دويست و نود و چهارمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد

دويست و نود و چهارمين جلسه سومین دوره شوراي اسلامي شهريزد
 صورتجلسه
  دويست ونودوچهارمين جلسه شوراي اسلامي شهريزدبا تلاوت آیاتی ازکلام ا... مجید درساعت7 صبح روزچهارشنبه مورخ 27/8/88 با حضوركليه اعضاء تشكیل گرديد:
   درابتدا رياست شورا با سلام وصلوات بر محمد وآل محمد(ص) فرارسيدن سي ام ذيقعده سالروز شهادت نهمين امام همام حضرت امام جواد (ع) را به ساحت مقدس آقا امام زمان (عج) وتمامي شيعيان تسليت عرض نمود واظهارداشت : جاي تشكر دارد كه همه اعضاي شورا دلسوزانه مسائل شهر وشهرداري را پيگيري مي كنند كه اميدواريم همه با همفكري بتوانيم مشكلات شهر وشهرداري رامرتفع نمائيم . وي درادامه گفت : شهرداري بايد درخصوص بهبود وضعيت درآمدي خود از افراد صاحب نظر ومشاوران توانمند استفاده نمايد وهمچنين با گرفتن نيروي كارآمد وبا تجربه ومتخصص درزمينه مالي هم درشهرداريها وسازمانهاي وابسته سيستم مالي را تقويت نمايند . ايشان درادامه دررابطه با الحاق شهرهاي حميديا وشاهديه به شهر يزد پيشنهاد نمود درجهت اطلاع وآگاهي مردم ازمزايا ومحاسن ازكلان شهر شدن يزد واخذ اعتبارات بيشتر درراستاي عمران وآباداني شهر يزد موضوع درروزنامه هاي محلي منتشر شود .سپس از اقدامات وپيگيريها وهماهنگي هاي بعمل آمده ازسوي سازمان مسكن وشهرسازي جهت اخذ سند مالكيت ترمينال مسافربري مطالبي عنوان نمود .
   درادامه جلسه آقاي پارسائيان درسخنان پيش از دستور اظهارداشت : به استناد قوانين ومقررات مالي شهرداريها و ضرورت هزينه كرد مطابق بودجه مصوب وداراي رديف اعتباري وهمچنين شيوه عملكرد اقدامات كميسيونهاي تخصصي شوراي شهر والزام ارسال لوايح شهرداري به استناد بند 5 ماده 14 آئين نامه اجرايي تشكيلات وانتخابات داخلي وامور مالي شوراهاي اسلامي توسط رياست محترم شوراي شهر به كميسيون مربوطه وتعيين زمان رسيدگي و اعلام نظر وهمچنين دراختيار قراردادن يكنسخه كپي از لايحه به اعضاي شورا جهت اعلام نظر متأسفانه گاهاً شهرداري به دليل عدم مديريت زمان وبرنامه ريزي بلند مدت ، ميان مدت وكوتاه مدت درپيشبرد برنامه ها وپروژه هاي شهري درچهارچوب بودجه مصوب اقدام به ارسال لايحه تحت عنوان دوفوريتي نموده كه برخلاف وظايف واختيارات شوراها و بدون بررسي وكارشناسي وبا توجه به عدم ارائه اسناد ومدارك قابل طرح  و بدون ارائه طرح توجيهي وبا سوء استفاده از حسن نيت اكثريت اعضاء اقدام به اخذ مصوبه مي نمايد كه تقاضا دارد جهت انجام وظيفه محوله وحدود اختيارات و وظايف اعضاي شورا مطابق ضوابط ومقررات ، لوايح پس از طي مراحل قانوني وطرح درصحن شورا كه براي مثال به لايحه شماره 275/43284 مورخ 23/8/88 شهرداري كه متأسفانه نه تنها رديف واعتباري ، اولويتي دربودجه سال جاري ندارد كه نياز به مطالعه دقيق تر مي باشد بلكه شركت عمران ومسكن سازان يزد را شهرداري بعنوان مؤسسه دولتي و ياوابسته قلمداد وبه استنادماده 19 پروژه اي را بدون مشخص نمودن سقف هزينه وموضوع خدمات درخواست تصويب را نموده اند كه درصحن شورامطرح وبه اطمينان اظهارات شهردار مورد تصويب قرارگرفته كه لازم به توضيح مي باشد شركت مزبور برخلاف مفاد بند 19 قانون بودجه سال 88 مي باشد وبه صورت صد درصد خصوصي ومنطبق با قانون تجارت فعاليت مي نمايد درخواست رسيدگي مجدد نمود. وي درادامه گزارشي از عملكرد درآمد هزينه شهرداري درهفت ماهه اول سال 88 وبدهي هاي شهرداري دررابطه با تملكات انجام شده درميدان معلم ارائه نمود . سپس آقاي ميرحسيني خواستار پيگيري مصوبات شورا وهمچنين پاسخگويي به موقع از سوي شهرداري به مصوبات شورا شد .
   درادامه جلسه با توجه به درخواست وهماهنگي هاي بعمل آمده قبلي اعضاي محترم هيأت مديره ، مدير ومديرعامل سازمان پايانه هاي مسافربري آقايان سرهنگ حسيني(رئيس پليس راه استان يزد) ، كلانتري (رياست سازمان حمل و نقل وپايانه هاي استان ) ، آثاري ، رمضاني‌، عظيمي زاده ، صلواتي دررابطه با مسائل ومشكلات پايانه هاي مسافربري درجلسه شورا حضور يافتند كه درابتدا رياست شورا ضمن عرض تسليت شهادت امام جواد(ع) وعرض خيرمقدم و خوشامدگويي به ميهمانان اظهارداشت : با توجه به هزينه هاي انجام شده زياد درپايانه وافتتاح شدن آن پروژه با حضور مسئولين استان ، شهرداري بايد هرچه سريعتر با برنامه ريزي نسبت به مجهز نمودن پايانه وانتقال دفاتر تعاوني جهت خدمات رساني وسرويس دهي به مردم اقدامات لازم معمول نمايد .
   سپس آقاي مهندس صلواتي مديرعامل سازمان پايانه مسافربري گزارشي از وضعيت درحال حاضر پايانه مسافربري جديد وعدم سرعت بخشيدن به اين پروژه جهت تكيمل آن از سوي پيمانكار مربوطه (سازمان همياري شهرداريها) ومسائل ومشكلات موجود ازجمله عدم راه اندازي سيستم گرمايش وسرمايش ( تهويه ) ، عدم نصب كنتورگاز، عدم تأمين امنيت مجموعه ونداشتن سيستم نظارت تصويري وحصاركشي ، آماده نبودن زيرساخت هاي داخلي مخابرات ، كامل نبودن امور عمراني مثل نرده دفاتر وپشت بام ، رنگ آميزي دفاتر وهمچنين ايمن سازي ، قسمت دسترسي پايانه از تقاطع بلوار شهيد دهقان وجاده شهرك صنعتي ، نداشتن نيروي انساني مناسب و.... توضيحات لازم ارائه نمود .
   درادامه آقاي آثاري ضمن تقديروتشكر از اعضاي شورا بخاطر برپايي اين جلسه ضمن برشمردن مسائل ومشكلات موجود و درخواست حمايت از سوي شورا وهمكاري ساير مسئولين مربوطه اظهارداشت : شهرداري به عنوان بهره بردار مي باشد نه مجري پروژه . ما بايد يك ساختمان آماده ازهرلحاظ داشته باشيم تا بتوانيم برمشكلات فائق آئيم .
   سپس آقاي عظيمي زاده اظهارداشت : بعد از راه اندازي ترمينال هنوز نتوانستيم شركت گاز را متقاعد كنيم تا كنتور گاز آن مجموعه را نصب نمايند وبا بهانه هاي مختلف هيچ اقدامي نمي نمايند وعمده ترين كار اصلي پايانه جهت راه اندازي تأسيسات نصب كنتور گاز است تا بتوانيم سيستم هاي سرمايش وگرمايش و.... را راه اندازي نمائيم .
   درادامه آقاي كلانتري اظهارداشت : درجهت انتقال دفاترتعاوني ، زيرساخت هايي مورد نياز است كه بايد مد نظر باشد وبا توجه به اينكه روزانه تقريباً‌ 250 دستگاه اتوبوس درساعت هاي مختلف ورود وخروج مي نمايند واستفاده كننده ازپايانه مسافربري خود مردم هستند بايد امكانات وتجهيزات كامل داشت تا نيازهاي پايانه جهت خدمات رساني بهتر به مسافرين بدون كمترين مشكل برآورده شود وما با تأمين جايگاه جهت خدمات اتوبوس ازقبيل كارواش ، تعويض روغن ، پمپ گازوئيل بتوانيم خدمات بهتري به رانندگان ارائه نمود .
   سپس جناب سرهنگ حسيني اظهارداشت : با توجه به موقعيت پايانه مسافربري جديد ودرجهت تردد وسايل نقليه و دور برگردان موجود بايد پل ها وزيرگذرها اصلاح شود تا ضمن سهل نمودن تردد وسايل نقليه خطرات را كاهش دهيم و همچنين بايد راههاي خروجي و ورودي پايانه وپل موجود خضرآباد با همكاري وتعامل اداره راه وترابري اصلاحات لازم معمول نمود .
    درادامه هريك از اعضاي شورا ضمن عرض خيرمقدم وخوشامدگويي به ميهمانان وتقديروتشكر از اقدامات وفعاليتهاي صورت گرفته تاكنون ، خواستار برخورد جدي با پيمانكار مربوطه وهمچنين تسريع درروند امور اجرايي جهت انتقال دفاتر تعاوني وشروع به كار آنان براي سرويس دهي وتدابيرلازم براي امنيت مسافرين واعلام آمادگي جهت هرگونه حمايت وهمكاري بحث وتبادل نظر بعمل آمد .     
مصوبه :
* تشكيل واحد مشترك اجرائيات شهرداري ونيروي انتظامي      
1- دررابطه با تشكيل واحد مشترك اجرائيات وكنترل ونظارت با تعامل بين بخشي شهرداري ونيروي انتظامي موضوع درصحن علني شورا مطرح با عنايت به جلسات برگزارشده با حضور مسئولين مربوطه وتوضيحات رياست كميسيون خدمات شهري وپس از بحث وتبادل نظر واستماع نظرات مخالف ، موافق موارد بشرح ذيل مورد تصويب قرارگرفت :
1-1 شهرداري ملزم است از نيروي انتظامي درخواست تشكيل واحد مشترك نمايد .
2-1 شهرداري ونيروي انتظامي نسبت به صدور ابلاغ جهت مسئولين واحد مربوطه اقدام نمايد .
3-1 محل استقرار با توافق طرفين تا پايان آبان ماه سال جاري مشخص ودراختيار قرارگيرد .
4-1 تاريخ افتتاح واحد مشترك يادشده مقارن با عيدسعيد غديرخم تعيين گرديد .
5-1 ظرف يك هفته پيش نويس تفاهم نامه اي تدوين پس از بررسي كامل به امضاء طرفين برسد .
6-1 شهرداري موظف است ارتباط مناسب ومنطقي بين سامانه 137 ومقر مربوطه برقرارنمايد .
7-1 مسئولين ذيربط موظفند بطور مستمر وروزانه مطالب مربوطه راپيگيري وپيشرفت كار را گزارش نمايند .
جلسه درساعت 10 باذكر صلوات خاتمه يافت .