دويست و هشتاد و نهمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

دويست و هشتاد و نهمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

 

 صورتجلسه
  دويست وهشتادونهمين جلسه شوراي اسلامي شهريزدبا تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت30/18 روز يكشنبه مورخ 10/8/88 با حضوركليه اعضاء تشكیل گرديد .
   درابتدا رياست شورا با سلام وصلوات بر محمد وآل محمد(ص) ضمن تقدير وتشكر از مجموعه شهرداري و شركت جهادنصر يزد وكليه كسانيكه به نوعي درجهت احداث وبهره برداري پل زيرگذر ميدان معلم كمال همكاري داشتند اظهارداشت : اين پروژه با همت وهمكاري خوب شهرداري وپيمانكار مربوطه و مسئولين ادارات مربوطه استان طبق وعده هاي داده شده به مردم دو روز زودتر از موعد مقرر به بهره برداري رسيد كه اميدواريم شهرداري هرچه زودتر نسبت به راه اندازي پروژه هاي جديد براساس اولويت تعيين شده از سوي شورا هرچه سريعتر آغاز نمايد . وي درادامه دررابطه با بررسي هاي انجام شده درخصوص وصول چكهاي برگشتي وعوارض نوسازي ، تقويت اداره حقوقي با حضور مشاورين حقوقي جديد جهت پيگيري حق وحقوقات شهرداري وضرورت ادغام شهرهاي حميديا وشاهديه وجلسات برگزارشده وموارد مطرح شده درجلسه شوراي اسلامي استان وشهرستان و پيگيري هاي مستمر جهت تحقق اين موضوع توضيحاتي ارائه نمود .
   سپس آقاي خباززاده درسخنان پيش از دستور از اقدامات وفعاليتها وبرنامه ريزي هاي صورت گرفته وحمايت كليه سازمانها وارگانها درخصوص همايش پياده روي خانوادگي در روز جمعه مورخ 8/8/88 بمناسبت ميلاد با سعادت حضرت امام رضا (ع) با هماهنگي فدراسيون ورزشهاي همگاني وهيأت ورزشهاي همگاني استان يزدباحضورچشم گير و بي نظير مردم دارالعباده وپخش زنده اين مراسم باشكوه از طريق شبكه سوم سيما كشوري كه به عنوان تجربه اول درشهر يزد برگزار گرديد توضيحات كامل وجامع ارائه نمود .
   درادامه سركار خانم وزيري ضمن تقدير وتشكر از مجموعه شهرداري وكليه دست اندركاران احداث پل زيرگذرميدان معلم و تشكرازآقاي خباززاده رياست هيأت ورزشهاي همگاني استان يزد بدليل برگزاري خوب همايش پياده روي خانوادگي در روز ولادت حضرت امام رضا (ع) گزارشي از سفرخود به شهر سئول جهت حضور در دومين اجلاس بين المللي شبكه زنان متروپليس با عنوان "شهرهاي پويا نيازمند زنان هستند" وموضوعات محور بخشي نقش زنان در سياست هاي شهري ، توان بخشي دربحران اقتصادي ،ايجاد يك شهر امن براي زنان ، شكوفا كردن خلاقيت زنان ،دفاع از حقوق زنان و كارگروههاي تشكيل شده دراين راستاوهمچنين ساختارشهري شهرسئول ازلحاظ مبلمان شهري زيرگذرها،خط كشي هاي معابر ، نصب پله هاي برقي ، حمل ونقل عمومي ، ترافيك ، پياده رو خيابانها توضيحات كاملي ارائه نمودند .
   درادامه آقاي ميروكيلي شهردار محترم از همدلي ، حمايت وپشتيباني اعضاي شوراي اسلامي شهر بدليل همكاري همه جانبه باشهرداري درجهت اجراي پروژه هاي عمراني در سطح شهر بخصوص پل زيرگذر ميدان معلم مراتب تقديروتشكرخودرا اعلام نمود.سپس دررابطه باشروع كارپروژه هاي جديدشهرداري براساس ضرورت و اولويت هاي تعيين شده از سوي شوراي اسلامي شهرازجمله تقاطع غيرهمسطح چهارراه مهديه وچهارراه فاطميه با برگزاري مناقصه محدود جهت طراحي  و اجراي پروژه وعقد قرارداد آن مطالبي را عنوان نمود ودر ادامه از امكانات و ظرفيتها ومشكلات كارخانه كمپوست جهت بهره برداري آن با حضور مسئولين كشوري واستان و همچنين مشكل انشعاب گاز ترمينال مسافربري جهت انتقال دفاترتعاوني توضيحاتي ارائه نمود .  
   درادامه با توجه به هماهنگي بعمل آمده مديرعامل ومهندسين مشاور ومعماري وشهرسازي آرمان شهر آقاي دكتر بهزادفر درخصوص ارائه گزارش پيشرفت كار مربوط به طرح تفصيلي شهر يزد درجلسه شورا حضور يافتند كه درابتدا رياست شورا ضمن عرض خيرمقدم وخوشامدگويي به ميهمانان ، با توجه به ضرورت و اهميت موضوع خواستار تسريع دراجراي تهيه طرح تفصيلي شهر يزد از سوي مشاور مربوطه شد .
   سپس هريك از اعضاي شورا ضمن عرض خيرمقدم به ميهمانان پيشنهادات ونقطه نظرات خودراجهت مدنظر و منظور نمودن مشاور آرمانشهر جهت تهيه طرح تفصيلي شهر يزد به شرح ذيل مطرح نمودند :
- با توجه به فرمايش مقام معظم رهبري وهمچنين مصوبه شورا بر همين اساس طبق بند 2-2 صورتجلسه مورخ 1/12/86 شوراي شهر مشاور مربوطه ملزم است درطرح جامع تفصيلي شهر يزد حفظ هويت واصالت شهروپايبندي به معماري اسلامي وايراني ورعايت زيباسازي واستحكام بناها همواره مدنظر قراردهد .
- برنامه ريزي لازم درجهت حضور مستمر مهندسين مشاور درطرح تفصيلي درجلسات وكميسيونهاي ماده پنج، تغيير كاربري ، آزادسازي .
- درجهت تهيه طرح تفصيلي بايد با يك نظر سنجي از مردم ، مشكلات را بررسي وموانع را برطرف نمود .
- باتوجه به قراردادمنعقدشده في مابين شهرداري ومهندسين آرمانشهر،علت تأخيراجراي اين پروژه چه بوده است .
- ضرورت تأمين پاركينگ وفضا جهت مكانهاي پرجمعيت مجتمع ها وآپارتمانهاي مسكوني وهمچنين احداث نمازخانه ، سالن اجتماعات .
- مدنظرقراردادن مسائل ديني ودين محوري وهمچنين لحاظ نمودن ضوابط مربوط به بافت قديم وتاريخي درتهيه طرح تفصيلي .
- بررسي هاي لازم درجهت تأمين وامكان فضاي باز وعموميت دادن آن درمنازل كوچك .
- درتهيه طرح تفصيلي زمينهاي دولتي ، ضرورت تأمين پاركينگ ، لحاظ نمودن كاربريهاي آموزشي ، فرهنگي وفضاي سبز شهري ، نما ومنظرسازي ساختمانها وتوسعه شهر ومشكلاتي از قبيل آلودگي هوا وزيست محيطي با توجه به وجود شهرك صنعتي وكارخانجات مدنظر باشد .
- درتهيه طرح تفصيلي برنامه ريزيهاي اصولي وهدفمند براي رعايت حسن همجواري واشرافيت در ساخت و سازها بخصوص درانبوه سازان با پيشينه ديني وفرهنگي شهر دارالعباده يزد منظور شود .
- درجهت رعايت حال شهروندان واقشار خاص جامعه درتهيه طرح تفصيلي شهر سلامت محوري از جمله ساماندهي مسير پياده روها ، مساجد ، انتخاب مسير جهت رفت وآمد دوچرخه ، پاركهاي درون محله اي ، فضاي سبز شهري و شرايط اجتماعي اسلامي پيش بيني شود .  

   درادامه جلسه آقاي دكتر بهزادفر مديرعامل مهندسين مشاور معماري وشهرسازي آرمانشهر ضمن تقدير و تشكر از اعضاي شورا بخاطربرپايي اين جلسه ،گزارشي از شرح خدمات واقدامات انجام شده وبررسي محلات شهريزد بافت قديم وتاريخي وفرسوده وطرح راهبردي تهيه شده ارائه نمود واظهارداشت: طبق ضوابط ومقررات مديريت برنامه ريزي وقراردادهاي عمومي وشرايط پيمان طرح تفصيلي انجام و نقشه هاي یک دوهزارم تهيه مي گردد.  طرح جامع وطرح تفصيلي موارد مختلفي دارد ازجمله شناخت،كه با توجه به وضع موجود كاربري زمين تشخيص داده مي شودوهمچنين تجزيه وتحليل وبالاخره پيشنهادها ارائه مي گرددكه بايد به تأئيد شوراي شهر برسد . وي درادامه گفت درحال حاضر برداشت از وضع موجود شهر يزد انجام شده واكنون درمرحله پيشنهادات مي باشد وبا توجه به وجود 2700 هكتار بافت فرسوده يزد برداشت هاي لازم از بافت فرسوده وتاريخي شهر يزد كه شامل 40 محله مي باشد به انجام رسيده وجهت تأئيد در شوراي اسلامي شهر آماده مي باشد .

 
مصوبات  :
* اجراي تقاطع غيرهمسطح چهارراه مهديه وفاطميه  
1- لايحه شماره 300/40955- 10/8/88 شهرداري ثبت دبيرخانه شورا بشماره 3848- 10/8/88 :  
« احتراماً باستناد ماده71 قانون تشكيلات، وظايف وانتخابات شوراهاي اسلامي كشوروانتخاب شهرداران مصوب سال 1375واصلاحيه بعدي آن، و با عنايت به بند يك صورتجلسه مورخ 15/6/88 و بند يك صورتجلسه مورخ 6/8/88 (تصاوير پيوست) آن شوراي محترم درخصوص ضرورت اجراي تقاطع غير همسطح چهارراه مهديه و فاطميه از آنجا كه در بودجه سال جاري رديفي جهت پرداخت هزينه هاي اجراي پروژه مذكور پيش بيني نگرديده است ، خواهشمند است اجازه فرمائيد نسبت به حذف رديف 04/010/533 موضوع حصاركشي و آسفالت دانشگاه يزد به ميزان يك ميليارد ريال وكاهش رديف 03- 030- 535 موضوع خريد ماشين آلات عمراني به ميزان دو ميليارد ريال بعنوان بخشي از هزينه هاي اجراي كل پروژه اقدام شود و درخصوص طراحي و اجراي پروژه از طريق مناقصه محدود باشرط پرداخت ده درصد از كل هزينه هاي پروژه در سال جاري و الباقي در سال آينده نسبت به برگزاري مناقصه و عقد قرارداد اقدام گردد.ضمناً آقاي محمدرضا عظيمي زاده عنوان نماينده جهت ارائه توضيحات بيشتر معرفي مي گردد. ميروكيلي – شهردار يزد »
مراتب درصحن علني شورا مطرح ، با توجه به توضيحات شهردار محترم وپس ازبحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق با كليات آن موافقت گرديد ومقررشد مطالعه وطراحي هردوچهارراه (مهديه وفاطميه)بطور همزمان به مشاور ذيصلاح واگذار گردد تا طراحي مناسب با توجه به تأثيرات هركدام برترافيك شبكه هاي مجاور وساير تقاطع ها تهيه وبراي تصميم گيري به شورا ارسال گردد .
 
جلسه باذكرصلوات درساعت 45/21 خاتمه يافت .