دويست و پنجاه و چهارمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهر يزد

دويست و پنجاه و چهارمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهر يزد
صورتجلسه
 دويست وپنجاه وچهارمين جلسه شوراي اسلامي شهريزد با تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت30/16روز يكشنبه مورخ24/3/88 با حضوراكثريت اعضاء تشكیل گرديد .
 درابتدا رياست شورا با سلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص) فرارسيدن ميلاد سراسر با سعادت دخت پيامبر گرامي اسلام حضرت فاطمه (س)- روز زن- وهمچنين ميلاد بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني(ره)را به ساحت مقدس آقا امام زمان (عج) نائب برحقش مقام معظم رهبري وهموطنان تبريك وتهنيت عرض نمود وهمچنين حضورگسترده وپرشور ملت هميشه درصحنه ايران وخلق حماسه جديد وبه ياد ماندني 22 خرداد درپاي صندوقهاي رأي كه موجب سرافرازي وسربلندي ميهن عزيز اسلامي گرديد تبريك عرض نمود . واز خداوند متعال خواست تا اين دولت با همكاري مردم وتحت نظر مقام عظماي رهبري وظل توجهات حضرت وليعصر(عج) بتواند همچون گذشته درمسير رشد وآباداني وعزت وسربلندي ميهن عزيز اسلامي موفق وپايدار باشد.
 درادامه براساس دستوركارجلسه ودرسخنان پيش ازدستور آقاي حرزاده ضمن عرض تبريك ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) وگراميداشت هفته زن وميلاد حضرت امام خميني (ره) مطالبي را درباره برگزاري دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري كه باعث سربلندي نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران وعملي شدن نظام مردم سالاري ديني كه درانتخابات كاملاً مشهود بود ، ارائه نمود .
 سپس آقاي ميرحسيني رياست كميسيون خدمات شهري شورا از پيگيريهاي بعمل آمده درخصوص نامه ارسالي شورا به استاندار محترم دررابطه با مديريت دوگانه آژانس هاي تاكسي تلفني سطح شهر وهمچنين دررابطه با ايستگاههاي آتش نشاني خارج از محدوده شهر از جمله ايستگاه آتش نشاني واقع درشهرك صنعتي ، شهر شاهديه وشهرحميديا كه مسئولين آن كه ساليان سال ازپرداخت هزينه هاي مربوط به اطفاي حريق هيچ اقدامي ننموده اند توضيحاتي ارائه نمود كه درپايان مقررگرديد موضوع فوق توسط كميسيون خدمات شهري شورا پيگيري لازم رامعمول ونتيجه آن درصحن علني شورا مورد بررسي وتصميم گيري قرارگيرد .
 درادامه جلسه با توجه به هماهنگي هاي بعمل آمده قبلي با حضور آقاي دكتر سعيدآبادي دبيركل كميسيون ملي يونسكو ،آقاي سيفي مديركل سازمان ميراث فرهنگي وگردشگري ، آقاي نيكزاد معاون سازمان ميراث فرهنگي ، آقاي شرافت مديرعامل شركت مسكن سازان ، آقاي عظيمي زاده سرپرست حوزه معاونت عمراني شهرداري ، آقاي جنايي سرپرست شهرداري ناحيه تاريخي مطالبي دررابطه با چگونگي برقراري ونحوه همكاري يزد با يونسكو بابت آثار وميراث فرهنگي وتاريخي ، مورد بررسي وبحث وتبادل نظر قرارگرفت .
 درابتدا رياست شورا ضمن عرض خيرمقدم به ميهمانان محترم اظهارداشت : شهر يزد با توجه به داشتن ظرفيت وپتانسيل ميراث معنوي وشناساندن شخصيت هاي مذهبي وميراث مكتوب و كتابخانه هاي موجود درسطح شهر با داشتن كتابهاي قديمي مي توان با همكاري مسئولين مربوطه ثبت آثار ملي نمود .
 سپس آقاي دكترسعيدآبادي (دبيركل كميسيون ملي يونسكو)ضمن عرض تبريك ولادت حضرت زهرا (س)وتقدير وتشكراز رئيس واعضاي شورا بخاطر برپايي اين جلسه مطالبي را پيرامون نحوه عملكرد يونسكو در پنج حوزه مختلف كاري از جمله بحث آموزش ، فرهنگ ، ارتباطات، علوم طبيعي وعلوم اجتماعي واهداف تشكيل يونسكو جهت ايجاد صلح جهاني ودسترسي مردم به زندگي بهتر ، ارتباط يونسكوبا جمهوري اسلامي ايران ويكصدونود(190)كشورعضو آن ، ارائه نمود واظهارداشت : يكي از مباحث اصلي يونسكو بحث ميراث فرهنگي وطبيعي مي باشد كه با توجه به معيارها ، بعضي از مكانهاي تاريخي كشور را جزء ليستي جهت ثبت يونسكو قرار مي دهد كه از اين طريق جايگاه ويژه اي وهمچنين اعتبار بين المللي جهت توسعه وجذب توريست به آن شهر وكشور مي بخشد درحال حاضر دركشور ايران اماكني از جمله سي وسه پل اصفهان ، بيستون ، بقعه شيخ صفي الدين اردبيلي ، بازار تبريز وغيره جزء ليست يونسكو قرار دارد . ايشان درادامه از ميراث معنوي مانند برگزاري مراسم نوروز ،دعاي باران ، موسيقي هاي سنتي واصيل ايراني وازميراث مكتوب مانندكتابخانه آستان قدس رضوي ، كتابخانه تبريز وكتابخانه اسناد ملي ايران وهمچنين بحث قنات وبادگير دريزد كه شرايط بين المللي ومعيارجهاني دارد توضيحاتي ارائه نمود.
 آقاي شرافت مدير عامل شركت مسكن سازان عمده ترين مشكل يزد را نداشتن وعدم توانايي حفظ ساختمانها واماكن قديمي ومقاوم نبودن اين ساختمانها دربرابر زلزله عنوان نمود ودرادامه پيشنهاد نمودبا همكاري مسئولين  اگر ازكشورهايي كه ازلحاظ بافت خشتي وتاريخي مثل كشور مراكش بتوان بازديدي جهت كسب تجربه انجام نمود مي تواند درجهت حل مشكلات مربوط به بافت تاريخي مؤثرباشد .  
  آقاي سيفي مديركل ميراث فرهنگي ضمن عرض تبريك ولادت حضرت فاطمه (س) وهمچنين حضرت امام (ره) اظهارداشت : با توجه به اينكه امروزه شهر يزد درسيكل گردشگري دنيا قرارگرفته است ودرچند سال اخير ارتباطات توريست وگردشگري چه دربعد داخلي وچه دربعد خارجي نقايص وضعف هايي وجود دارد كه بايد با همت مسئولين استان بتوانيم با تمام امكانات وظرفيتهاي موجود براي معرفي شهر يزد دردنيا باهمكاري سازمان يونسكو موانع را برطرف كنيم . وي درادامه از افزايش مجموعه هتل هاي سنتي دريزد وآموزش هتل داري وايجاد اشتغالزايي دراين زمينه وهمچنين بحث قنات با توجه به منحصربه فرد بودن آن توضيحاتي ارائه نمود . درپايان پيشنهاد نمودبايد با برنامه ريزي و همكاري مسئولين وبا نشست هاي تخصصي تر وبرگزاري همايش ها با حضور ميهمانان خارجي يزد را به كليه دنيا معرفي نمائيم .
 آقاي عظيمي زاده سرپرست حوزه معاونت امور عمراني شهرداري گفت : دربحث بافت تاريخي يزد لازمه آن حل مشكلات ساكنين بافت مي باشد از جمله مشكلات اجتماعي ، عدم پاركينگ هاي مناسب كه بايد با اعتبارات ويژه وبا همكاري مسئولين ومشاوران دراين زمينه به مشكلات بافت قديمي وتاريخي يزد رسيدگي نمود .
 آقاي جنايي : سرپرست شهرداري ناحيه تاريخي ، مشاركت مردم دربافت قديم وايجاد هتل هاي سنتي را ازعوامل اصلي نگهداشتن مردم دربافت قديم دانست واظهارداشت : ساكنين بافت قديم دراجراي پروژه هاي عمراني شهرداري كمال همكاري دارندكه اميداست بتوانيم درجهت حل مشكلات بافت قديم ازجمله احداث پاركينگ هاي درون محله اي ، مسائل ترافيكي وتردد مردم دربافت با همكاري مسئولين اقدام نمائيم .
 درادامه جلسه هريك از اعضاي شورا ضمن عرض تبريك ولادت حضرت فاطمه (س) روز زن وميلاد حضرت امام خميني (ره) وعرض خيرمقدم به ميهمانان مواردي به شرح ذيل مطرح وبحث وتبادل نظر بعمل آمد :
- رسيدگي به مسائل ومشكلات بافت تاريخي وسرمايه گذاري دربافت قديم واماكن ويژه تاريخي جهت جذب توريست وايجاد اشتغال ودرآمدزدايي .
- ايجاد مديريت صحيح با همكاري مسئولين و دراولويت قراردادن حفظ وسلامت جان انسانها وتوسعه انسان محوري دربافت قديم واستفاده ازتجربيات سايركشورهاي جهان دراين زمينه .
- گسترش صنعت توريسم درشهر يزد ومعرفي شهر تاريخي يزد به مردم دنيا .
- تدابير لازم درجهت حفظ بافت وتخصيص اعتبارات لازم جهت احياي بافت قديم .
- دادن امتيازات ،تسهيلات وامكانات رفاهي وهمچنين بخشودگي ومعافيت عوارض شهرداري جهت نگهداري مردم وزنده نگهداشتن بافت قديم .
- نورپردازي نمودن اماكن تاريخي شهر يزد .
- حفظ آثار باستاني وخشتي ، قنات ها ، بادگيرها ومسائل ميراث فرهنگي دراحداث هتل هاي سنتي وبافت قديم .   
- آماده نمودن زيرساخت ها جهت انتقال آداب و رسوم ديني وفرهنگي به ميهمانان وتوريست ها .
* مصوبات : 
 *آزادسازي املاك اداره كل غله وخدمات بازرگاني درطرح پروفسور حسابي
1- لايحه شماره 502/13437–10/3/88 شهرداري يزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره1089-12/3/88 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، با عنايت به نامه شماره 913/4706 مورخ 23/2/88 شهرداري منطقه سه يزد ثبت دبيرخانه شهرداري به شماره 100406- 24/2/88 با توجه به اينكه براساس تبصره دو وسه ماده 96 قانون شهرداريها پس از تصويب شوراي اسلامي شهر وتائيد استاندار، نهادهاي دولتي مكلفند املاك خودرا كه درمسير طرح عمراني شهرداريها قراردارد به صورت بلا عوض دراختيار شهرداري قراردهند نظربه اينكه درحال حاضر جهت اجراي طرح ادامه پروفسورحسابي ضروريست بخشي از املاك اداره كل غله وخدمات بازرگاني كه درمسير اجراي پروژه واقع است آزاد گردد خواهشمنداست ضمن طرح موضوع مقررفرماييد ضمن هماهنگي با استاندار محترم واداره كل غله وخدمات بازرگاني دراسرع وقت بخش درمسير ملك مذكور دراختيار شهرداري يزد قرارگيرد . ضمناً آقايان عظيمي زاده وخواجه منصوري بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي- شهرداريزد.»
 مراتب در صحن علني شورا مطرح، پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق، ضمن موافقت با پيشنهاد فوق مقرر گرديد شهرداري ضمن هماهنگي با استاندار محترم واخذ مجوز لازم مراتب را به اداره كل غله وخدمات بازرگاني يزد ابلاغ وطبق مفاد قانون موصوف نسبت به تصرف ملك مورد نظر اقدام ونتيجه را به شورا گزارش نمايند .
 
 *تملك تمامي پلاك ثبتي واقع درطرح تقاطع چهارراه معلم متعلق به فاطمه ميرحسيني   
2- لايحه شماره 502/13418 – 11/3/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 1075- 11/3/88 :
«رياست محترم شورای اسلامی شهر؛سلام عليكم؛احتراماًباستنادماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، شهرداري يزد درنظر دارد نسبت به تملك تمامي از پلاك ثبتي شماره 148/115/14528 بخش 8 يزد واقع درطرح تقاطع چهارراه معلم ومتعلق به خانم فاطمه ميرحسيني اقدام نمايدكه دراين خصوص توافقنامه اي فيمابين تنظيم كه درازاء واگذاري ملك موصوف وبراساس ارزيابي انجام شده جمعاً مبلغ دو ميلياردو چهارصدو پنج ميليون ويكصدو شصت وچهارهزارريال (2.405.164.000 ريال)بابت غرامت ملك درطرح تعيين ومقررگرديد بجاي اين بستانكاري دو واحد آپارتمان مسكوني شقايق درطبقه چهارم وسوم بشماره هاي 11و14 وطبق نظريه كارشناس جمعاً مبلغ يك ميلياردو دو ميليون وپانصد هزارريال (1.002.500.000 ريال)ويك قطعه از طبقه اول مجتمع ستاره به شماره 2011 به مبلغ يك ميلياردو پانصدو شش ميليون ريال (1.506.000.000 ريال)به نامبرده واگذار ومابه التفاوت آن به مبلغ يكصدو سه ميليون سيصدو سي وشش هزار ريال (103.336.000 ريال)بدهكاري ايشان به شهرداري مي باشد كه مقررگرديدطي سه قسط به شهرداري پرداخت نمايند ومالك موظف به انتقال رسمي اسناد درمسير به نام شهرداري مي باشد ، عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يك نسخه از تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي وموقعيت پلاك كه برروي نقشه مربوطه مشخص گرديده خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد 06-020-531 تملك تقاطع چهارراه معلم بصورت تهاتري اقدام گردد . ضمناً درصورت نيازآقاي خواجه منصوري جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي- شهرداريزد.»
مراتب درصحن علني شورا مطرح،پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف وموافق ،پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
  
*تملك قسمتي از پلاك ثبتي متعلق درخيابان فضيلت متعلق به سيداكبر صنيعي 
3- لايحه شماره 502/13821–13/3/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 1133- 16/3/88 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، پيرو پيشنهاد شماره 502/51873 – 2/11/87 وعطف به بند 4 صورتجلسه مورخ 26/1/88 كه مورد اعتراض فرمانداري قرارگرفته است شهرداري يزد درنظر دارد نسبت به تملك قسمتي ازپلاك ثبتي شماره 450/1/4634 بخش 4 يزد به مساحت كل 3290 مترمربع كه مساحت 10/182 مترمربع آن درمسير خيابان فضيلت قرارگرفته ومتعلق به آقاي سيداكبر صنيعي اقدام نمايد كه دراين خصوص توافقنامه اي فيمابين تنظيم كه درازاءواگذاري ملك موصوف وبراساس ارزيابي انجام گرفته توسط هيأت ارزياب شهرداري جمعاً مبلغ سيصدو هفتادو نه ميليون و هفتصدو چهل هزار ريال (379.740.000 ريال)بابت غرامت ملك درطرح تعيين كه پس ازكسر عوارض حق تشرف از غرامت به مبلغ دو ميلياردو پانصدو چهل ميليون ونهصد هزارريال (2.540.900.000 ريال)جمعاً مبلغ دو ميلياردو يكصدو شصت ويك ميليون ويكصدو شصت هزارريال (2.161.160.000 ريال) مالك به شهرداري بدهكار مي باشد كه بنا به پيشنهاد مالك وموافقت اعضاء مقررشد به جاي اين بدهكاري سه قطعه تفكيكي به شماره هاي 13و17و18 به مساحت كل 643 مترمربع وطبق نظريه هيأت ارزياب از قرار هرمتر مربع سه ميليون وششصدو پنجاه هزارريال (3.650.000 ريال)جمعاً مبلغ دو ميلياردو سيصدو چهل وشش ميليون ونهصدو پنجاه هزارريال (2.346.950.000 ريال)به شهرداري واگذار گرديد ومابه التفاوت آن مبلغ يكصدو هشتادوپنج ميليون وهفتصدونود هزارريال (185.790.000 ريال)مالك از شهرداري بستانكارمي باشد كه به دليل عدم اعتبار مقررشد مبلغ مذكوربابت قسمتي از هزينه تفكيكي يا تغيير كاربري ويا پروانه ساختمان برروي باقيمانده پلاك برابر ضوابط روز منظورگردد ومالك موظف به انتقال رسمي اسناد قسمت درمسير ومعوض به نام شهرداري مي باشد عليهذابا عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يك نسخه از تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي وموقعيت پلاك كه برروي نقشه مربوطه مشخص مي باشد خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد كد 34-020-531 تملك طرح خيابان فضيلت به صورت تهاتري اقدام شود وكد درآمدي حق تشرف به همين مبلغ افزايش يابد . ضمناً آقاي مهندس خواجه منصوري بعنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.ميروكيلي – شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورامطرح ،پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق ،پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
 
*تملك قسمتي از پلاك ثبتي واقع دربلوار آيت ا... خامنه اي ومتعلق به آقاي سالم
4- لايحه شماره 502/13434–10/3/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 1088- 12/3/88 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، بدينوسيله به استحضار مي رساند شهرداري يزد درنظر دارد نسبت به تملك قسمتي از پلاك ثبتي شماره 1/4634 بخش 4 يزد واقع دربلوار آيت ا... خامنه اي ومتعلق به آقاي سالم اقدام نمايد كه دراين خصوص توافقنامه اي فيمابين تنظيم كه درازاءواگذاري ملك موصوف وبراساس ارزيابي انجام شده مبلغ پانصدو شصت ميليون ريال (560.000.000 ريال)بابت غرامت ملك درطرح تعيين وطبق نظريه كارشناسي مذكوربابت عوارض حق تشرف باقيمانده جمعاً مبلغ يك ميلياردو يكصدو سي ودوميليون و يكصدو شصت هزارريال (1.132.160.000 ريال)تعيين گرديده است . با عنايت به مفاد توافقنامه فوق مقررشد متراژ 75/482 مترمربع از باقيمانده با بستانكاري ايشان تهاتر گردد وعوارض حق تشرف مابقي پلاك درزمان نقل وانتقال با رعايت ضوابط ومقررات روز محاسبه وتوسط شهرداري وصول گردد ومالك موظف به انتقال رسمي اسناد ملك درمسير به نام شهرداري مي باشد . عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال يك نسخه از تصوير توافقنامه منضم به نمايي ازبرگ ارزيابي ونقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده است خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح ، اجازه فرمائيد كد 15-020-531 تملك بلوار آيت ا... خامنه اي مبلغ فوق افزايش وبه صورت تهاتري رديف درآمدي حق تشرف نيزبه همين مبلغ افزايش يابد ودراصلاحيه بودجه سال 88 لحاظ گردد . ضمناً‌ آقاي خواجه منصوري جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . ميروكيلي- شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورامطرح ،پس ازبحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق ،پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
 
*درخواست حسينيه حضرت رقيه (س)  
5- لايحه شماره 230/13284–10/3/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 1078- 11/3/88 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، به پيوست تصوير نامه شماره 4/16881 مورخ 16/2/88 معاون محترم امور عمراني استانداري منضم به درخواست حسينيه حضرت رقيه (س) درخصوص بخشودگي عوارض نوسازي ايفاد مي گردد ، خواهشمنداست دستورفرمائيد موضوع بررسي وپس از تصويب امربه ابلاغ فرمايند . ضمناً‌ آقاي پيرنيا به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . ميروكيلي- شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح با توجه به بازديد بعمل آمده وتوضيحات رياست كميسيون برنامه وبودجه وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت . ضمناً مقررگرديد مالك هرچه سريعتر نسبت به وقف نمودن مكان مورد نظر اقدامات لازم معمول نمايد .
 
*پيش نويس قرارداد طرح جامع پسماندها توسط مشاورايده پردازان   
6- لايحه شماره 400/57047- 4 /12/87 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 5361- 5/12/87 :
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات،وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن ، به استحضارمي رساند درسال گذشته قراردادي به شماره 221/34046 مورخ 19/9/86 با شركت ايده پردازان از طريق مناقصه به مبلغ دويست ونودو پنج ميليون ريال (295.000.000 ريال)منعقد گرديده است ، درحال حاضر با عنايت به نامه معاونت محترم خدمات شهري (تصوير پيوست)با توجه به مصوبات كارگروه شهرستاني واستاني پسماندها وبرابر دستورالعمل سازمان محترم شهرداريها ودهيارهاي كشور مقررگرديد طرح جامع پسماندها به صورت منطقه اي تهيه گردد ، لذا با توجه به نامه 42-4/66367- 6/8/87 استانداري (تصويرپيوست)وپيگيريها ومكاتبات انجام شده مقررشد هزينه مربوط به طرح فوق براي شهرهاي ذكر شده درنامه استانداري از طريق شهرداريهاي مذكور تقبل گردد كه نهايتاً پيش نويس قرارداد توسط مشاورايده پردازان تهيه گرديده است ، لذا خواهشمنداست موضوع درشوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد ضمن ترك تشريفات ، با مشاورايده پردازان قرارداد واگذاري به مبلغ سيصدو هفتاد ميليون ريال (370.000.000 ريال)منعقد گردد وهمچنين براساس ماده 19 آئين نامه مالي شهرداريها به ازاي سهم شهرداريها درنامه استانداري بابت طرح جامع منطقه اي پسماند تفاهم نامه به شرح ذيل منعقد گردد : شهرداري مهريز به مبلغ نود ميليون ريال (90.000.000 ريال)، شهرداري تفت به مبلغ هفتاد ميليون ريال (70.000.000 ريال)، شهرداري حميديا به مبلغ چهل ميليون ريال (40.000.000 ريال)،شهرداري شاهديه به مبلغ سي ميليون ريال (30.000.000 ريال)، شهرداري اشكذر به مبلغ سي ميليون ريال (30.000.000 ريال)، شهرداري زارچ به مبلغ شصت ميليون ريال (60.000.000 ريال) و روستاي بخش مركزي يزد به مبلغ پنجاه ميليون ريال (50.000.000 ريال) . ضمناً اعتبار مربوطه از محل كد مربوط به طرح پسماند دربودجه 88 پيش بيني گرديده است . ضمناً آقاي اميري معاونت خدمات شهري به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد . ميروكيلي- شهرداريزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح با توجه به بررسيهاي بعمل آمده وتوضيحات رياست كميسيون خدمات شهري وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف وموافق، پيشنهاد فوق مورد تصويب قرارگرفت .
 
جلسه با ذكرصلوات در ساعت20خاتمه يافت.