف، موافق پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت . 

 

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت 21 خاتمه يافت.