دويست ‌وهفتادمین جلسه چهارمين دوره شوراي‌اسلامي شهريزد

صورتجلسه

دويست ‌وهفتادمین جلسه شوراي‌اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام ا...مجید درساعت7 صبح روز سه شنبه مورخ 25/12/94 با حضور اکثریت اعضاء تشكیل گرديد :

درابتدا ریاست شورا باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد (ص) با آرزوی توفیق روزافزون همکاران ارجمند، درگذشت شهادت گونه آتش نشان متعهد و زحمت کش زنده یاد مسعود تیموری که درحال انجام مأموریت دعوت حق را لبیک گفت ،به خانواده محترم آن مرحوم ،همکاران وسایر بازماندگان تسلیت عرض نمود و از خداوند متعال علوّ درجات وغفران برای آن سفرکرده وصبری عظیم واجری جزیل برای تمامی بازماندگان مسئلت نمود و از تمامی همکاران و همشهریان عزیز درخواست نمود تا درمراسم ختم آن مرحوم که قرار است روزچهارشنبه مورخ 26/12/94 در مسجد برخوردار منعقد گردد ،حضور فعال داشته باشند .

سپس آقای رادمنش درسخنان پیش از دستور، گزارشی از بازدید انجام شده از خیابانهای شهید عابدی و خلیل حسن بیگی و ضرورت مرتفع نمودن مسائل ومشکلات آن مسیرها به خصوص ساماندهی پیاده روها با منظور نمودن بودجه لازم و کافی جهت انجام آن درسال 95 توسط شهرداری جهت استحضار اعضای شورا ارائه نمود . وی درادامه با توجه به لایحه شهرداری درخصوص حق مدیریت برای مدیران ،رؤسای ادارات و واحدهای شهرداری که در کمیسیون برنامه وبودجه شورا درحال بررسی و رسیدگی می باشد خواستار هرچه زودتر تعیین تکلیف آن لایحه و ارجاع آن به صحن علنی جهت تصمیم گیری نهایی گردید .

درادامه با توجه به دستورکار جلسه وباحضور آقای عظیمی زاده شهردار محترم ، آقای مشتاقیون معاونت اداری ومالی و آقای روستایی قائم مقام معاونت اداری ومالی بخشهای باقی مانده بودجه سال 95 شهرداری که قبلاً در کمیسیون برنامه وبودجه با حضور مسئولین مربوطه مورد بررسی قرارگرفته بود با توضیحات ریاست کمیسیون برنامه وبودجه مورد بررسی و بحث وتبادل نظر قرار گرفت .     

مصوبات :

    مساعدت

 

1- با توجه به پیشنهاد ریاست محترم شورا درخصوص هرگونه همکاری از سوی شهرداری با اداره کل بنیاد شهید وامور ایثارگران استان جهت برگزاری مراسم سال تحویل در خلدبرین کنار قبور وگلزار مطهر شهدای گرانقدر ،موضوع درصحن علنی شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مقرر گردید شهرداری مبلغ دوازده میلیون ریال (000/000/12 ریال) جهت خرید گل از ردیف ماده 17 دراین زمینه با آن اداره همکاری داشته باشد .

    طرح پیشنهادی اعضاء

 

2- طرح دوفوریتی پیشنهادی تنی چند از اعضای شورا (آقایان زارع،خباززاده ،مدرسی،مطهریان،کاشفی زاده شایق ، فقیه خراسانی ،نیکنام وسرکارخانم ها یادگار، امینی ) ثبت دبیرخانه شورا بشماره 941005127-25/12/94 به شرح زیر :

« موضوع : اهداء یک باب آپارتمان به فرزندان مسعود تیموری. با درود بر روان پاک آتش نشان فقید مسعود تیموری که درحال مأموریت جان به جان آفرین تسلیم نموده است و اکنون همسر وفرزندانش فاقد منزل مسکونی می باشند یک واحد آپارتمانی متعلق به شهرداری که درمنطقه صفائیه مجتمع پارسیان می باشد به فرزندان و همسر آن عزیز اهداء گردد . »

موضوع درصحن علنی شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات طرح پیشنهادی فوق مورد تصویب قرار گرفت .

    بودجه سال 95 شهرداری و شورای اسلامی شهر  

 

3- لايحه شماره 940053432- 26/10/94 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 941004249- 28/10/94 :

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن،با عنایت به ماده67 قانون شهرداری بدینوسیله،سه نسخه از بودجه پیشنهادی سال1395 شهرداری یزدکه از حیث درآمد وهزینه معادل مبلغ چهارهزارمیلیارد ریال میباشد به پیوست ارسال میگردد.خواهشمنداست به استنادماده27آیین نامه مالی شهرداری ترتیبی اتخاذ تا نسبت به بررسی و تصویب به موقع آن اقدام لازم بعمل آید.بدیهی است همکاران مسئول در شهرداری در زمینه بررسی بودجه پیشنهادی با هماهنگی ،پاسخگوی سوالات آن شورای محترم میباشند.ضمنا با توجه به دستورالعمل های صادره در بودجه در رابطه با آیین نامه ماده17 ودستورالعمل تنخواه و همچنین با عنایت به تبصره ذیل بند14 ماده 76 قانون شوراها و تبصره ذیل ماده 54 قانون شهرداری پیشنهاد میگردد موارد ذیل نیز در بررسی و تصویب بودجه سال مذکور مدنظر قرارگرفته  تا در اجرای بودجه فوق اختیارات زیر نیز به اینجانب و سایر مسئولین شهرداری تفویض گردد:

1- لایحه پیشنهادی شماره 200/920009955 مورخ05/03/94 در رابطه دستورالعمل تنخواه که طی بند2 صورتجلسه مورخ09/05/92 شورای اسلامی شهرمصوب گردیده،برای بودجه سال95 نیز اعمال گردد.

2- موارد مندرج دربودجه پیشنهادی سال1394 شهرداری در رابطه با آیین نامه ماده17 و تفویض اختیار به اینجانب و سایرمسئولین شهرداری که طی لایحه 930051961 مورخ27/10/93 به شورای اسلامی تقدیم  گردیده، برای اجرای بودجه سال95 نیزقابل اجرا باشد.

3- با توجه به بند3 صورتجلسه 219  مورخ 24/06/1394مصوبه شورای اسلامی شهر،درنظر است آیین نامه ارجاع کار به سازمانهای تابعه وسایر مواردمندرج درآن جهت بودجه سال مذکور نیزقابل اعمال باشد.

ضمنا بودجه تلفیقی و تجمیعی متعاقبا تقدیم خواهد شد.

خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب  مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد. ضمناً آقای احمد روستایی فیروزآبادی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي               مي گردد. عظيمي زاده – شهردار يزد »

موضوع درصحن‌ علني شورا مطرح ،با عنايت به جلسات برگزار شده‌ با حضور مسئولين و كارشناسان مربوطه ‌در كميسيونهاي برنامه وبودجه وعمران شورا وتوضيحات رؤساي آن كميسيونها و پس از بحث و تبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق ،صرفاً بودجه پیشنهادی شهرداری با تغييرات و اصلاحات انجام شده درنهایت مبلغ چهار هزار وپانصد وپنجاه و دومیلیارد ریال (000/000/000/552/4 ریال) مورد تصويب قرار گرفت . ضمناً مقررگردید از کل بودجه مصوب شده مبلغ دویست میلیارد ریال (000/000/000/200 ریال) آن در اختیار شهردار محترم باشد و همچنین بودجه سال 95 شورای اسلامی شهر یزد به مبلغ هفت میلیارد ریال (000/000/000/7 ریال) مورد تصویب قرار گرفت .

                                  

    متمم و اصلاحیه بودجه سال 94 شهرداری و شورای اسلامی شهر

 

4- نامه شماره 940065778- 20/12/94 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا به شماره 941005114- 24/12/94 :

«رئیس محترم شورای اسلامی شهریزد موضوع:ارسال متمم واصلاح بودجه 94 شهرداری با سلام و صلوات برمحمد وآل محمد(ص) احتراماً، بدینوسیله سه نسخه از اصلاحیه ومتمم بودجه سال1394 شهرداری یزد که از حیث درآمد و هزینه معادل 000/000/000/160/3 ریال می باشد به پیوست ارسال می گردد. خواهشمند است با عنایت به ماده 23 آیین نامه شهرداریها و همچنین اختیارات تفویضی در بند 2 ماده 45 قانون شهرداری ها دستورفرمائید موضوع درشورای اسلامی شهر مطرح وتصویب که اقدام قانونی به موقع به منظور اجرای آن بعمل آید.ضمناً آقای احمد روستایی در رابطه با هرگونه توضیحی بعنوان نماینده شهرداری در این رابطه معرفی می گردد . عظیمی زاده – شهردار یزد »

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های بعمل آمده با حضور مسئولین مربوطه در کمیسیون برنامه وبودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف، موافق ضمن تأکید به شهرداری جهت تلاش مضاعف درکسب بودجه در ردیف های مشارکت و سرمایه گذاری ،نوسازی ،کسب وپیشه ،پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت . ضمناً اصلاحیه بودجه شورا در سال 94 به مبلغ 000/000/950/5 ریال مورد تصویب قرار گرفت .

 

    بهای خدمات سال 95 شهرداری

 

5- پیرو بند یک صورتجلسه مورخ 10/11/94 نامه شماره 940052992- 23/10/94 شهرداری ثبت دبیرخانه شورابه شماره941004168- 23/10/94 بشرح زیر :

«« جناب آقای حاج شیخ عباس زارع ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد موضوع: درخواست رسیدگی به لایحه تغییرات پیشنهادی بابت عوارض وبهای خدمات سال 95 در مهلت قانونی باسلام صلوات برمحمد و آل محمد(ص) احتراماً، بازگشت به بند3 صورتجلسه مورخ 17/09/94 آن شورای محترم باستحضارمی رساند صورتجلسه مذکور در تاریخ 23/09/94 توسط آن شورا به فرمانداری ارسال ومتعاقباً پس از طی مراحل قانونی لازم در تاریخ 8/10/94 جهت اجرای مفاد به شهرداری ابلاغ گردیده است. باعنایت به اینکه بخش عمده تغییرات پیشنهادی طی لایحه تقدیمی مورخ 5/10/94 نیزجنبه اصلاحی و شکلی داشته ودرجهت بهبود شرایط صدور پروانه ونحوه رسیدگی به تخلفات احتمالی مودیان بوده که حاصل ماهها بررسی وتلاش طولانی همکاران وکارشناسان بخشهای مختلف میجباشد وپیشنهاد افزایشی خاصی درزمینه های انواع عوارض در بین نبوده است،فلذا با عنایت به مراتب فوق وضرب الاجل قانونی پیش رو(15/11/94) خواهشمند است دستور فرمایید لایحه مورد اشاره در دستور بررسی قرارگرفته و نتیجه را جهت بهره مندی بیشتر و بهتر شهر وشهروندان گرامی از نتایج موثرآن درسال آتی، امربه ابلاغ فرمایید.بدیهی است همچون سنوات گذشته، کلیه مدیران و کارشناسان ذیربط شهرداری جهت پاسخگویی وتوضیحات بیشتر طی جلسات فوق العاده مربوطه آمادگی لازم را خواهند داشت. عظیمی زاده – شهردار یزد »

موضوع درصحن علنی شورا مطرح باعنایت به بررسیهای بعمل آمده با حضور مسئولین و کارشناسان مربوطه در کمیسیون برنامه وبودجه شورا و توضیحات ریاست آن کمیسیون وپس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، صرفاً موارد افزایشی پیشنهادی تا سقف بیست درصد( 20% ) افزایش نسبت به سال 94 ، مورد تصویب قرار گرفت .

    تعرفه خدماتی سال 95 سازمان آتش نشانی

 

6- نامه شماره 940058132- 15/11/94 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 941004552-17/11/94 :  

« ریاست محترم شورای اسلامی شهر یزد موضوع : تعرفه خدماتی سال 95 با سلام وصلوات برمحمد وآل محمد (ص) احتراماً به پیوست نرخ تعرفه های خدماتی سال 1395 سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی این شهرداری که درجلسه مورخ 14/11/94 شورای سازمان به تصویب رسیده است جهت هرگونه دستور اقدام ارسال می گردد . عظیمی زاده – شهردار یزد »

موضوع درصحن علنی شورا مطرح ، با عنایت به بررسی های بعمل آمده در کمیسیون برنامه وبودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون وپس ازبحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف،موافق پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت.

    تحویل یک واحد آپارتمان به آقای جعفرزاده 

 

7- لایحه شماره 940063890- 12/12/94 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 941004939-12/12/94 :  

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بازگشت به بند سه صورتجلسه مورخ 28/9/94 آن شورای محترم بدینوسیله به پيوست درخواست آقاي محمد جعفر زاده مبنی برتحویل يك واحد آپارتمان مسكوني واقع در مجتمع ياس بلوك ياس2 به مساحت تقريبي130مترمربع وبه كدنوسازي 1-59-37-3كه توسط هيات ارزياب شهرداری مجموعاً معادل مبلغ 000/000/510/3 ريال برآورد گرديده است ، بابت بخشی ازبدهی عوارضات خودبه مبلغ 6134041845ریال به منطقه یک شهرداري تقدیم می گردد. عليهذا با عنايت به مراتب فوق ضمن ارسال تصويري از برگ ارزيابي خواهشمند است موضوع رادر شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد ازمحل افزایش کد هزینه 15310200025 (سایرتملکات درسطح منطقه سه) وافزایش کد درآمدی 15541102003 (عوارض مازاد تراکم) به مبلغ 3.510.000.000 ریال  اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي اهالی جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظیمی زاده – شهردار یزد »

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های بعمل آمده در کمیسیون برنامه وبودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت .

    متمم و اصلاحیه بودجه سازمانها  

 

8- نامه شماره 940063705-12/12/94 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 941004934- 12/12/94  :

«رئیس محترم شورای اسلامی شهر یزد موضوع : ارسال متمم و اصلاحیه بودجه 94 با سلام وصلوات برمحمد و آل محمد (ص) احتراماً ، با عنایت به تحویل یک نسخه متمم و اصلاحیه بودجه سال 94 سازمانهای ذیل به آن شورای محترم خواهشمند است دستور فرمایید نتیجه اقدامات انجام شده به این شهرداری اعلام گردد: 1- سازمان آرامستانها 2- سازمان پایانه ها 3- سازمان میادین میوه وتره بار عظیمی زاده – شهردار یزد . عظیمی زاده شهردار یزد »

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های بعمل آمده در کمیسیون برنامه وبودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون موارد بشرح زیر مورد بررسی قرار گرفت :

1- سازمان آرامستانها با افزایش مبلغ 000/200/781/11ریال به بودجه مصوب سال 94 متمم و اصلاحیه بودجه پیشنهادی جمعاً به مبلغ 000/200/444/63 ریال مورد تصویب قرار گرفت .

2- سازمان پایانه های مسافربری (بدون افزایش/کاهش دربودجه 94)با جابه جایی ردیف های پیشنهادی موافقت گردید .

3- سازمان میادین میوه وتره بار (بدون افزایش/کاهش دربودجه94) باجابه جایی ردیف های پیشنهادی موافقت گردید .

 

 

 

 

    متمم و اصلاحیه بودجه سازمانها

 

نامه شماره 940065882-22/12/94 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 941005101- 22/12/94  :

«رئیس محترم شورای اسلامی شهر یزد با سلام وصلوات برمحمد و آل محمد (ص) احتراماً ،به پیوست متمم و اصلاحیه بودجه سال 1394 سازمانها به شرح ذیل برای طرح در شورای محترم اسلامی شهر ، تصویب و ابلاغ ارسال می گردد :1- سازمان پارک ها وفضای سبز2- سازمان رفاهی ، تفریحی3- سازمان تاکسیرانی عظیمی زاده – شهردار یزد »

 موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های بعمل آمده در کمیسیون برنامه وبودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون موارد بشرح زیر مورد بررسی قرار گرفت :

1- سازمان تاکسیرانی با کاهش مبلغ 000/000/980/1 ریال از بودجه مصوب سال 94 متمم و اصلاحیه بودجه پیشنهادی جمعاً به مبلغ 000/000/460/13 ریال مورد تصویب قرار گرفت .

2- سازمان پارکها وفضای سبز (بدون افزایش/کاهش در بودجه 94) با جابه جایی ردیف های پیشنهادی ( هزینه ها ) تصویب قرار گرفت.

3- سازمان رفاهی ،تفریحی(بدون افزایش / کاهش در بودجه 94) با جابه جایی ردیف های پیشنهادی ( هزینه ها )مورد تصویب قرار گرفت.

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت 11 خاتمه يافت.