دويست و چهلمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهر يزد

دويست و چهلمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهر يزد
صورتجلسه
 دويست وچهلمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام ا... مجیددرساعت 17 روز چهارشنبه مورخ9/2/88 با حضوركليه اعضاء تشكیل گرديد:
 درابتدارياست شورا فرا رسيدن نهم ارديبهشت سالروز تشكيل شوراها وميلاد با سعادت حضرت زينب كبري (س) ، روز پرستار ، روز جهاني كار وكارگر ، روز معلم را تبريك وتهنيت عرض نمود .
درادامه ضمن عرض خير مقدم وخوشامدگويي به آقاي عظيمي نيا فرماندار محترم يزد وآرزوي توفيق روز افزون همكاران ارجمند اظهار داشت : اميد است به ياري خداوند متعال وهمت تمامي مسئولين واعضاي محترم شورا شاهد بسط وگسترش روز افزون شوراها واختيارات شوراها باشيم تا بتوانيم بعنوان نمايندگان مردم گامهاي مؤثر ومفيد درجهت رشد وآباداني شهر درسايه تعامل وهمكاري ساير مسئولين برداريم . سپس آقاي عظيمي نيا فرماندار محترم ضمن عرض تبريك سالروز تشكيل شوراها وتقدير وتشكراز اعضاي شوراي اسلامي شهر يزد بخاطر عملكرد خوب وارزنده آنان كه بعنوان شوراي اسلامي شهر نمونه درسطح استان برگزيده شدند تبريك وتهنيت عرض نمود واز اعضاي شورا خواست تا همچون گذشته با همت وتلاش وجديت دركار خود درجهت خدمت رساني صادقانه به مردم وهمچنين رشد وبهبود وضعيت شهر با ياري جستن از خداوند متعال موفق باشند . وي درادامه از صداقت وهمدلي اعضاي شورا در دو سال گذشته تشكر كرد واظهار داشت : عضوي  كه به عنوان رئيس شورا برگزيده مي شود بايد ساير اعضاي شورا با وي همكاري داشته باشند تا شأن ومنزلت شورا حفظ گردد تابتوان با تعامل وهمفكري در جهت رشد و آباداني شهر گامهاي مثبت ومؤثري برداشت. ضمناً‌اين فرمانداري آمادگي خود را براي هرچه بهتر خدمت رساني به شهروندان وهرگونه همكاري درجهت پيشبرد وتحقق نمودن اهداف شورا اعلام مي نمايد .درادامه براساس دستور كار جلسه دررابطه با تعيين اعضاي هيأت رئيسه شورا ، آقايان فقيه خراساني وپارسائيان جهت پذيرفتن مسئوليت شورا وسركار خانم ها وزيري وحيدري بعنوان نائب رئيس شورا كانديدا شدند كه پس از رأي گيري به ترتيب آقاي محمد فقيه خراساني با اكثريت آراء بعنوان رياست شورا وسركار خانم وزيري هم با اكثريت آراء بعنوان نائب رئيس شورا تعيين وانتخاب شدند ودر ادامه آقايان سيد علي محمد ميرحسيني ، حميدرضا مطهريان و وحيدرضا خباززاده يزدي به اتفاق آراء به ترتيب بعنوان سخنگو ، خزانه دار ومنشي شورا انتخاب شدند .
درپايان از آقاي عظيمي نيا فرماندار محترم به پاس همدلي وهمكاري صادقانه ايشان با شوراي اسلامي شهر در سال 87 با اهداء لوح سپاس از ايشان تجليل بعمل آمد .   
 
جلسه باذكرصلوات در ساعت30/18خاتمه يافت.