دويست و هفتاد و دومين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

دويست و هفتاد و دومين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
صورتجلسه
   دويست وهفتادودومين جلسه شوراي اسلامي شهريزدبا تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت 21روزيكشنبه مورخ 1/6/88 با حضوركليه اعضاء تشكیل گرديد .
   درابتدا رياست شورا با سلام وصلوات بر محمد وآل محمد(ص) فرارسيدن ماه مبارك رمضان ماه خودسازي وبندگي خدارا بر همگان تبريك وتهنيت عرض نمود واز خداوند متعال درك بيشتر وبهره گيري از فيوضات اين ماه پرخير وبركت به خصوص ليالي قدر را مسئلت نمود. وي درادامه از روند فعاليتهاي عمراني انجام شده توسط شهرداري ازجمله تسريع درامور اجرايي پروژه چهارراه معلم وترمينال مسافربري ابراز رضايت نمود واظهارداشت: اميدواريم بتوانيم براساس زمان بندي اعلام شده رأس موعد مقرر به بهره برداري برسانيم . سپس ايشان از بازديد انجام شده با حضور مسئولين شهرداري ازمحل كشتارگاه قديم مطالبي عنوان نمود وپيشنهاد نمود با توجه به مسائل ومشكلات ودرخواست اهالي آن منطقه وانتظاراتي كه از مسئولين دارند شهرداري هرچه زودتر نسبت به احداث فرهنگسرا براساس قول هاي داده شده وهمچنين ايجاد فضاي سبز اقدامات لازم معمول نمايد .
   درادامه براساس دستوركارجلسه آقاي كوچك زاده ضمن عرض تبريك ماه مبارك رمضان وهمچنين روز پزشك گزارشي از وضعيت پيشرفت كار اتوماسيون شهرسازي درمنطقه يك وسه شهرداري ، ساماندهي بايگاني كه شامل خلاصه سازي نمودن بيست وچهار هزار (24.000) پرونده كه اين پروژه ها از افتخارات اين شورا وشهرداري مي باشد كه از بركات آن شهروندان محترم درآينده بهره مند خواهند شد وهمچنين پروژه هاي عمراني شهرداري ازجمله تكميل تقريبي پروژه پل راه آهن ميدان همافر ، اجراي يك لاين از پل راه آهن درخيابان كاشاني ، شروع اجراء تعداد پروژه هاي كوچك درسطح مناطق ومقدار قابل توجهي آسفالت انجام شده درسطح شهر ازجمله منطقه اسكان ،محله حسن آباد مشير ، آزادسازي بخش عمده پروژه 24 متري محمود آباد وتخريب نمودن چند پلاك جهت اجراي اين پروژه ، اصلاح زيرسازي وآماده نمودن براي آسفالت بخشي از بلوار صابريزدي ، تفاهم نامه تنظيم شده شهرداري با سازمان بهسازي جهت طرح سيدالصحراء ، آئين نامه دفاتركارگذاري تهيه شده كه با تصويب هيأت چهار نفره اجرائي خواهد شد ونيزوآزادسازي هاي صورت گرفته درپروژه زيرگذر چهارراه معلم توضيحات كامل وجامع ارائه نمود ودرادامه خواستار تسريع درروند ساخت واحداث مجتمع تجاري ، اداري بلوار طالقاني وپيش بيني اعتبارات لازم توسط شركت جهادنصر وپيگيري شهرداري شد .
   سپس آقاي ميروكيلي شهردار محترم دررابطه با اقدامات انجام شده عمراني درسطح شهر اظهارداشت : دررابطه با اجراي نهضت آسفالت درسطح شهر ومحلات از ارديبهشت ماه سال 88 تاكنون دويست ودوهزار متر مربع توسط شهرداري آسفالت شده است كه درحال حاضربا توجه به حفاري شدن بعضي از معابر توسط شركتهاي حفار اين كار به كندي صورت مي گيرد كه اميدواريم با برنامه ريزي بهتر وتعامل بيشتر از سوي ساير دستگاهها بتوانيم اقداماتي را درراستاي آباداني شهر برداريم . وي درادامه ازپروژه ساختمان اداري شهرداري منطقه سه ، ساختمان اداري سازمان اتوبوسراني ، اقدامات صورت گرفته درپايانه مسافربري وتأسيسات آن ، مشخص شدن پيمانكار جهت شروع به كار ساخت ايستگاه آتش نشاني واقع درسيلو ، تكميل پل راه آهن ميدان همافر وبهره برداري آن همزمان با ولادت با سعادت حضرت امام حسن مجتبي (ع) وتدوين آئين نامه دفاتركارگذاري صدورپروانه ساختماني (طرح مناطق سبز) جهت تسريع درصدورپروانه حداقل كمتر سه روز شامل قطعات 250 الي 300 متر كه با اصول شهرسازي منطبق باشد وپروژه مشاركتي بلوار طالقاني جهت احداث مجتمع اداري ، تجاري با همكاري شركت جهادنصر وبررسي هاي بعمل آمده درجهت اجراي پنج طرح از تقاطع هاي غيرهمسطح ازجمله سه راه حكيميان ، چهارراه فضاي سبز ، ميدان حضرت ابوالفضل (ع) زيرگذر ادامه بلوار ولايت ، اقدامات صورت گرفته وپيمانكار مشخص شده جهت احداث پاركينگ مجيبيان وپيشرفت كار ميدان مركزي جديد ميوه وتره بار وادامه خيابان چمران كه با همكاري شركت تعاوني ناجا درحال انجام است مطالبي را عنوان نمود . وي درادامه از اعضاي شورا درخواست نمود تا بازديدي از شهرداري هاي مناطق جهت فعاليتهاي صورت گرفته ازلحاظ اتوماسيون اداري ، شهرسازي ، ساماندهي بايگاني ، جريان صدور پروانه داشته باشند .
   سپس آقاي عباس دهقان معاونت شهرسازي شهرداري اظهارداشت : شهرداري بايد درجهت جلوگيري وممانعت از ساخت وسازهاي غيرمجاز توسط شهروندان راهكارهايي را مدنظر داشته باشند تا مردم بتوانند درشرايط بهتر وبا رعايت ضوابط ومقررات شهرسازي ساخت وساز نمايند ازجمله مكانيزه نمودن سيستم صدور پروانه ساختماني درشهرداري مي باشد تا مردم بتوانند درشرايط بهتر وزمان كمتر وبا گرفتن مجوزهاي لازم ساخت وساز نمايند .  وي درادامه از مراحل انجام كار وتدوين آئين نامه دفاتركارگذاري صدور پروانه با همكاري سازمان نظام مهندسي توضيحات كامل وجامع ارائه نمود كه درپايان مقرر گرديد موضوع فوق دركميسيون عمران شورا بررسي گردد .
   درادامه آقاي عظيميجزاده معاونت عمراني شهرداري ازرونداموراجرايي پروژه زيرگذرچهارراه معلم ازلحاظ جابه جايي تأسيسات باقيمانده لوله گاز وعدم همكاري وكندي كار توسط شركت گاز دراين زمينه ، خاكبرداريهاي صورت گرفته ، ساخت تيرها ونصب آن جهت بتن ريزي وهمچنين فعاليتهاي انجام شده درپايانه مسافربري وتكميل شدن تأسيسات آن وپروژه پل راه آهن ميدان همافر توضيحاتي ارائه نمود .
   درادامه جلسه آقاي ميرحسيني اظهارداشت : با توجه به خدمات ارزشمند آقاي عظيمي زاده وحضور فيزيكي ايشان جهت نظارت درعمليات اجرايي پروژه چهارراه معلم بصورت شبانه روز وساير فعاليتهاي عمراني ايشان پيشنهاد نمود از نامبرده درصحن علني شورا به پاس خدمات وزحمات ايشان تجليل بعمل آيد ودرادامه با توجه به جلسه برگزار شده درراستاي اجراي صدور احكام كميسيونهاي ماده صد شهرداري تأكيد نمود شهرداري هرچه سريعتر نسبت به اجراي آن احكام بخصوص ساخت وساز انجام شده دربلوار 17 شهريور روبروي سازمان بازرگاني (متعلق به آقاي حائري) شد .    
   آقاي خباززاده دررابطه با پروژه مشاركتي شهرداري با جهادنصر جهت احداث مجتمع اداري ، تجاري واقع طرح بلوار طالقاني اظهارداشت :‌شهرداري بايد مبلغ كل زمين را براساس نرخ كارشناسي شده اوليه كه درهمان زمان صورت گرفته وهمچنين سود پروژه طبق سرمايه گذاري وآورده شركت جهادنصر ،وبا اخذ ضمانت نامه ودرج درتوافقنامه جهت شفاف سازي وقطعي شدن سهم شهرداري به نحو مناسب ودرجهت رعايت حق وحقوقات شهرداري اقدام نمايد . وي درادامه درخصوص تسريع درصدور پروانه ساختماني گفت : با توجه به نياز نهضت صدورپروانه بايد كليه شهرداريهاي مناطق با برنامه ريزي هدفمند با هماهنگي هاي لازم ورعايت زمان بندي درجهت تسريع وتسهيل درصدور پروانه دركمترين زمان ممكن جهت رعايت اصول وضوابط شهرسازي درهنگام ساخت وساز توسط شهروندان وفرهنگ سازي واطلاع رساني ونظارت كامل دراين زمينه اقدامات اساسي معمول گردد .
* مصوبه :
 * پيشنهاد پرداخت كارانه به مأمورين فني مناطق    
 1- لايحه شماره 230/24642 – 11/5/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 2235- 11/5/88 :
 « احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، به استحضار مي رساند مأمورين فني مناطق در طول ساعات كاري موظفند نسبت به بازديد ساختمان تا ده مورد به شكل مميزي اقدام نمايند ، لذا پيشنهاد مي گردد به منظور ايجاد انگيزه و تلاش و افزايش ابتكار عمل و خلاقيت در مأمورين فني مناطق ، مازاد بر آن ( ده مورد ) و به ازاي هر مورد بازديد در خارج از وقت اداري معادل 10000 ريال از محل كد 16-205-512 هزينه هاي رفاهي كاركنان به عنوان كارانه ( مازاد بر اضافه كار و ساير پرداختهاي غير مستمر) به آنها پرداخت وباتوجه به عدم پيش بيني اعتبار دربودجه 88كسري اعتبار دراصلاحيه بودجه سال 88منظور خواهد گرديد . همچنين پيشنهاد مي گردد مأموريني كه در وصول چكهاي معوقه و برگشتي مؤديان پيگيري مي نمايند به ميزان 5/1درصد از مبلغ چك وصول شده ،بعنوان كارانه به آنها پرداخت گردد. در ضمن آئين نامه اجرائي دو پيشنهاد فوق متعاقباً تنظيم و ارسال خواهد شد .ضمناً آقاي محمدرضا پيرنيا به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، پس از بحث وتبادل نظرواستماع نظرات مخالف وموافق ، با كليات پيشنهاد شهرداري مبني برتشويق مأمورين فني جهت بازديد درخارج از وقت اداري وپرداخت كارانه به آنان مورد موافقت قرارگرفت ومقررگرديد چگونگي وميزان پرداخت متعاقباً تعيين گردد . ضمناً درخصوص وصول چكهاي برگشتي مقررگرديد موضوع به كميسيون برنامه وبودجه ارجاع تا ضمن بررسي هاي لازم نتيجه درصحن علني مورد تصميم گيري قرارگيرد .
  
جلسه باذكرصلوات درساعت23خاتمه يافت.