دويست ‌وپنجاه وسومین جلسه چهارمين دوره شوراي‌اسلامي شهريزد

صورتجلسه

دويست ‌وپنجاه وسومین جلسه شوراي‌اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 15/18شنبه مورخ 3/11/94 با حضور اکثریت اعضاء تشكیل گرديد :

در ابتدا ریاست شورا باسلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) و توفیق روزافزون همکاران ارجمند وبا درود به ارواح پاک ومطهر شهداء و امام شهداء و آرزوی سلامتی وطول عمر با عزت برای مقام معظم رهبری، ازخداوند متعال خواست توفیقی به همه مابدهد تا آنچه را که وظیفه ماست به نحواحسن انجام دهیم تا مورد رضایت پروردگار متعال وشهروندان عزیز قرار گیرد.وی درادامه با توجه به قول های مساعد داده شده از سوی مسئولین درخصوص برطرف نمودن بعضی از مسائل ومشکلات خانواده مرحوم حاج حسن دانش خواهان تسریع درحل آن مسائل گردیدکه مقررشد آقای شایق به عنوان نماینده شورا موضوعات را پیگیری نماید .

سپس آقای فقیه خراسانی درسخنان پیش ازدستور گزارشی از جلسه مشترک انجام شده کمیسیون های تحول اداریجواملاک وخدمات شهری شورا  درخصوص بررسی مشکلات کشتارگاه صنعتی باحضور مسئولین مربوطه ازمباحث ومطالب آن جلسه به خصوص پرداخت هزینه های مربوط به پیمانکارآن پروژه ، بازپرداخت وام اخذشده وهمچنین ارائه راهکارهای مناسب جهت جلوگیری از هرگونه تعطیلی آن کشتارگاه و عرضه گوشت بهداشتی ومناسب برای مردم ونیز پی گیری های لازم جهت ایجاد دسترسی مناسب آن کشتارگاه با همکاری مسئولین مربوطه ارائه نمود که دراین زمینه سایر اعضای شورا هم نقطه نظرات و دیدگاههای خود را مطرح و خواهان تشکیل کارگروه برای بررسی مشکلات و حمایت مسئولین استان شدند.

درادامه جلسه نامه شماره 940052992- 23/10/94 در رابطه با درخواست رسیدگی مجدد به لایحه تغییرات پیشنهادی بابت عوارض و بهای خدمات سال 95 درمهلت قانونی مطرح گردید که پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات اعضاء موضوع به کمیسیون برنامه وبودجه شورا ارجاع گردید تا ضمن بررسی های لازم با حضور کارشناسان مربوطه نتیجه را جهت تصمیم گیری نهایی به شورا گزارش نمایند .

 

 

 

 مصوبات :

     معرفی نماینده

1- نامه شماره 5032/119/ص- 19/10/94 اداره امور مالیاتی استان یزد  ثبت دبیرخانه شورابه شماره941004214- 26/10/94 :

«رئیس محترم شورای اسلامی شهریزد باسلام احتراماً ،به استحضارمی رساند در اجرای مقررات ماده 244 ق.م.م و با توجه به اتمام تاریخ حکم نمایندگان به شرح ذیل (درتاریخ 1/11/94) خواهشمند است در صورت صلاحدیدنسبت به تمدید احکام نامبردگان بمدت یک سال برای شرکت درجلسات هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع بند 3 ماده 244 ق.م.م دراسرع وقت اقدام قانونی لازم بعمل آید.1- محمدفقیه خراسانی 2- امیر حسین رادمنش 3- سپنتا نیکنام . نوربخش – مدیرکل امور مالیاتی استان یزد »

موضوع درصحن علنی شورا مطرح پس از بحث و تبادل نظرو استماع نظرات ، تمدید احکام نمایندگان فوق به مدت یکسال مورد تصویب قرارگرفت .

     معرفی نماینده  

2- نامه شماره 940054183- 28/10/94 شهرداری ثبت دبیرخانه شورابه شماره941004193-26/10/94 :

« ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد موضوع : معرفی نماینده با سلام وصلوات برمحمد و آل محمد (ص) با احترام، نظر به اينكه حسب ماده 11 قرارداد كارگزاري مابين شهرداري يزد و شركت عمران و مسكن سازان به شماره 221/33494 – 13/7/89 هيأتي مركب از يك نفر نماينده كارفرما، يك نفر نماينده كارگزار،  يك نفر كارشناس مورد تأييد طرفين و يك نفر نماينده شوراي اسلامي شهر به اختلاف فيمابين رسيدگي نموده و رأي هيأت مزبور قطعي و براي طرفين لازم الاجرا مي باشد، لذا خواهشمند است نسبت به معرفي نماينده آن شوراي محترم، اقدام تا درخصوص اختلاف فيمابين رسيدگي و تعيين تكليف نمايند. عظیمی زاده – شهردار یزد »

موضوع درصحن علنی شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات آقای شایق به عنوان نماینده شورا دراین زمینه تعیین و انتخاب گردید .

 

 

     مساعدت به مسجد علی بن موسی الرضا (ع)

3- لایحه شماره 940052009-19/10/94 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره 941004100- 19/10/94 :

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375و اصلاحيه بعدي آن ، بدینوسیله به پیوست درخواست شماره 940049958 مورخ 9/10/94 هیأت امناء مسجد علی بن موسی الرضا (ع) واقع در خیابان آذر یزدی جهت استحضار تقدیم           می گردد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و نتیجه راجهت اقدامات بعدی امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً در صورت موافقت آن شورای محترم، از محل اعتبارات كمك جاري به سازمان فرهنگي ورزشي تامين اعتبار خواهد شد. عظیمی زاده - شهرداریزد »

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های بعمل آمده درکمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا و توضیحات ریاست آن کمیسیون وپس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، مقرر گردید شهرداری نسبت به پرداخت مبلغ پنحاه میلیون ریال (000/000/50 ریال) با اولویت تأمین مصالح ساختمانی از ردیف بودجه کمک به مساجد اقدام نماید .

                                                                     

     مساعدت به جشنواره بین المللی سینما ومعماری و طرح یزد شهرخلاق یونسکو

4- لایحه شماره 940051194-14/10/94 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره 941004020- 15/10/94 :

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور وانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، پیرو لایحه شماره 940025318 مورخ 1/6/94 بدینوسیله به پیوست درخواست شماره 9590 مورخ 20/2/94 مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری در خصوص اجرای طرح جشنواره بین المللی سینما ومعماری که از سوی موسسه فرهنگی – هنری فضای معماری سرزمینی در استان یزد اجرا خواهد گردید و همچنین درخواست شماره 43554 مورخ 29/7/94 مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری در خصوص طرح یزد؛ شهر خلاق یونسکو جهت استحضار تقدیم می گردد. خواهشمند است در صورت موافقت با کلیات طرح ها، به هریک از طرح های مذکور مبلغ 000/000/500 ریال از محل بودجه سازمان فرهنگی و ورزشی تخصیص یابد و در صورت تصويب امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي محمدرضا نیکونژاد به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظیمی زاده - شهرداریزد »

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های بعمل آمده درکمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا و توضیحات ریاست آن کمیسیون وپس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، پیشنهاد فوق با اولویت دراختیارگذاشتن امکانات از سوی شهرداری مورد تصویب قرارگرفت .

 

     طرح بوستان نماز  

5- لایحه شماره 940053439-26/10/94 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره 941004203- 26/10/94 :

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور وانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، عطف به نامه شماره 941003445 مورخ 2/9/94 آن شورای محترم بدینوسیله به پیوست طرح بوستان نماز، با هدف زمینه سازی آموزش آسان نماز و آداب و اسرار آن برای نوجوانان ارسال می گردد.خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و نتیجه راجهت اقدامات بعدی امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقاي محمدرضا نیکونژاد به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.عظیمی زاده – شهردار یزد »

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های بعمل آمده درکمیسیون فرهنگی اجتماعی شورا و توضیحات ریاست آن کمیسیون وپس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، ضمن موافقت با کلیات فوق مقررگردید شهرداری با تعیین مشاور نسبت به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال( 000/000/500 ریال) از محل بودجه سازمان فرهنگی ورزشی اقدام نماید .

 

     تفاهم نامه سازمان آرامستانها و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی   

6- لایحه شماره 940053419-24/10/94 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره 941004201- 26/10/94 :

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور وانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله با عنایت به تفاهم نامه شماره 7/1001 مورخ 17/9/93 فی مابین سازمان آرامستانها واداره کل اموراتباع ومهاجرین خارجی استانداری یزد (تصویر پیوست) و با توجه به انجامجتعهد توسط سازمان آرامستانها براساس مدارک پیوست، در نظر است معادل مبلغ 000/000/010/1 ریال ازمحل افزایش به ردیف 1512416007 (کمک به موسسات وابسته)به حساب سازمان آرامستانها پرداخت گردد. خواهشمند است موضوع رادرشورای اسلامی شهرمطرح و در صورت تصویب مراتب را امر به ابلاغ فرمائید.همچنین معادل مبلغ فوق به ردیف درآمدی 15541301099 سایر درآمد خدمات شهری در بودجه سال جاری اضافه که دراصلاحیه ومتمم منظورخواهد شد.ضمناً آقاي علی زارع بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظیمی زاده – شهردار یزد »

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های بعمل آمده درکمیسیون برنامه وبودجه شورا و توضیحات ریاست آن کمیسیون وپس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، پیشنهاد فوق مورد تصویب قرارگرفت .

     پرداخت وام    

7- لایحه دوفوریتی شماره 940048573-1/10/94 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره 941003845- 2/10/94 :

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور وانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به پیوست تصویر دادنامه شماره 9209970301500511 شعبه هفتم حقوقی شهرستان یزد درخصوص مطالبات شرکت مهندسی پناه ساز ایران پیمانکار احداث پروژه مجتمع کشتارگاه صنعتیجدام یزدکه درتاریخ 29/04/1392منجر به صدورحکم قضایی ودرمورخ 11/03/1393 منجربه تأمین اموال علیه مجتمع کشتارگاه صنعتی دام یزد گردیده و طی رایزنی های صورت گرفته با شعبه قضایی مربوطه درخواست مهلت جهت توافق با شرکت مدعی شده وهم اینک قریب به بیش از یکماه از مهلت مقررنیزگذشته واین نگرانی وجود داردکه هرآن مدعی ازطریق اقدامات قهری نسبت به تأمین اموال ضروری مورد بهره برداری کشتارگاه صنعتی اقدام نماید، تقدیم می گردد. لذا با عنایت به ضرورت و فوریت امر و درجهت جلوگیری از اجرایی شدن اقدامات قهری مذکور،خواهشمند است اجازه فرمایید مبلغ 4.040.000.000 (چهار میلیارد و چهل میلیون ریال) بابت مبالغ اجراییه صادره در وجه شرکت فرآوری مواد پروتئینی یزد  به صورت وام از محل سایر پرداختها انجام که تا پایان سال آتی نسبت به بازپرداخت آن توسط شرکت به حساب شهرداری اقدام خواهد شد. همچنین باتوجه به عدم همراهی سایر شرکاء واعلام موافقت آنها مبنی بر افزایش سرمایه شهرداری متعاقباً گزارشی در این رابطه تنظیم و جهت تصویب مراتب به آن شورای محترم ارسال خواهدشد.ضمناً آقايان سیدعلی مشتاقیون وسیدمحمد حسینی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي شوند.عظیمی زاده – شهردار یزد »

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های بعمل آمده درکمیسیون برنامه وبودجه شورا و توضیحات ریاست آن کمیسیون وپس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، پیشنهاد فوق مورد مخالفت قرارگرفت . ضمناً مقررگردید شهرداری طبق سهام ، سهم خود را به صورت قرض به آن شرکت پرداخت و آن شرکت موظف است تا پایان سال 95 نسبت به عودت آن مبلغ به شهرداری اقدام نماید .

 

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت 21 خاتمه يافت.