دويست و هشتاد و نهمین جلسه چهارمين دوره شوراي‌ اسلامي شهريزد

صورتجلسه 

دويست و هشتاد و نهمین جلسه شوراي‌ اسلامي شهريزد باتلاوت آیاتی ازکلام ا...مجید درساعت10/7 صبح روز سه شنبه مورخ 25/3/95 با حضور اکثریت اعضاء تشكیل گرديد :

در ابتدا ریاست شورا باسلام وصلوات برمحمدوآل محمد(ص) وآرزوی قبولی طاعات و عبادات و امید بهره گیری هرچه بیشتر از فیوضات معنوی این ماه پرخیروبرکت، فرارسیدن سالروز تشکیل جهاد سازندگی به فرمان حضرت امام راحل را بر تمامی جهادگران عرصه سازندگی تبریک و تهنیت عرض نمود. وی درادامه از شهرداری خواست با توجه به وضعیت درآمدی نامناسب، تدابیر و اقدامات لازم را در جهت ایجاد درآمدهای پایدار و وصول مطالبات برای پرداخت بدهی های خود به خصوص به پیمانکاران به عمل آورد و همچنین خواهان ساماندهی و تقویت واحد اجرائیات برای کنترل و نظارت بیشتر بر سد معبر و جلوگیری از هرگونه اقدام خودسرانه توسط بعضی از مغازه داران با قطع نمودن درختان و از بین بردن فضای سبز شهری جهت ایجاد دسترسی برای مغازه های خود و برخورد قانونی با آنان گردید.

سپس آقای شایق با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و با گرامیداشت هفته جهاد سازندگی از مسئولین شهرداری خواست تلاش بیشتری در رابطه با مسائل و مشکلات شهری به خصوص جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز داشته باشند. وی در ادامه پیشنهاد نمود درراستای اجرای طرح تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی هرچه بهتر به مراجعه کنندگان ، با داشتن خلوص نیت و تعهد و مسئولیت پذیری در انجام وظایف و امور محوله ، برنامه ای به صورت هفتگی با حضور کارشناسان و خطبان دینی برای موعظه در شهرداری برگزار گردد.

سپس آقای عظیمی زاده شهردار محترم  با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، درخصوص اقدامات انجام شده جهت تقویت و ساماندهی واحد اجرائیات و پیگیری های صورت گرفته جهت ایجاد پاسگاه ساختمان درآن واحد با همکاری و تعامل نیروی انتظامی برای قوی ترعمل نمودن آن واحد به خصوص جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز جهت استحضار اعضای شورا توضیحاتی ارائه نمود .

درادامه با توجه به حضور آقای اسلامی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان به اتفاق همراهان در جلسه، درخواست آن شرکت مبنی بر نحوه اعمال اختیارات قانونی شوراها نسبت به تعدیل تعرفه های آب و فاضلاب و حق انشعاب بر اساس تبصره سه ماده واحده  قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری در قالب مشارکت مردمی مطرح گردید که در ابتدا آقای اسلامی گزارشی از روند اجرای تبصره سه در سایر استانهای کشور و فواید آن جهت بازسازی و توسعه طرحهای فاضلاب شهری و همچنین وضعیت در حال حاضر آب استان با توجه به فرارسیدن فصل تابستان ارائه نمود. سپس آقای خباززاده یزدی از جلسات برگزار شده و بررسی های به عمل آمده آن موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه شورا با حضور کارشناسان مربوطه و استعلام های انجام شده از بعضی  استانها و تصمیمات اتخاذ شده توضیحاتی ارائه نمود که در این زمینه سایر اعضای شورا هم نقطه نظرات و پیشنهادهای خود را مطرح و بحث و تبادل نظر نمودند که مقرر گردید در جلسه آتی شورا موضوع فوق مجدداً مطرح و مورد بررسی و تصمیم گیری نهایی قرار گیرد .

مصوبات :

    تملک بخشی از پلاک ثبتی 36/1059 بخش 5 یزد واقعدر طرح بلوار خاتم   

 

1- لايحه ‌شماره950012522-16/3/95 شهرداري يزد ثبت‌ دبیرخانه شورا بشماره951000862- 16/3/95 به شرح ذیل :

«رئیس محترم شورای اسلامی شهر یزد، موضوع :  تملک بخشی از پلاک ثبتی 36/1059 بخش 5 یزد واقعدر طرح بلوار خاتم، با سلام و صلوات برمحمد وآل محمد (ص) ، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحيه بعدي آن، پيرو لايحه شماره 502/950002714  مورخ 24/1/95 بدینوسیله  به پيوست  توافقنامه صورت گرفته  با مالكين پلاك 36/1059  بخش 5  يزد به كدنوسازي 1 – 8017 – 35 – 10 – 2  ارسال مي گردد . لذا بر اساس مفاد توافقنامه  و طبق سند انتقال اجراي احكام به شماره 30905  مورخ  23/9/94  دفتر اسناد 38 يزد مقدار 766 ده هزارم يك دانگ از ششدانگ پلاك مذكور به آقاي جواد بورقي منتقل شده است و در حال حاضر تمامي پلاك در تصرف آقاي پسران  و وسايل داخل ساختمان نيز متعلق به ايشان ميباشد. لذا مقرر گرديد با توجه به اولويت اجرايي طرح نسبت به تملك  قسمت در مسير از سهم آقاي پسران اقدام گردد و بدين منظور نظريه كارشناسان رسمي معرفي شده توسط دادگستري ( كه پيوست لايحه قبلي تقديم گرديده است ) به رويت ايشان رسيد آنرا قبول دارند با توجه به كارشناسي انجام شده بابت غرامت سهم آقاي پسران مبلغ 132/565/571/2  ريال و بابت حق تشرف مبلغ000/015/212/1  ريال تعيين كه با توجه به اولويت اجراي طرح و وضعيت خاص ايشان قرار شدكل مبلغ غرامت ( 132/565/571/2 ريال ) را پس از انتقال سند نقدا در وجه وی پرداخت و نامبرده مبلغ حق تشرف            ( 000/015/212/1 ) را طي اقساط 36  ماهه در وجه شهرداري پرداخت نمايد. عليهذا با عنايت به مشروحه فوق ضمن ارسال تصوير توافقنامه منضم به نمايي از برگ ارزيابي و نقشه مربوطه كه موقعيت پلاك برروي آن مشخص گرديده خواهشمند است موضوع در شوراي اسلامي شهر مطرح اجازه فرمائيد از محل كد  15310200005تملک بلوار خاتم اقدامات بعدي معمول گردد. ضمناً در صورت نياز آقاي اهالی جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظیمی زاده – شهردار یزد»

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های بعمل آمده در کمیسیون برنامه وبودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت .

 

   طرح تشکیل و استقرار شورای اجتماعی محلات در سطح شهر یزد

 

2- لايحه ‌شماره950011644-9/3/95 شهرداري يزد ثبت‌ دبیرخانه شورا بشماره 951000810- 10/3/95 به شرح ذیل :

«رئیس محترم شورای اسلامی شهر یزد، موضوع : طرح تشکیل و استقرار شورای اجتماعی محلات در سطح  شهر یزد ، با سلام و صلوات برمحمد وآل محمد (ص) ، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، بازگشت به بند 7 صورتجلسه مورخ 26/10/1394 آن شورای محترم و با توجه به طرح پیشنهادی ارائه شده از طرف شرکت  مهندسین مشاور آمایش باغشهر (تصاویر پیوست) که در کمیسیون ماده 14 شهرداری مطرح و به تأیید رسیده (تصاویر پیوست) در نظر است نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت مذکور از محل کد 15310300004مطالعه وتحقیقات مسائل ومشکلات شهری اقدام گردد. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقاي محمود دهقان به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. عظیمی زاده – شهردار یزد »

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های بعمل آمده در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پیشنهاد فوق مورد تصویب قرار گرفت .

 

    همکاری پلیس راهور در وصول به موقع عوارض خودرو 

 

3- لايحه ‌شماره950008759-26/2/95 شهرداري يزد ثبت‌ دبیرخانه شورا بشماره951000607- 26/2/95 به شرح ذیل :

«رئیس محترم شورای اسلامی شهر یزد، موضوع : پیشنهاد جلب همکاری پلیس راهور در وصول به موقع عوارض خودرو، با سلام و صلوات برمحمد وآل محمد (ص) ، احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، همانگونه که استحضارداریدتحقق رقم پیش بینی شده  در بودجه سال 95 جهت کد درآمدی عوارض سالیانه خودرومستلزم اهتمام ویژه واتخاذ راهکارهای متنوع می باشد. درهمین راستاپیشنهاد می گردد بعنوان یکی از راهکارهای وصول به موقع عوارض خودرو ضمن جلب همکاری پلیس راهور در جهت اعمال قانون نسبت به خودروهایی که بدون پرداخت عوارض خودرو در سطح شهر تردد دارند ،توسط پلیس راهور نسبت به اخذ کارت وسیله نقلیه و هدایت صاحبان خودرو به واحد وصول عوارض خودرو اقدام و در مقابل شهرداری نیز نسبت به پرداخت حق الزحمه پلیس راهور به مبلغ حداکثر تا ده درصد مبلغ دریافتی بابت عوارض سالیانه خودروهای اعمال قانون شده اقدام نماید. خواهشمند است موضوع را در شوراي اسلامي شهر مطرح و در صورت تصويب مراتب را امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً آقاي علی محمد مرتضائی به عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد.       عظیمی زاده – شهردار یزد.»

موضوع درصحن علنی شورا مطرح با عنایت به بررسی های بعمل آمده در کمیسیون برنامه و بودجه و توضیحات ریاست آن کمیسیون و پس از بحث وتبادل نظر و استماع نظرات مخالف ، موافق پیشنهاد فوق با پرداخت حق الزحمه پلیس راهور به مبلغ حداکثر تا 5% ( پنج درصد) مبلغ دریافتی بابت عوارض سالیانه خودروها مشروط بر عدم اخذ و ضبط هرگونه مدارک دیگر از جمله گواهینامه و کارت ماشین و... مورد تصویب قرار گرفت .

 

جلسه با ذكر صلوات درساعت 10/10خاتمه يافت.