دويست ‌وهفتادو دومین جلسه چهارمين دوره شوراي‌اسلامي شهريزد

صورتجلسه

دويست ‌وهفتادو دومین جلسه شوراي‌اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام ا...مجید درساعت7 صبح روز سه شنبه مورخ 17/1/95 با حضور کلیه اعضاء تشكیل گرديد :

در ابتدا نائب رئیس شورا باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد (ص) و با عرض تبریک فرارسیدن روزجهانی بهداشت و روزسلامتی وبا آرزوی موفقیت وسربلندی برای یکایک هموطنان درسال جدید ،از خداوند متعال خواست توفیقی به همه بدهد تا بتوانیم آنچه را وظیفه ما می باشد به نحو احسن انجام بدهیم و موجبات خشنودی قادرمتعال و همشهریان عزیز را فراهم آوریم . وی درادامه تأکید نمود با توجه به نزدیک شدن به نهم اردیبهشت ماه سالروز تشکیل شوراها ، اعضای شورا خواست نقطه نظرات ، دیدگاهها و برنامه های پیشنهادی خود را جهت گرامیداشت هرچه بیشتر آن روز به شورا ارائه تا برنامه ریزی های لازم معمول گردد . سپس آقای شایق از پیگیری ها و بررسی های بعمل آمده درخصوص لوایح شهرداری بابت افزایش دو کمیسیون (بدوی – تجدید نظر) ماده صد وتملک بخشی از پلاک واقع در در بلوارخاتم کوچه قبلج از میدان نیایش جهت استحضار اعضای شورا توضیحاتی ارائه نمود .

درادامه آقای فقیه خراسانی باعرض تبریک سال جدید وآرزوی موفقیت ،مطالبی رادرخصوص بازدید صورت گرفته تنی چند ازاعضای شورا از خانواده های محترم مرحوم مهدی ورشویی احدی از کارکنان شهرداری و آقای مسعود تیموری یکی از کارکنان آتش نشانی ارائه و ازشهرداری (سازمان آتش نشانی) خواست تا گزارشی از دلائل آتش سوزی و حادثه ناگوار رخ داده در پایان سال گذشته که منجر به جان باختن آقای مسعود تیموری گردید را به شورا ارائه نمایند . سپس ایشان پیشنهاد نمود جهت ارج نهادن به خدمات و گرامیداشت آن عزیز سفرکرده سازمان آتش نشانی یکی از ایستگاههای خود را به نام ایشان نامگذاری نماید.

مصوبات :

    معرفی نماینده

 

1- نامه شماره 940065953- 22/12/94 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 941005103- 22/12/94 :

 « رئیس محترم شورای اسلامی شهر یزد موضوع : معرفی نماینده با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) احتراماً با عنایت به اضافه نمودن دو کمیسیون جدید بدوی و تجدیدنظر به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری ضروری می باشد، لذا مستدعی است نسبت به معرفی اعضای محترم شورا جهت شرکت در کمیسیون های مورد نظر عنایت لازم معمول فرمائید. عظیمی زاده – شهردار یزد»

موضوع درصحن علنی شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف ،موافق ضمن مخالفت با اضافه نمودن دو کمیسیون جدید ، مقرر گردید شهرداری تا پایان سال جاری از هرگونه مکاتبه دراین زمینه با شورا خودداری نماید .  

    تملک پلاک ثبتی واقع درطرح خاتم متعلق به آقای شیخ پور

 

2- لایحه شماره 940063854- 12/12/94 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 941004944- 12/12/94 :

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن،باستحضار ميرساند شهرداري يزد درنظرداردنسبت به تملك قسمتي از پلاك ثبتي مشاعي 523 بخش5 يزد واقع در طرح 18 متري انتهاي خاتم به خيابان صحرا به كد نوسازي شماره 8033 – 51–6– 2متعلق به آقاي شيخ پور وشركاء اقدام نمايد كه در اين خصوص توافقنامه اي في مابين تنظيم كه در ازاء واگذاري ملك موصوف و براساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ 000/000/690  ريال بابت غرامت ملك در طرح تعيين كه پس از كسر عوارض حق تشرف به مبلغ 000/290/108 ريال جمعاً مبلغ 000/710/581ريال مالكين از شهرداري بستانكار مي باشند كه با رضايت مالكين قرار شد سرجمع مبلغ 000/000/500 ريال بابت غرامت ، به عنوان بستانكاري ايشان لحاظ شود كه به درخواست ايشان اين مبلغ به حساب بخشي از عوارض و هزينه هاي تغيير كاربري و.... اين پلاك يا ساير پلاك هاي متعلق به ايشان در سطح شهر منظور و محاسبه گردد. ليكن نظر به اينكه پروژه مذكور فاقد رديف اعتباري پيش بيني شده در سال جاري ميباشد موضوع در كميته اعتبارات مطرح ومقرر شد از محل كد 15310200005 (تملک و آزاد سازی بلوارخاتم) تامين اعتبار ومراتب در اصلاحیه ومتمم منظور شود وايشان موظف به انتقال رسمي قسمت درمسيربنام شهرداري وتحويل آن مي باشند. عليهذا باعنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي ونقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح ودرصورت تصویب اجازه فرمائيد اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً درصورت نياز آقاي اهالي جهت ارائه توضيحات بيشترمعرفي مي گردد. عظمیمی زاده – شهردار یزد»

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های بعمل آمده از سوی کمیسیون عمران و توضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق پیشنهاد فوق بدلیل نداشتن سند مالکیت مورد مخالفت قرار گرفت . ضمناً مقررگردید درصورت ارائه سند از سوی مالک،شهرداری می تواند موضوع را مجدداً طی لایحه ای جهت هرگونه تصمیم گیری به شورا ارسال نماید.

 

 

    نرخ پارکینگ میدان میوه و تره بار

 

3- لايحه شماره 940063655- 12/12/94 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 941004928- 12/12/94 :

«احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشور وانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بدینوسیله به پیوست نامه سازمان میادین میوه و تره بارمبنی بر درخواست تعیین نرخ توقف خودروهای سنگین ومتوسط درپارکینگ میدان میوه و تره بار مرکزی ارسال می گردد.خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي ابوالفضل ابویی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظيمي زاده - شهردار يزد »

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های بعمل آمده در کمیسیون برنامه وبودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس ازبحث وتبادل نظر پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.ضمناً مقرر گردید ورودیه پارکینگ تا یک ساعت اولیه بصورت رایگان باشد .

 

    آیین نامه ماده 17 ، تفویض اختیار و آئین نامه ارجاع کار به سازمان ها  

 

4- پیرو بند 3 صورتجلسه مورخ 25/12/94 شورا لایحه شماره 940053432- 26/10/94 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 941004249- 28/10/94 درخصوص دستور العمل تنخواه ، آئین نامه ماده 17 و تفویض اختیار و آئین نامه ارجاع کار به سازمان های تابعه به شرح زیر :  

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن،با عنایت به ماده67 قانون شهرداری بدینوسیله سه نسخه از بودجه پیشنهادی سال1395 شهرداری یزد که از حیث درآمد وهزینه معادل مبلغ چهارهزارمیلیارد ریال میباشد به پیوست ارسال میگردد.خواهشمنداست به استنادماده 27 آیین نامه مالی شهرداری ترتیبی اتخاذ تا نسبت به بررسی و تصویب به موقع آن اقدام لازم بعمل آید.بدیهی است همکاران مسئول در شهرداری در زمینه بررسی بودجه پیشنهادی با هماهنگی ،پاسخگوی سوالات آن شورای محترم میباشند.ضمنا با توجه به دستورالعمل های صادره در بودجه در رابطه با آیین نامه ماده17 ودستورالعمل تنخواه و همچنین با عنایت به تبصره ذیل بند14 ماده 76 قانون شوراها و تبصره ذیل ماده 54 قانون شهرداری پیشنهاد میگردد موارد ذیل نیز در بررسی و تصویب بودجه سال مذکور مدنظر قرارگرفته  تا در اجرای بودجه فوق اختیارات زیر نیز به اینجانب و سایر مسئولین شهرداری تفویض گردد:

1-لایحه پیشنهادی شماره 200/920009955 مورخ05/03/94 در رابطه دستورالعمل تنخواه که طی بند2 صورتجلسه مورخ09/05/92 شورای اسلامی شهرمصوب گردیده،برای بودجه سال95 نیز اعمال گردد.

2-موارد مندرج دربودجه پیشنهادی سال1394 شهرداری در رابطه با آیین نامه ماده17 و تفویض اختیار به اینجانب و سایرمسئولین شهرداری که طی لایحه 930051961 مورخ27/10/93 به شورای اسلامی تقدیم  گردیده، برای اجرای بودجه سال95 نیزقابل اجرا باشد.

3-با توجه به بند3 صورتجلسه 219  مورخ 24/06/1394مصوبه شورای اسلامی شهر،درنظر است آیین نامه ارجاع کار به سازمانهای تابعه وسایر مواردمندرج درآن جهت بودجه سال مذکور نیزقابل اعمال باشد. ضمناً بودجه تلفیقی و تجمیعی متعاقبا تقدیم خواهد شد.خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب  مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقای احمد روستایی فیروزآبادی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظیمی زاده  - شهردار یزد »

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های بعمل آمده در کمیسیون برنامه وبودجه با حضور مسئولین مربوطه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق موارد بشرح زیر مورد بررسی قرار گرفت :

الف:دستورالعمل تنخواه: مقررگردید شهرداری برابربند دو صورتجلسه مورخ 9/5/92 شورای اسلامی شهر اقدام نماید .

ب: آئین نامه ماده 17و تفویض اختیار : مقررگردید شهرداری برابر بند یک صورتجلسه مورخ 16/3/94 شورای اسلامی شهراقدام نماید. ضمناً درخصوص آئین نامه ماده 17مقررشد ردیف1، کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص نیز مانند ردیف 2،بین اعضای شورا تقسیم و جهت پرداخت به نسبت به 35% وبا نظر شهردار و 65% با نظر اعضای شورا هزینه گردد .

ج : آئین نامه ارجاع کار به سازمان های تابعه : مقرر گردید شهرداری برابر بند سه صورتجلسه 24/6/94 شورای اسلامی شهر اقدام نماید .   

 

 

    اجلاس شهرهای تاریخی در کشور اتریش

 

5- نامه شماره940065068- 18/12/94 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 941005013- 18/12/94 :

« ریاست محترم شورای اسلامی شهر موضوع : اجلاس شهرهای تاریخی با سلام وصلوات برمحمد و آل محمد (ص) احتراماً به استحضار می رساند اجلاس شهرهای تاریخی جهان (LHC) نیمه دوم خردادماه سال آینده در شهر باد ایشل کشور اتریش برگزار می شود. در همین راستا شهرداران شهرهای وین و باد ایشل از شهرداران عضو در ایران (یزد، اصفهان، کاشان، نیشابور و شیراز) بطور رسمی برای شرکت در این رویداد مهم جهانی دعوت به عمل آورده اند (تصویر پیوست). با توجه به ابعاد بین المللی و حضور مدیران شهری از شهرهای مطرح جهان، خواهشمند است موضوع را در جلسه شورای محترم اسلامی شهر مطرح و نسبت به معرفی نماینده آن شورا برای شرکت در این اجلاس دستور اقدام لازم مبذول فرمایید.عظیمی زاده - شهردار یزد »

موضوع درصحن علنی شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات ،آقای نیکنام به عنوان نماینده شورا جهت حضور دراجلاس فوق تعیین و انتخاب گردید .  

 

    نرخ کرایه تاکسی در سال 95   

 

6- لایحه شماره 950000801- 14/1/95 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 951000036- 14/1/95:

« احتراماً باستناد ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن، به پیوست نامه درخواست سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی به شماره 950000351 مورخ 9/1/95 به همراه جدول پیشنهادی نرخ کرایه انواع تاکسی ها در سال 1395 ارسال می گردد.خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقاي حسین صالحیان به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. »

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های بعمل آمده از سوی کمیسیون برنامه و بودجه باحضور مسئولین مربوطه وتوضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق جداول پیشنهادی فوق(تصاویر پیوست) مورد تصویب قرار گرفت .

     تملک پلاک ثبتی متعلق کاظم علمدار  

 

7- پیرو بند دو صورتجلسه مورخ 27/11/94 شورای اسلامی شهر ،مجدداً لایحه شماره940058255-17/11/94 شهرداری ثبت دبیرخانه شورابه شماره941004557- 17/11/94 بشرح زیر :

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن،با عنايت به اينكه آقاي كاظم علمدار مالك پلاك 2840/6526 بخش 4 يزد به كدنوسازي 2-46-48-3خواهان تغييركاربري پلاك خود به تجاري مي باشند،لذا پس از بررسي مشخص گرديد5/51 مترمربع عرصه با کاربری  فضاي سبز در پلاک مذکور ادغام گرديده است كه ايشان مي بايست آن را از شهرداري خریداری وسپس جهت تامین پارکینگ بر معبر به منظور صدور پروانه تجاری نسبت به عقب نشینی آن وقسمتی از پلاک فوق اقدام نمايند. لذا از آنجا كه شهرداري بابت پلاك هاي همجوار ايشان نيز بدين نحوعمل نموده است و مالک حق تشرف پلاك 284/6524متعلق به خود نيز را به شهرداری پرداخت نموده است موضوع جهت كارشناسي به هيات ارزياب شهرداري ارجاع و از قرار هر متر مربع000/000/80 جمعاً به مبلغ000/0000/120/4ريال برآورد واعلام نظر نموده اند كه ایشان مي بايست در وجه شهرداري پرداخت نمايد.علیهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصويري از برگ كارشناسي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است،خواهشمند است موضوع درشوراي اسلامي شهرمطرح اجازه فرمائيد ازمحل كد15542102001فروش اموال غیرمنقول،اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي اهالي جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.عظیمی زاده – شهردار یزد »

 موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های بعمل آمد وبازدید انجام شده از سوی کمیسیون برنامه وبودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پیشنهاد فوق با خرید آن از سوی مالک از قرار هر متر مربع به مبلغ یکصد میلیون ریال (000/000/100 ریال) مورد تصویب قرار گرفت .

 

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت 15/10خاتمه يافت.