دويست ‌وپنجاه وچهارمین جلسه چهارمين دوره شوراي‌اسلامي شهريزد

صورتجلسه

دويست ‌وپنجاه وچهارمین جلسه شوراي‌اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 7صبح روز سه شنبه مورخ 6/11/94 با حضور اکثریت اعضاء تشكیل گرديد :

در ابتدا ریاست شورا باسلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) و آرزوی توفیق روزافزون همکاران ارجمند و با گرامیداشت سالروز قیام مختار، اولین انتخابات ریاست جمهوری درنظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، انتظار مردم به ورود حضرت امام و بسته شدن فرودگاه ونیز تحصن روحانیون در دانشگاه ، ازخداوند متعال خواست توفیقی به همه ما بدهد تا بتوانیم ازآرمانهای این انقلاب ونظام دفاع کنیم .وی درادامه گزارشی ازحضور خود درجلسه اداری شهرستان یزد که با موضوع نکوداشت ایام ا...مبارک دهه فجر برگزار گردیده بود از مطالب ومباحث مطرح شده درآن جلسه به خصوص فضاسازی این ایام و برگزاری مراسم راهپیمایی در روز 22 بهمن جهت استحضار اعضای شورا ارائه نمود . سپس آقای عظیمی زاده شهردار محترم در خصوص گرامیداشت ایام ا...مبارک دهه فجر از برنامه های آن شهرداری به خصوص سازمان های فرهنگی ورزشی و رفاهی تفریحی و همچنین پی گیری های انجام شده در رابطه با هزینه های برگزاری کنگره بین المللی نهج البلاغه واعلام نتایج آن به شورا جهت اخذ مجوزهای لازم برای پرداخت و برگزاری جلسات ستاد تسهیلات نوروزی توضیحاتی ارائه نمود.در ادامه جلسهجآقای فعالی معاونت معماری وشهرسازی شهرداری، گزارش کاملی از مطالعات انجام شده تاکنون درخصوص پروژه کارخانه جنوب توسط آن حوزه با ایجاد دسترسی های لازم در زمینهای موجود و امکان یک طرفه شدن خیابان آیت ا... کاشانی،تغییر کاربری های موقت و دائم وتعیین کاربری های متفاوت از خدمات رفاهی، موزه ، بررسی آلودگی های زیست محیطی ، طراحی نمودن تک تک فضاهای موجود به صورت مصوّر جهت آگاهی اعضای شورا ارائه نمودکه دراین زمینه اعضای شورا نقطه نظرات و پیشنهادهای خود را مطرح و بحث وتبادل نظر نمودند .

درادامه جلسه با توجه به هماهنگی های بعمل آمده قبلی حجت الاسلام فخرالدینی رئیس اجرایی ستاد دهه فجر به اتفاق آقای زارع معاون مربوطه درجلسه شورا حضور یافتند که در ابتدا ریاست شورا با عرض خیرمقدم و خوشامدگویی به میهمانان ارجمند، از اقدامات و فعالیت های صورت گرفته توسط آن ستاد تقدیر و تشکر نمود و برای یکایک آن عزیزان در برگزاری مراسم ایام ا... مبارک دهه فجر آرزوی موفقیت نمود.

سپس آقای میرفخرالدینی ضمن تقدیر وتشکر از رئیس و سایر اعضای شورا بخاطر برپایی این جلسه ،در جهت نکوداشت ایام ا...مبارک دهه فجر وهرچه باشکوهتر برگزار نمودن راهپیمایی 22بهمن خواهان همکاری و تعامل هرچه بیشتر شهرداری درزمینه طراحی جایگاه مناسب در میدان امیرچقماق ، آذین بندی سطح شهر وساماندهی سیماجو منظر شهری،برگزاری مراسم جشن درمساجد ،پارکها وهمچنین باهمکاری سازمان آموزش وپرورش به خصوص در مدارس وغیره گردید.درادامه آقای زارع معاون اجرایی ستاد دهه فجر با تقدیر وتشکر از برپایی این جلسه ،خواستار تشکیل ستاد مردمی با حضور افراد مؤثر درمناطق شهر ، اختصاص تابلوهای تبلیغاتی در این ایام به آن ستاد جهت فضاسازی برای نکوداشت هرچه بیشتر ایام دهه فجر، ساخت تندیس تمثال مبارک حضرت امام خمینی(ره) وشهدای انقلاب اسلامی، بازسازی مکان های حادثه خیز درایام انقلاب، برگزاری مراسم جشن در پارکها گردید .

درادامه هریک از اعضای شورا باعرض خیرمقدم و خوشامدگویی به میهمانان محترم ، ضمن بیان خاطراتی از دوران انقلاب ، نقطه نظرات و پیشنهادهای خود را درخصوص همکاری وتعامل هرچه بیشتر شورا و شهرداری در راستای هرچه باشکوهتر برگزارنمودن مراسم ها درایام ا...مبارک دهه فجر به خصوص راهپیمایی روز 22 بهمن مطرح و بحث وتبادل نظر نمودند .

درادامه جلسه با توجه به درخواست و هماهنگی های بعمل آمده قبلی مدیر ودانش آموزان دبیرستان پسرانه اولیاء به مناسبت هفته شوراهای دانش آموزی درجلسه شوراحضور یافتند و ضمن آشنایی با عملکرد شورا و چگونگی برگزاری جلسات و بررسی نمودن موضوعات ،خواستار بازسازی و مرمت آسفالت آن مدرسه و تأکید بر حفظ آثار تاریخی شهریزد شدند .

سپس لایحه دوفوریتی شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 94003883 درخصوص اصلاح تعرفه حذف کسری پارکینگ مطرح گردید که با توجه به بررسی های انجام شده از سوی آقایان پاک نژاد و مدرسی و توضیحات نامبردگان و پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات سایر اعضاء موضوع مجدداً به کمیسیون عمران شورا ارجاع ،تا ضمن بررسی های لازم نتیجه نهایی را به صحن جهت هرگونه تصمیم گیری گزارش نمایند .     

 مصوبات :

     تملک پلاک ثبتی واقع در بلوار جهاد تا بلوار شهید دشتی متعلق به سید حسین حسینی نسب

1- لایحه شماره940052026-19/10/94 شهرداری ثبت دبیرخانه شورابه شماره941004102- 19/10/94 :

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشورو انتخاب شهرداران مصوب سال 1375و اصلاحيه بعدي آن ، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك تمامي پلاك ثبتي 1599 فرعي از باقيمانده 2023 بخش 5  يزد واقع در طرح تعريض حد فاصل بلوار جهاد تا بلوار شهيد دشتي به كد نوسازي شماره 9013 – 48– 55 – 3متعلق به آقای سيدحسين حسيني نسب اقدام نمايدكه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم ودر ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/000/730/5ريال بابت غرامت ملك درطرح تعيين ومقررشد قطعه شماره 14 از اراضي جنب پلاك 6517 بخش4 يزد به مبلغ كل 000/470/047/5 ريال به عنوان ملك معوض به مالك واگذار گردد. كه مابه التفاوت آن به مبلغ 000/530/682 ريال مالك از شهرداري بستانكار مي گردد كه به صورت پاياپاي و تهاتر مي گردد. انتقال رسمي اسناد عوض و معوض همزمان صورت مي گيرد و در صورت مازاد در طرح بودن پلاك انتقالي به شهرداري ؛شهرداري مجازخواهد بود باقيمانده پلاك درطرح را به هرنحو كه صلاح ميداند استفاده نمايد. علي هذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك بر روي آن مشخص گرديده ،خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمایید ،از محل افزایش كد15310200025سایر تملکات درمنطقه سه به طرفیت افزایش کد درآمدی 15542102001 فر وش اموال غیرمنقول اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي  مسعود اهالی جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.عظیمی زاده – شهردار یزد »

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بازدید صورت گرفته و بررسی های بعمل آمده از سوی کمیسیون برنامه وبودجه شورا و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظرو استماع نظرات مخالف ، موافق پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت . 

     تملک پلاک ثبتی واقع در بلوار جهاد تا بلوار شهید دشتی متعلق به سید حسین حسینی نسب

2- لایحه شماره940052027-19/10/94 شهرداری ثبت دبیرخانه شورابه شماره941004101- 19/10/94 :

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشورو انتخاب شهرداران مصوب سال 1375و اصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك تمامي سهم آقاي سيد حسين حسيني نسب از پلاك ثبتي 1242  فرعي از باقيمانده 10/ 2023 بخش 5 يزد واقع در طرح غير اجرايي تعريض حد فاصل بلوار جهاد تا بلوار شهيد دشتي  به كد نوسازي شماره 9009 – 48 – 55 – 3 اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/500/352/9 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين مقرر شد تعداد دو  قطعه  به شماره هاي 6 و 29  از اراضي جنب پلاك 6517  بخش 4  يزد معروف به اراضي سليماني و نشان به مبلغ كل 000/325/963/9 ريال به عنوان ملك معوض به مالك واگذار گردد كه مابه التفاوت آن به مبلغ 000/825/610 ريال مالك به شهرداري بدهكار ميگردد كه مبلغ مذكور بابت بستانكاري مالك از پلاك ثبتي 14795 به مبلغ 000/825/610 ريال منظور وكسر گردد وانتقال رسمي  اسناد عوض و معوض همزمان صورت ميگيرد و در صورت مازاد در طرح بودن پلاك انتقالي به شهرداري ؛ شهرداري مجاز خواهد بود باقيمانده پلاك در طرح را به هرنحو كه صلاح ميداند استفاده نمايد عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل افزایش  كد15310200025 سایر تملکات در منطقه سه به طرفیت افزایش کد درآمدی 15542102001 فروش اموال غیر منقول اقدامات بعدي معمول گردد ضمناً در صورت نياز آقاي مسعود اهالی جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظیمی زاده – شهردار یزد »

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بازدید صورت گرفته وبررسی های بعمل آمده از سوی کمیسیون برنامه وبودجه شورا و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظرو استماع نظرات مخالف ، موافق پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت .

     تملک پلاک ثبتی واقع در بلوار جهاد تا بلوار شهید دشتی متعلق به سید حسین حسینی نسب

3- لایحه شماره940052028-19/10/94 شهرداری ثبت دبیرخانه شورابه شماره941004080- 19/10/94 :

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشورو انتخاب شهرداران مصوب سال 1375و اصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك تمامي پلاك  ثبتي 14795بخش 5 يزد واقع در طرح تعريض حد فاصل بلوار جهاد تا بلوار شهيد دشتي به كد نوسازي شماره 12و11و9010 – 48 – 55 – 3 اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/500/552/21 ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين ومقرر شد تعداد چهار  قطعه به شماره هاي  4 و5 و30 و31  از  قطعات اراضي جنب پلاك 6517 بخش 4 يزد جمعابه مبلغ كل 000/250/611/20 ريال به عنوان ملك معوض به مالك واگذار گردد كه ما به التفاوت آن به مبلغ 000/250/941  ريال مالك از شهرداري بستانكار مي گردد كه مبلغ000/825/610 ريال آن بابت بدهكاري مالك به شهرداري از پرونده  پلاك ثبتي 1242 فرعي از باقيمانده 10/2023  منظور وكسر گردد و الباقي  بستانكاري را ايشان به شهرداري هديه مي نمايد وانتقال رسمي اسناد عوض و معوض همزمان صورت مي گيرد و در صورت مازاد در طرح بودن پلاك انتقالي به شهرداري ؛ شهرداري مجاز خواهد بود باقيمانده پلاك در طرح را به هرنحو كه صلاح ميداند استفاده نمايد. علي هذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمایید ،از محل افزایش  كد15310200025سایر تملکات در منطقه سه به طرفیت افزایش کد درآمدی 15542102001  فروش اموال غیر منقول اقدامات بعدي معمول گردد .ضمناً در صورت نياز آقاي مسعود اهالی جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.عظیمی زاده – شهردار یزد »

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بازدید صورت گرفته وبررسی های بعمل آمده از سوی کمیسیون برنامه وبودجه شورا و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث و تبادل نظرو استماع نظرات مخالف ، موافق پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت .

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت 15/10 خاتمه يافت.