دويست ‌وشصت وششمین جلسه چهارمين دوره شوراي‌اسلامي شهريزد

صورتجلسه

ددويست ‌وشصت وششمین جلسه شوراي‌اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام ا...مجید درساعت40/18 شنبه مورخ 15/12/94 با حضور تمامی اعضاء تشكیل گرديد :

درابتدا ریاست شورا باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص) وآرزوی توفیق روزافزون همکاران ارجمند، ارتحال عالم فرزانه ،انقلابی ویار صدیق حضرت امام راحل(ره) ومقام معظم رهبری حضرت آیت ا...واعظ طبسی تولیت آستان قدس رضوی را تسلیت عرض نمود و ازخداوند متعال علوّ درجات و غفران الهی  برای آن مرحوم وصبر وشکیبایی برای تمامی بازماندگان به خصوص بیت شریف ایشان مسئلت نمود .

سپس ایشان  ازمأموریت خودبه شهر بوشهر وشرکت دریازدهمین مجمع مشورتی رؤسای شوراهای اسلامی شهرها واستانهای سراسر کشور،از مطالب ومباحث مطرح شده درآن اجلاس جهت استحضار اعضای شورا گزارشی را ارائه نمود .

درادامه جلسه اعضای شورا با توجه به سفر ریاست محترم جمهوری به یزد درخصوص مسائل ومشکلات شهری وهمچنین نقطه نظرات،جپیشنهادها ودیدگاههای خود برای انعکاس به ایشان ازجمله اخذمجوز و تأمین اعتبارات لازم وکافی برای تکمیل پارک دروازه قرآن ، اجرای طرح پروژه پیرنیا،کارخانه جنوب جهت اجرای طرح های فرهنگی ،تفریحی ، ورزشی ، انتقال خط دوم آب به یزد ،مرمت واحیای بافت قدیم وامکان تبدیل بافت تاریخی شهر یزد به عنوان اولین منطقه ویژه آزاد گردشگری درکشور، اجرای طرح کارت شهروندی، حفظ و گسترش فضای سبز شهری ،بهبود وضعیت حمل ونقل عمومی ،ساماندهی حضور اتباع بیگانه به خصوص افاغنه ، اجرای عدالت درتقسیم مالیات بر ارزش افزوده مطرح و بحث وتبادل نظر نمودند که مقرر گردید موارد فوق طی نامه ای به ریاست محترم جمهوری تقدیم شود.

درادامه جلسه با توجه به اعتراض ساکنین محترم بلوار نواب صفوی کوچه حضرت امیر مبنی بر ساختمان ساخته شده برخلاف ضوابط ومقررات وحضور نمایندگان آن اهالی درجلسه ،موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به توضیحات آقای کشفی مدیر محترم منطقه یک مقرر گردید شهرداری برابر رأی صادره از سوی کمیسیون ماده صد دراسرع وقت نسبت به اجرای آن اقدام نماید .

سپس آقای شایق درخصوص لایحه ارائه شده از سوی شهرداری در رابطه با احداث تقاطع غیرهمسطح مهرآوران با توجه به بازدید صورت گرفته مطالبی را عنوان نمود و ازشهرداری خواست براساس ضوابط و مقررات درابتدا طرح آن پروژه را به شورا جهت بررسی وهرگونه تصمیم گیری ارائه تا درصورت موافقت شورا باپیمانکار آن پروژه قرارداد منعقد گردد وهمچنین لایحه مجدد شهرداری درخصوص کسری پارکینگ مطرح گردید که پس از بحث وتبادل نظر موضوع به کمیسیون تحول اداری واملاک جهت بررسی بیشتر با حضور مسئولین مربوطه و ارائه نتیجه آن به صحن علنی جهت تصمیم گیری نهایی ارجاع گردید .      

مصوبات :

     مساعدت

 

1- با عنایت به پیشنهاد ریاست محترم شورا درخصوص حضور اعضاء جهت شرکت در مراسم ملی – معنوی شور نیکوکاری برای کمک به همنوعان و محرومین جامعه ،مقررگردید حق الزحمه کامل اعضای شورا (دوجلسه علنی) به حساب کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) واریز گردد .

     تملک پلاک ثبتی واقع در بلوار 30 متری خاتم متعلق به رجب دهقان نیری  

 

2- لایحه شماره940064070-13/12/94 شهرداری ثبت دبیرخانه شورابه شماره941004953- 13/12/94 :

« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ،بدينوسيله به استحضار مي رساند شهرداري يزد در نظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك شماره  ثبتي 46/1241 بخش 5 يزد به كد نوسازي1 – 8007 – 47 – 10 – 2  متعلق به آقاي رجب دهقان نيري اقدام نمايد. نظر به اينكه پس از طي مراحل قانوني ملک درمسیرتوسط هيأت كارشناسي رسمي منتخب دادگستري جمعاً مبلغ 000/850/500/1 ريال برآورد  و اعلام نظر و طي اخطاريه هاي  شماره 940218003  مورخ 9/1/94  و 940220619   مورخ 10/11/94  به نامبرده ابلاغ گرديده است تا نسبت به دريافت غرامت و انتقال اسناد در طرح بنام شهرداري اقدام نمايد و پس از اتمام مهلت قانوني نامبرده از انجام توافق و انتقال خودداري نموده است لذا به استناد ماده 8 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك مصوب بهمن 1358 ضمن ارسال تصوير برگ ارزيابي منضم به نمايي از اخطاريه مذكور خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح واجازه فرمائيد شهرداري از محل كد 15310200005 تملک و آزاد سازی بلوار خاتم تامین اعتبار و درمتمم و اصلاحیه بودجه لحاظ و طبق مقررات نسبت به توديع مبلغ غرامت به صندوق ثبت در مهلت شش ماهه قانوني اعتبار كارشناسي اقدام نمايد. ضمناً آقاي اهالی جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گرددعظیمی زاده – شهردار یزد »

موضوع درصحن علني شورا مطرح پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت .

  

    معرفی نماینده      

3- نامه شماره 940063874- 12/12/94 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا بشماره 941004943- 12/12/94 :

« شوراي محترم اسلامي شهرموضوع:معرفي نماينده باسلام وصلوات برمحمد وآل محمد(ص) احتراماً باتوجه به نزديك شدن پايان سال مالي 1394و لزوم انجام عمليات انبارگرداني منتهي به پايان سال ياد شده ، مزيد امتنان است با توجه به تاكيد شوراي اسلامي محترم شهر درخصوص نظارت حسابرس مستقل منتخب و با نظارت نماينده اي از شوراي محترم شهر بر نحوه انجام عمليات نسبت به تعيين و معرفي ناظر بر عمليات انبار گرداني منتهي به پايان سال مالي 1394 اقدام فرمائيد. عظیمی زاده – شهردار یزد »

موضوع درصحن علنی شورا مطرح ، پس ازبحث وتبادل نظر آقای شایق به عنوان نماینده شورا دراین زمینه تعیین و انتخاب گردید.  

    تأمین پارکینگ مجتمع تجاری صدف             

4- نامه شماره  940054783-30/10/94 شهرداری یزد ثبت دبیرخانه شورا بشماره 941004292- 1/11/94 :

 « رياست محترم شوراي اسلامي شهر يزد موضوع: پاركينگ مجتمع تجاري صدف با سلام و صلوات بر محمد وآل محمد(ص) احتراماً در اجرای بندهای صورتجلسه 10/4/93 کمیسیون محترم نظارت و پیرو نامه شماره 940042583 مورخ30/8/94درخصوص تامین پارکینگ مجتمع فوق وصورتجلسه مجدد آن کمیسیون به استحضار می رساند با توجه به بررسی بعمل آمده و حسب پیشنهاد مالک دو قطعه زمین با کد نوسازی 1-41-55-3 و 9-41- 55-3 به منظور تامین پارکینگ مجتمع به مساحت حدود 700 متر مربع و از قرار هر متر مربع مبلغ 75.000.000ریال (به نرخ بازار) جمعاًبه مبلغ حدود 50.000.000.000 ریال برآورد و پیشنهاد شده است.لازم به ذکراست مالک حاضربهج واگذاری وفروش زمینهای فوق به نرخ کارشناس رسمی نمی باشد و به نظر می رسد تملک املاک به نرخ عرف بازار به صرف و صلاح شهرداری نمی باشد. عظیمی زاده – شهردار یزد »

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنايت به بررسي هاي بعمل آمده دركميسيون عمران شورا  و توضيحات رياست آن كميسيون و پس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق مقررگردید شهرداری به لحاظ اهمیت وضرورت ونیاز ، ظرف مدت یک ماه نسبت به تأمین پارکینگ اقدام و نتیجه را به شورا گزارش نماید .

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت 21/30خاتمه يافت.