دويست و چهل و ششمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

دويست و چهل و ششمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
 دويست وچهل وششمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجیددرساعت 30/16روز يكشنبه مورخ27/2/88 با حضوركليه اعضاء تشكیل گرديد .
 درابتدا رياست شورا با عرض تبريك و گراميداشت روزارتباطات و روابط عمومي، از اعضاي كميسيون خدمات شهري شورا بدليل حضوردرسازمانهاي وابسته به شهرداري و تشكيل جلسات مستمر جهت بررسي وشناخت مسائل و مشكلات سازمانها تقديروتشكرنمود وي درادامه دررابطه با پيگيريهاي بعمل آمده و جلسات برگزارشده درسازمان مسكن وشهرسازي با حضور مسئولين مربوطه درخصوص مسائل مربوط به پايانه مسافربري ،كارخانه كمپوست ، واگذاري زمينهاي شهرك مشاغل مزاحم شهري،زمين كشتارگاه قديم و همچنين جلسه برگزارشده دررابطه با حل مشكلات فيمابين شركت آب وفاضلاب باشهرداري جهت تسريع درروندپروژه هاي عمراني ازجمله بهره برداري هرچه سريعتر پايانه مسافربري توضيحاتي ارائه نمودند و درادامه ازاقدامات خوب شهرداري جهت تأمين مسكن مهربراي جوانان باهمكاري سازمان مسكن وشهرسازي تقديروتشكر نمود .
درادامه براساس دستوركارجلسه و در سخنان پيش ازدستورآقاي كوچك زاده پيشنهادها و برخي از برنامه هاي كميسيون عمران وتوسعه شورا در سال جاري ازجمله انتخاب مشاورين در رشته ها و تخصص هاي مختلف عمراني و شهرسازي جهت همكاري با كميسيون ، پيگيري وبررسي گزارشات مشاورآرمان شهر توسط مشاورين شهرساز بمنظور تصويب طرح تفصيلي بافت فرسوده وتاريخي و همچنين برگزاري جلسات توجيهي كليه اعضاي كميسيونهاي ماده صد شهرداري ، توافقات شهرداري، مأمورين فني شهرداري جهت بازدهي بيشتر و وحدت رويه و همچنين پيگيري تغييركاربري باغات خشك شده و ايجاد فضاي سبزمطالبي را عنوان نمود .
سپس آقاي ميروكيلي شهردارمحترم دررابطه با مأموريت خود به تهران جهت شركت دركنفرانس بين المللي شهرداري الكترونيكي و كسب مقام دومي شهرداري يزد در بين شهرداريهاي كلان شهرها و كسب مقام اولي در بين شهرداري مراكز استانها در اين زمينه مطالبي را جهت استحضار اعضاي شورا ارائه نمود .
 درادامه پيرو هماهنگي هاي بعمل آمده قبلي و باحضور آقاي ميروكيلي(شهردارمحترم) ،‌ آقاي مجيدي(مديرمالي)، آقايان اقبالي و بهجت (مشاورين شورا) بودجه سال88سازمانهاي خلدبرين و آتش نشاني باحضور مديران عامل و مديران مالي سازمانهاي مربوطه مورد بررسي و بحث وتبادل نظرقرارگرفت .
* مصوبات :    
   * مساعدت به آقاي علي كريمي زارچي  
1- پيرو بند 7صورتجلسه مورخ27/4/86شورا و بنا به پيشنهاد كتبي شهردارمحترم ثبت دبيرخانه شورا بشماره 806-27/2/88 دررابطه با كمك و مساعدت به آقاي علي كريمي زارچي مبتكر و مخترع جوان يزدي و مشاور جوان و افتخاري شورا ، موضوع درصحن علني مطرح با عنايت به بررسيهاي بعمل آمده و پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات موافق ، مخالف باتوجه به اينكه براساس ضوابط ومقررات شهرداري امكان تخصيص يك قطعه زمين به ايشان وجود ندارد ، با پيشنهاد شهرداري مبني برپرداخت مبلغ يكصدوپنجاه ميليون ريال (150.000.000 ريال) ازاعتبارات ماده 17سهم شهرداري به نامبرده ،مورد تصويب قرار گرفت.
      *طرح پيشنهادي اعضاء
2- طرح پيشنهادي تني چند از اعضاي شورا (آقايان فقيه خراساني ، كوچك زاده ، پارسائيان ، مطهريان وسركار خانم وزيري) ثبت دبيرخانه شورا بشماره 477- 8/2/88 درخصوص تجديد نظر وكاهش عوارض ساليانه مهاجرين واتباع خارجي (افاغنه)براساس رديف (1-45)تعرفه عوارض وبهاي خدمات 88سال شهرداري ، موضوع درصحن علني شورا مطرح ، با توجه به پيگيري وبررسي هاي بعمل آمده وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات موافق ، مخالف موارد بشرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت : 
خانوار يك نفره               600.000 ريال (ششصد هزار ريال)
خانوار دو نفره                 1.000.000 ريال (يك ميليون ريال)
خانوار سه نفره               1.400.000 ريال(يك ميليون و چهارصد هزار ريال)
خانوار چهار وپنج نفره به ازاي هر نفر 400.000 ريال (چهارصد هزار ريال)
 خانوار شش نفره به بالا به ازاي هر نفر 350.000 ريال (سيصد وپنجاه هزار ريال)
ضمناً مقرر گرديد شهرداري اقدامات لازم جهت پرداخت بدهي هاي سال قبل با دفتراموراتباع ومهاجرين خارجي (استانداري) انجام دهد .
  * آئين نامه پيشنهادي ماده 17 شهرداري   
3- لايحه شماره 220/61742 – 28/12/87 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره833-26/2/88:
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، عطف به مصوبه شق 2-4 از بند 4 صورتجلسه 1/12/86 بدينوسيله آئين نامه پيشنهادي ماده 17شهرداري به شرح ذيل مي باشد خواهشمند است موضوع فوق در صحن شوراي محترم مطرح درصورت تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد.
الف- كمك به مؤسسات خصوصي و اشخاص(كد01-417)
از 6 تا 8 درصد بودجه كل رديف ماده 17 هر سال به رديف مذكور اختصاص كه70% از مبلغ آن با نظر و تصويب اينجانب پرداخت و30% باقيمانده با پيشنهاد شهرداري مطابق نظر آن شوراي محترم تصويب وپرداخت مي گردد .  
ب- كمك به مستمندان و افراد بي بضاعت و مستمندان (كد03-417)
از10% تا20% بودجه كل رديف ماده 17 هر سال به رديف مذكور اختصاص كه70% از مبلغ آن با نظر و تصويب اينجانب پرداخت و30% باقيمانده با پيشنهاد شهرداري مطابق نظر آن شوراي محترم تصويب وپرداخت مي گردد .
ج- هدايا و پرداخت هاي تشويقي (كد02-417)
از67% تا70% بودجه كل رديف ماده 17 هرسال به رديف مذكور اختصاص كه به شرح ذيل پرداخت مي گردد.
1- ج : مبلغي از رديف مذكور جهت حق تلاش به كليه پرسنل در سال حسب نظر اينجانب پرداخت مي گردد.
2- ج: مبلغي از اين رديف به تهيه هديه روز زن و مرد براي كليه پرسنل در سال با نظر اينجانب پرداخت‌ خواهد شد.
3- ج : از مبلغ اختصاص يافته اين رديف جهت تهيه هديه به فرزندان ممتاز در مقاطع مختلف تحصيلي و پذيرفته شدگان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي با رتبه بالا با نظر اينجانب پرداخت خواهد شد.
4- ج: در جهت جبران پرداخت ما به التفاوت عيدي كارگران و كارمندان در طي هر سال مبلغي در پايان سال با نظر اينجانب منظور و به پرسنل كارمند پرداخت مي گردد.
5- ج : در جهت جبران قسمتي از زحمات  همكاران در شهرداري كه در طول سال با تلاش مضاعف و همت و             پشتكار خود در پيشبرد برنامه ها و اهداف شهرداري كوشش مي نمايند از رديف مذكور با نظر اينجانب پرداخت خواهد شد.
6- ج: تتمة‌ رديف فوق نيز كه ممكن است در طي سال بنا به ضرورت و تشخيص اينجانب به غير از موارد اعلامي بصورت هديه وپاداش اقدام گردد ، نيز به اين رديف تحت عنوان ساير اختصاص خواهد يافت .
د: كفن و دفن اموات بلاصاحب (كد04-417)
از4% تا 5% ازبودجه مذكورهرسال به اين رديف اختصاص كه بانظرمديرعامل سازمان آرامستانها تأييدوپرداخت مي گردد.
ه:13% تا14% در كل رديف ماده 17 عنوان ساير هزينه ها با نظر اينجانب هزينه خواهد شد. پرداخت ماده فوق در اختيار شهردار بوده و سقف اختيارات شهردار براي هر نفر مورد ده ميليون ريال (10.000.000 ريال)باشد و به هيچ يك از معاونين تفويض نمي گردد. ميروكيلي – شهرداريزد »
 
مراتب درصحن علني مطرح ،پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف و موافق ، مقرر گرديد از كل اعتبارات مواد16 و17 سي درصد (30%)با اختيار كامل به شوراي اسلامي شهرتخصيص يابدتابراساس پيشنهادشهرداروتصويب شورا هزينه شودوهمچنين هفتاددرصد( 70% )مواد الباقي فوق براساس لايحه موصوف شهرداري وبا نظرشهردارهزينه گردد .
      * تفويض اختيارات به شهردار ، معاونين ، شهرداران مناطق وسرپرستي   
4- نامه شماره 204/10565– 27/2/88 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره807-27/2/88:
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماً به پيوست دو برگ جدول تفويض اختيار شهردار ومعاونين ورؤساي مناطق جهت استحضار تقديم مي گردد خواهشمند است با قيد دو فوريت درشوراي محترم اسلامي شهر بررسي وپس از تصويب امر به ابلاغ فرمائيد . ميروكيلي – شهردار يزد »
                                                          
فهرست تفويضات به
(شهردار- معاونين- مديران مناطق- سرپرست)
سال مالي 1388 (ارقام به هزار ريال )
 
سقف در اختيار
رديف
موارد تفويض
ملاحظات
شوراي اسلامي شهر
شهردار
معاونت
اداري ومالي
معاونت خدمات شهري
معاونت عمراني
رؤساي مناطق
سرپرست اداره موتوري
1
تصويب و تأئيد انجام معامله – مناقصه و مزايده (عمومي )
-
نامحدود
اعتبار مصوب
000/100
000/100
000/500
000/700
000/30
2
تصويب و تأئيد انجام معامله– مناقصه (محدود )
-
نامحدود
000/000/1
-
-
-
000/500
-
3
تصويب و تأئيد انجام معاله با سازمانهاي وابسته ( به استثناي سازمان عمران و فاوا) و مؤسسات دولتي باستناد ماده 19 آئين نامه مالي شهرداريها
1
نامحدود
اعتبار مصوب
-
-
-
000/500
-
4
تصويب و تأئيد انجام معامله اجاره اموال منقول و غير منقول
2
000/24
000/24
-
-
-
-
-
5
تصويب و تأئيد رفع اختلاف با پيمانكاران
-
000/20
000/20
-
-
-
-
-
6
تصويب و تأئيد جابجايي و استقراض از حسابهاي بانكي
3
نامحدود
000/000/2
-
-
-
-
-
7
تصويب و تأئيد پرداخت از محل موارد 16 و 17(به غير از سازمانهاي وابسته)
2
اعتبار مصوب
000/10
-
-
-
-
-
8
تصويب و تأئيد استرداد وجوه متقاضيان پس از عدم موافقت كميسيون ماده 5 و وجوه حاصل از عوارض و درآمد
-
نامحدود
نامحدود
000/20
-
-
000/20
-
9
تصويب و تائيد پرداخت خريد املاك واقع در طرحها ي عمراني طبق بودجه مصوب 88
-
نامحدود
000/000/1
-
-
-
-
-
10
ترك تشريفات مناقصه به استناد بند الف ماده 4 آئين نامه مالي شهرداري
-
/000/223
/000/150
-
-
-
-
-
11
تفويض اختيار مواد 79 قانون شهرداريها و 33 آئين نامه مالي شهرداري به استناد تبصره ماده 54 قانون شهرداريها به معاونت اداري و مالي
-
-
-
/000/500
-
-
-
-
12
هبه ( قبول هدايا از مؤسسات دولتي )
-
-
000/700
-
-
-
-
-
13
تصويب انجام معامله در رابطه با جوي آب ، كوچه و غيرو ...(باستنادماده19قانون نوسازي)
-
-
/000/200
-
-
-
-
-
 ملاحظات:1تصويب و تأئيد انجام معامله با سازمان هاي وابسته حداكثر تا 10% بالاي فهرست بهاي سال 87 مي باشد
 ملاحظات:2 تصويب و تأئيد انجام معامله براي هر مورد در سال مي باشد .
 ملاحظات:3 به غير از حساب هاي سپرده مي باشد.
  توجه : با توجه به ماده 6 آئين نامه مالي شهرداريها اختيارات مربوط به مدير امور مالي در مناطق واداره موتوري به مسئول امور مالي هر منطقه تا سقف تعيين شده تفويض مي گردد. درصورتي قابل تفويض است كه رعايت قسمت اخير ماده 79 قانون شهرداريها صورت پذيرد.
مراتب درصحن علني شورا مطرح پس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات موافق ومخالف ، عيناً پيشنهاد شهرداري مورد تصويب قرار گرفت .
       
جلسه باذكرصلوات در ساعت50/19خاتمه يافت.