دويست ‌وشصت وهشتمین جلسه چهارمين دوره شوراي‌اسلامي شهريزد

صورتجلسه 

دويست ‌وشصت وهشتمین جلسه شوراي‌اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام ا...مجید درساعت40/12 روز سه شنبه مورخ 18/12/94 با حضور اکثریت اعضاء تشكیل گرديد :

درابتدا ریاست شورا باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص) وآرزوی توفیق روزافزون همکاران ارجمند، از خداوند متعال خواست توفیقی به همه ما بدهد تا بتوانیم با یک برنامه ریزی منظم و تعیین بودجه برای رفع تمامی نیازها ومشکلات مناطق شهری اقدام وتصمیماتی را که دراین جلسه اتخاذمی گردد مورد رضایت حق تعالی و همشهریان عزیز قرارگیرد .

سپس با توجه به دستورکار جلسه وباحضور آقای عظیمی زاده شهردار محترم بخشهای دیگری از بودجه پیشنهادی شهرداری جهت اجرا درسال 95 که قبلاً ازسوی کمیسیون های عمران و برنامه وبودجه با حضور مسئولین مربوطه شهرداری مورد بررسی قرار گرفته بود با توضیحات ریاست کمیسیون برنامه و بودجه ردیف های عمرانی مرکز ،مناطق و نواحی مطرح و مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت و ردیف های جدید تحت عنوان تعیین مبلغی جهت تکمیل باغ گل کار درحسن آباد ، احداث تقاطع غیرهمسطح روبروی میدان مرکزی میوه وتره بار با اعلان عمومی جهت اجرای آن ، تملک پلاک های مورد نیاز جهت اجرای کامل تقاطع غیرهمسطح میدان حضرت آیت ا...خاتمی ،جمع آوری خاک ونخاله درسطح ناحیه یک منطقه سه (آزادشهر) در بودجه پیشنهادی افزایش و ردیف های مربوط به نصب سیستم صوتی و همچنین سیستم نظارتی در میدان میوه وتره بار مرکزی حذف گردید .

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت 15/14خاتمه يافت.